2004. december 31-én 186 rendes tagja és 1 pártoló tagja volt körünknek. A 2004. esztendőben 29 új taggal gyarapodott létszámunk. Egy tagtársunkat gyászoljuk: Kovács Istvánné (2004. november 19.).

2004. február 3-án adtuk ki a Múzeumi Hírlevél II. évfolyamának 1. számát. Több számot ez évben nem jelentettünk meg.
A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, 300.000 forint értékben átadtunk 100 db Gyetvai Péter könyvet a Temerini Kisebbségi Fórumnak. A könyveket fele-fele arányban a Fórum és a zentai levéltár osztja szét a délvidéki magyar szervezeteknek. A könyvek átadásának lebonyolításához együttműködési szerződést kötöttünk a Homokmégyért Alapítvánnyal (a Kalocsáért Közhasznú Alapítvány nem vállalta).
A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) jelöltállítási rendszerébe elektort küldtünk Romsics Imre személyében, akit 2004. február 27-én megválasztottak az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma tagjává.
2004. november 18-án körünk képviselője, Romsics Imre lett a Kalocsai Kistérség Civil Szervezeteinek Egyeztető Fóruma elnöke.
2004 karácsonyára készült el a Viski Károly Múzeum bővítésének a terve, melyet Lakatos Róbert kalocsai születésű építészmérnök, A RO.M Építész Mérnökiroda Kft. vezető tervezője tervezett. A tervezőnek csak a felmerült költségeket kellett megfizetnünk, melynek kiegyenlítéséhez hozzájárult: Deák Gábor (Kalocsa) – 28.000.-, Czár János (Miske) – 20.000.-, Vácz Péterné (Kalocsa) – 20.000.- Kanalas János (Tiszaalpár) – 20.000.-.
A 2004. évi közgyűlés az 1/2004/3 és az 1/2004/4. számú határozataival módosította a Kör Alapszabályát, melyek célja, hogy elnyerhessük a kiemelten közhasznú besorolást, segítve a múzeum bővítésének a terveit. A Cégbíróság szóbeli nyilatkozata szerint az átminősítés kétséges. Megvártuk ezért a múzeum bővítési terveinek az összeállítását, s a hivatalos beterjesztés csak ezután, a 2005. évben történhet meg.
A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával számtalan feladatot végeztünk el.
1. számítógépet vásároltunk különböző kellékekkel (szünetmentes tápegység, szkenner, hordozható memória)
2. honlapot építettünk
3. az előzővel párhuzamosan terveztettünk egy-egy logót a körnek és a múzeumnak
4. plakátot nyomtattunk
5. szórólapot nyomtattunk
6 kártyanaptárt adtunk ki az 1 %-os kampányunk támogatására


Megvalósult programjaink

1. 2004. február 14. – Szinházlátogatás Budapesten – Verdi: Traviata (Erkel Színház). Előtte megnéztük a Nemzeti Színházat (vezetéssel), s meglátogattuk a Bács-Kiskun Megyei „Homok-haza” című kiállítást és a népművészek kirakodóvásárát, ahol körünk három tagja is szerepelt.
2. 2004. február 16. – Az NCA-ba delegált kalocsai elektorok egyeztető megbeszélése.
3. 2004. február 18. Mit viszünk az Európai Unióba című pályázat kiírása.
4. 2004. március 3. – A 2004. évi tisztújító közgyűlés.
5. 2004. március 3. – Fehér Zoltán Boszorkány a forgószélben és Fekete faluban fehér torony látszik című kiadványainak bemutatója.
6. 2004. március 14. – 48-as vacsora. Fáklyás felvonulás keretében megkoszorúztuk Petőfi és Kossuth szobrát.
7. 2004. május 21. – A Kalocsai Múzeumbarátok Köre és a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend közös fogadása Paprika Házban. Ekkor szenteltük föl az udvaron felállított Paprika Lovag szobrot.
8. 2004. május 26. – Tóth Sándor Attila: Rómából a Pannon Árkádiába – Patachich Ádám fiók-Árkádiája: Nagyvárad-Kalocsa című könyv bemutató ankétja.
9. 2004. május 27. – Tréning az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiumának pályázatáról.
10. 2004. június 9. – Mit viszünk az Európai Unióba? Című kiállításunk megnyitója, a kiírt rajzpályázat értékelése, díjkiosztása. A zsűri elnöke: Dániel Gézáné.

10 éves korig
1. Kardos Larissza Csokonai utcai Óvoda
2. Kis Csilla Hétszínvirág
3. Rostás Dzsenifer Viola utcai Óvoda
Rostás Paula Viola utcai Óvoda
Góman Laura Viola utcai Óvoda
Kertész Loretta Viola utcai Óvoda
Különdíj: Rideg Vivien Újvárosi Tagóvoda
Varga Dalma – Bohner Bianka Hajós
Romsics Erzsébet Hétszínvirág

10-14 éves korosztály
1. Oszmayer Ágnes – Zách Attila Hajós
2. Dávid Beatrix Eperföldi Általános Iskola
3. Kovács András Nemesnádudvar
Különdíj: Csillag Éva Speciális Általános Iskola

Esszépályázat díjazottjai
1. Kutus Bence Dunapataj
2. Grőb Noémi Eszter Harta
3. Zsinka Vivien Dunapataj

11. 2004. június 11. – Tréning az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiumának pályázatáról és az országos kollégiumok pályázatairól.
12. 2004. június 18. – Solymosi Tamás: Utolsó írásbelim című könyvének bemutató ankétja.
13. 2004. augusztus 27. – Nyárbúcsúztató a Tabulatúra régizene együttes koncertjével.
14. 2004. szeptember 10. – „Szép a rozmaringszál…” emlékműsor Pécsiné Ács Sarolta születésének 100. évfordulóján – Városi Sportcsarnok. Közös szervezés a Kalocsa Népművészetéért Alapítvánnyal.
15. 2004. szeptember 16. – Tréning az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma pályázatának szerződéskötéséről.
16. 2004. szeptember 17. – A fehér fények imája. 100 éve született Tóth Menyhért című kiállítás megnyitása.
17. 2004. december 9. – Megjelent Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek című könyvünk, a Kalocsai Múzeumi Értekezések 9. köteteként.


Előadások

2004. február 18. – Nagy Dániel: Élet a római limes árnyékában. Szarmata település Harta-Szüleilyukon.
2004. március 17. – Nagy Dániel: Kalocsa az Árpád korban. Temetők a Szentháromság téren és a Belvárosi Iskola udvarán.
2004. március 31. – Dr. Bábel Balázs: Gondolatok Európáról.
2004. április 21. – Somogyvári Ágnes: Rítus és valóság – egymásra rétegződött évezredek.


Vezetőségi ülések

2004. január 29. Viski Károly Múzeum
2004. november 29. Viski Károly Múzeum

EB ülések

2004. február 20. Viski Károly Múzeum

Megjelent kiadványaink

1. Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek. Kecel népének hiedelemvilága. Kalocsa, 2004. 228 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 9.
2. Bárth János: Kétvízközi népismeret. Kalocsa, 2004.
3. Plakát – Viski Károly Múzeum Kalocsa felirattal
4. Szórólap
5. Kártyanaptár

Kalocsa, 2005. február 4.

Romsics Imre
titkár

___________________________________________________________________________________


A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyonának felhasználásával kapcsolatos
kimutatás a 2004. évről

2004. évi bevételek:
Előző évi áthozat 643.413.-
Természetes személyektől származó tagdíjbevétel 94.000.-
Jogi személyektől származó tagdíjbevétel 10.000.-
Kamatbevétel 5.690.-
Készletértékesítés 452.580.-
APEH SZJA 1 %-ának visszautalása 104.567.-
Kalocsa Város Önkormányzat támogatása a
Kétvízközi népismeret című könyvhöz 100.000.-
Dusnok Önkormányzat támogatása a
Kétvízközi népismeret című könyvhöz 50.000.-
Drágszél Önkormányzat támogatása a
Kétvízközi népismeret című könyvhöz 10.000.-
NCA támogatás 100 darab Gyetvai kötet átadására 300.000.-
NCA pályázati támogatás (működés) 1.200.000.-
A 2004. évi gyarapodás 2.326.837.-

A 2004. évi összes bevétel 2.970.250.-

 

2004. évi kiadások:
NCA támogatás működésre: 1.200.000.-
Domain név regisztráció 5.000.-
Rendszergazda 72.000.-
Számítógép konfiguráció 249.700.-
Szoftver 76.250.-
Irodai tárgyi eszközök 104.925.-
Plakát, leporelló 362.250.-
Internet honlap 260.000.-
Könyvelő 60.000.-
Banki költség 9.875.-


NCA támogatás 100 darab Gyetvai kötet átadására 300.000.-
Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek című könyv
nyomdaköltsége 199.868.-
Bárt János: Kétvízközi népismeret című könyv
nyomdaköltsége 698.231.-
Egyéb dologi kiadások 258.148.-
Összesen 2.656.247.-
Kalocsa, 2005. február

Dr. Grabarits István Romsics Imre Kovács László

elnök titkár az EB elnöke

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2004. december 31-én

Pénzeszközök
Bankszámla 242.030.-
Pénztár 71.973.-
Összes pénzeszköz 314.003.-


Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök 313.803.-


Összes vagyon 627.806.-


Függő tétel (NKA) 500.000.-


Készletek:
Kalocsa anno… 677 db 2.031.000.-
A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás) 923 db 276.900.-
A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete 313 db 939.000.-
A kőbe faragott élet 146 db 36.500.-
Kalocsai kontraktusok 194 db 194.000.-
A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei 339 db 50.850.-
Szállások, falvak, városok 21 db 21.000.-
Šumo, šumo, visoka ši (Erdő, erdő, de magos vagy) 245 db 245.000.-
A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára 26 db 20.800.-
Képeslapcsomag (Kalocsa anno…, ásványtári) 3637 db 727.400.-
A Kalocsai érseki egyház története I. 161 db 241.500.-
Kiss István: Képeslap 722 db 36.100.-
Kalocsai kiskocsmában CD 1.519 db 3.038.000.-
Kalocsai kiskocsmában kazetta 349 db 349.000.-
Képeslap (gyermekrajzos) 471 db 14.130.-
Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén 692 db 692.000.-
Élő népművészet Kalocsán 398 db 597.000.-
A kalocsai pota nyelvjárássziget 188 db 188.000.-
A kalocsai érseki egyház története II. 360 db 900.000.-
A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép) 229 db 114.500.-
A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép-plakát) 176 db 105.600.-
Szabó József emlékkönyv 200 db 300.000.-


Új kiadványok:
Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek 330 db 495.000.-


Összes készlet 11.613.280.-


Kalocsa, 2005. február 03.
Kovács László az EB elnöke