A Kalocsai Múzeumbarátok Köre

Közhasznúsági tevékenysége a 2019. esztendőben

            2019. december 31-én 117 rendes tagja volt körünknek. A múzeum új alkalmazottja Marosi Mária múzeumpedagógus. A Nicolas Schöffer Gyűjtemény személyi állománya teljes egészében kicserélődött. A gyűjtemény vezetője Budai Viktória művészettörténész, teremőre Baranyai Edina és Gerzsi Anita.

            2019. április 10-én tartottuk közgyűlésünket.

Az Ellenőrző Bizottság 2019. április 5-én tartotta ülését.

            A Múzeumi Hírlevél XVII. évfolyamából egy számot adtunk ki – 2019. február 18.

            Az 1%-ok felajánlásából 47.060 forintot kaptunk, melyet Romsics Imre: Nem messze van ide Kalocsa című könyv kiadására fordítjuk.

            Kiadványainkból rendszeresen ajánlunk föl példányokat a Viski Károly Múzeum Kalocsa programjaira, az intézmény vendégeinek, partnereinek.

Megvalósult programjaink

 

            2019. március 14-én tartotta a Kalocsai Múzeumbarátok Köre a hagyományos 48-as vacsoráját, mely fáklyás felvonulással és kivilágítással párosult. Az ünnepi beszédet Estók Mihályné Szalczer Erzsébet, Hajós város polgármestere mondta. A műsorban a Hajósi Sváb Hagyományőrző Énekkar közreműködött.

            Romsics Imre múzeumigazgató Arany János Petőfi Sándornak írt leveléből – „megbuktam szerencsésen”, Petőfi Sándor válaszából – „még egy koppintás a fejökre és aztán sakk-matt” és egy tanító Kossuth Lajoshoz írt leveléből – „Minek fogjunk hát fegyvert a magyar urak mellett?” olvasott föl részleteket, majd elszavalta Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! című versét. Markó László köri elnök pohárköszöntője után hajósi pincepörköltet tálaltunk, melyet Gulyás György főzött. A vacsora közben Schőn Mária helytörténeti kutató elénekelte az 1848-ban volt egy nagy mulatság című, a hajósi svábok magyarokról szóló gúnydalát.

            2019. április 10-én tartotta közgyűlését a Kalocsai Múzeumbarátok Köre, melynek keretében Romsics Imre előadást tartott Kalocsai ékszerek címmel.

            2019. április 17-én tartottuk meg Romsics Imre – Verebélyi Kincső: Szarka Vëra a kalocsai népművészet mestere című könyvünk bemutatóját, ahol a két szerző rövid előadást tartott a kiadvány témájáról.

            2019. május 8-án tartottuk meg a Molnár János énekös könyvecköje című könyvünk bemutatóját, melyet a kalocsai Horvát Önkormányzattal adtunk ki. Romsics Imre rövid előadásában ismertette a könyv megjelenésének körülményeit és különlegességeit.

            2019. május 18-19-én részt vettünk a Nemzeti Múzeum udvarán megrendezett Múzeumok majálisán. A kiadványok árusítása mellett (Takács Hajnalka, Réz Ildikó) Farkas Kitti közreműködésével pingálhattak az érdeklődők, Huszák Elizabet pedig Nicolas Schöffer Varetra dobozával ismertette meg a közönséget. A paprikatörést ifjabb Romsics Imre és Szeitz Roland irányította.

            2019. május 22-én rendeztük meg az I. Kalocsai Klauzál-estet. Bartos Mihály Klauzál Gábor életútjáról, Hódi Szabolcs Klauzál Gábor kalocsai kötődéseiről tartott előadást.

            2019. június 22-én tizenharmadik alkalommal rendeztük meg a Múzeumok éjszakája című programot. A 1900 órától hajnali 200 óráig tartó rendezvényt 10 helyszínen szerveztük, melyekben 22 különböző program zajlott – Vén Erzsébet ládája 1859 című kiállítás, ládafestés, kuglófok nagyanyáink asztalán című kiállítás, kuglófok kóstolása, éjszakai tárlatvezetés, Az én óvónénim című kiállítás, Múzeumi kirakó, Mézeskalács vásár, mézeskalács sütés, Diaporáma, Pataji pacal kóstolása, Ásványtári Google, Oda nem illő tárgyak – Szentiván éji 24, Jövendölő, Lakatos Ervin tárlatvezetése a Városi Galériában, Textillanások gyermekfoglalkozás, Dobozba zárt fényvarázs, Találkozás Vinczellér Imrével – képeim között, a BME Wigner Jenő Szakkollégium Kísérleti Köre fizikai kísérletei.

A föltámadó vihar elmosta a tervezett színdarabot, a csillagászati bemutatót, koncertet és a tűzgyújtást. A színdarabot később mutattuk be.

            2019. október 11-én a Városi Galériában rendeztük meg a Kalocsai Thália Társulat Nadrág című színdarabját, ami a Múzeumok éjszakájának elmaradt programja volt.

 

 

Vezetőségi ülés:

2019. április 10.          Viski Károly Múzeum

 

 

EB ülések

2019. április 05.          Viski Károly Múzeum

 

 

Iskolai foglalkozások

2019. január 30. – A világítás eszközei

2019. február 6. – Magyarország ásványai

2019. március 5. – Pénz, pénzverés története

2019. március 27. – 1848/1849 emlékezete

2019. április 17. – A kalocsai hímzés története

2019. június 5. Népi gyermekjátékok

2019. november 21. – Kalocsai cserépedények

2019. december 16. és 18. – Múzeumi karácsony

2019. október 15-18. A régészet és az élet- 10 alkalommal

2019. november 7. Kalocsaiak Afrikában és Ázsiában – 1 alkalommal

2019. november 4-6. Születés – 5 alkalommal

2019. november 11-12. Öltözködés – 5 alkalommal

2019. november 14-15. Lakodalom – 7 alkalommal

 

Óvodás foglalkozások

 

2019. január 09. – Vízkereszt

2019. február 27. – Farsang

2019. április 10. – Húsvét

2019. május 8. – Szent György-nap

2019. szeptember 25. – Szüret

2019. november 20. – Disznótor

2019. december 11. – Karácsony.

 

Családi napok

2019. május 11. – Afrika

            A múzeumpedagógiai programokat Romsics Imre tervezte, Takács Hajnalka, Marosi Mária és Réz Ildikó szervezte. A lebonyolításban közreműködött: ifjabb Romsics László (tag), Romsics Imréné (tag), Benke Mónika (tag), Nagy Angéla és a múzeum összes dolgozója.

Kalocsa, 2020. február 05.

                                                                                               Romsics Imre

                                                                                                    titkár

 

 

 

 

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatás a 2019. évről

 

 

 

2018. évről áthozat                                                                                 1.575.135.-

2019. évi bevételek:

            Természetes személyektől származó tagdíjbevétel                            75.000.-

            Kamatbevétel                                                                                                1.-

            Készletértékesítés                                                                               71.080.-

            NAV Adó 1%-a kiutalás                                                                       47.060.-

Múzeumpedagógiai programhoz támogatás                                       145.900.-

                        A 2019. évi növekmény                                                           339.041.-

                        A 2019. évi bevételek nyitóval együtt                                1.914.176.-

2019. évi kiadások:

            Bankköltség                                                                                      15.332.-

            NEA pályázat – működés                                                                    250.163.-

            Múzeumpedagógiai program költségei                                              250.090.-

            Március 15-i ünnepség költségei                                                         68.345.-

            Egyéb költség                                                                                     23.652.-

                        2019. évi kiadások összesen                                                    607.582.-

 

            2019. évi pénzmaradvány                                                            1.306.594.-

 

 

 

Kalocsa, 2019. december 31.

Markó László                         Romsics Imre                         Somorai László

elnök                                         titkár                                     az EB elnöke

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2019. december 31-én

 

Pénzeszközök

            Bankszámla                            1.206.654.-

            Pénztár                                       99.940.-

            Összes pénzeszköz                1.306.594.-

Befektetett eszközök

            Tárgyi eszközök (Laptop)               127.917.-

Készletek:

Kalocsa anno…                                                                     287 db            861.000.-

A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás)                           757 db            227.100.-

A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete                           139 db               417.000.-

A kőbe faragott élet                                                               114 db                 28.500.-

Kalocsai kontraktusok                                                           129 db               129.000.-

A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei                                    141 db                 21.150.-

Šumo, šumo, visoka ši (Erdő, erdő, de magos vagy)            179 db               179.000.-

Képeslapcsomag (Kalocsa anno…, ásványtári)                 2.137 db               427.400.-

A Kalocsai érseki egyház története I.                                   14 db                 21.000.-

A Kalocsai érseki egyház története II.                                  213 db               532.500.-

Kalocsai kiskocsmában CD                                                  999 db            1.998.000.-

Kalocsai kiskocsmában kazetta                                            329 db               164.500.-

Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén                            409 db               409.000.-

Élő népművészet Kalocsán                                                   2 db                   3.000.-

A kalocsai pota nyelvjárássziget                                           99 db                99.000.-

A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép)                      150 db                 75.000.-

A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép-plakát)           132 db                 79.200.-

Szabó József emlékkönyv                                                     104 db               156.000.-

Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek                                               34 db                 51.000.-

Bárth János: Kétvízközi népismeret                                      78 db               390.000.-

Lantos Andrea: Középkori templom és temető…                85 db                 34.000.-

Romsics Imre: Az Öreg-köröszt                                           36 db                54.000.-

Romsics Imre: Kalocsa és vidéke                                         973 db               486.500.-

Kalocsa Kamarakórus: Örömzene CD                                  335 db               502.500.-

A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv                    30 db              45.000.-

Rekviem a parasztságért                                                        324 db            1.620.000.-

Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és nemesi közbirtokosság     57 db              85.500.-

Müller - Schön: Vadalmafácska                                            191 db               955.000.-

Rákóczy Rozália: Dunapataj az I. világháborúban               25 db              37.500.-

Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete                 428 db            1.284.000.-

                                    Összes készlet                                                        11.372.350.-

 

Összes vagyon                                                                                           12.806.861.-

 

Kalocsa, 2019. december 31.

                                                                          Somorai László

                                                                         az EB elnöke

Tisztségviselőknek nyújtott támogatás

 

            A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2019. esztendőben a tisztségviselőknek támogatást nem adott.

Kalocsa, 2019. december 31.

                             Markó László                                                       Romsics Imre

                                    elnök                                                                     titkár

     Somorai László

     az EB elnöke

Költségvetési támogatás felhasználása

 

 

            A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2019. esztendőben 47.060,- Forint költségvetési támogatást (SZJA 1%) kapott.

Kalocsa, 2019. december 31.

                             Markó László                                                        Romsics Imre

                                    elnök                                                                     titkár

                                                           Somorai László

                                                               az EB elnöke

A cél szerinti juttatások kimutatása a 2019. évről

 

            A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2019. évben cél szerinti juttatásban nem részesült:

Kalocsa, 2019. december 31.

                             Markó László                                                        Romsics Imre

                                    elnök                                                                     titkár

                                                                  Somorai László

                                                                    az EB elnöke

Tervek a 2020. évre

Kalocsai Múzeumbarátok Köre

 

Köri rendezvények

 

2020. február 26. - Közgyűlés

2020. március 14.

            48-as vacsora – fáklyás felvonulás - kivilágítás

2020. április 18.

            Kirándulás az Örjegbe

2020. május 22-23.

            Részvétel a Múzeumok majálisán - Budapest

2020. június 27.

            Múzeumok éjszakája.

2020. június 27.

„Az én családom” – rajzkiállítás óvodásoknak.

2020. június 27.

„Egy éjszaka – egy tárgy” – r. Gábor Lajos: Pipázó horgász

2020. szeptember

            Kaluzál Gábor emlékülés (Klauzál Gábor Társaság).

2020. szeptember 19.

            Kulturális Örökség Napjai – 300 éves a kalocsai vásártartási jog

A 2020. esztendőben kettő előadást tervezünk a megjelenő könyveink tematikájából. Az előadások időpontját a könyvek megjelenésétől függően, év közben tűzzük ki.

Kiadványok

 

Kalocsai múzeumi Értekezések 21.

            Romsics Imre: Nem messze van ide Kalocsa. Kalocsai dalok a 20. században.

Kalocsai Múzeumi Értekezések 22.

            Schőn Mária – Harmath Lajosné: Szülőföldünk szép határa. A hajósi táj földrajza és története. Hajós sváb földrajzi nevei.

Sorozaton kívül

Romsics Imre (Szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében – 2017

Budai Viktória: Kalocsa art 2020

 

Tervezett kiállítások a Városi Galériában

 

2020. január 17. Égig érő fa – Czár János, Kollár János, Tőke Imre

2020. február 14. Kiss István 75. születésnapja

2020. március 20. Kőszegi Gábor fotóművész

2020. április 24. Kalocsa art 2020

2020. június 5. A XXVIII. Kék Madár Fesztivál

2020. augusztus 9. XXVIII. Kalocsai Képzőművész Alkotótábor

2020. szeptember 11. Kisfaludi Strobl Zsigmond

2020. november 13. Dunatáj Fotókör kiállítása

 

Tematikus foglalkozások óvodásoknak

2020. január 8. – Vízkereszt

2020. február 19. – Farsang

2020. április 1. – Húsvét

2020. május 6. – Szent György-nap

2020. szeptember 23. – Szüret

2020. november 25. – Disznótor

2020. december 16. – Karácsony

 

 

Kalocsa, 2020. február 05.

                                                                                                          Romsics Imre

                                                                                                                 titkár