A Kalocsai Múzeumbarátok Köre

Közhasznúsági tevékenysége a 2018. esztendőben

            2018. december 31-én 125 rendes tagja volt körünknek. Két tagunkat gyászoljuk. Bai Jenő 2018. március 27-én, Medgyes János 2018. április 19-én hunyt el. Kettő új múzeumi alkalmazottunk Péteri Dénes múzeumi adattáros és a Kalocsai Képtárban Tamás Noémi teremőr. A Nicolas Schöffer Gyűjtemény gyűjteményvezetője Mácsainé Iván Éva a szekszárdi múzeumban helyezkedett el, helyére Huszák Elizabetet alkalmaztuk.

            2018. február 28-án tartottuk közgyűlésünket.

Az Ellenőrző Bizottság 2018. február 20-án tartotta ülését.

            A Múzeumi Hírlevél XVI. évfolyamából egy számot adtunk ki – 2018. február 7.

            Az 1%-ok felajánlásából 63.084 forintot kaptunk, melyet Romsics Imre: Nem messze van ide Kalocsa című könyv kiadására fordítjuk.

            Kiadványainkból rendszeresen ajánlunk föl példányokat a Viski Károly Múzeum Kalocsa programjaira, az intézmény vendégeinek, partnereinek.

Megvalósult programjaink

 

2018. február 21. Varga Sándor előadást tartott Fegyverek-ékszerek-lószerszámok. Honfoglalás és kora Árpád kori temetkezések Bács-Kiskun megyében címmel.

2018. február 28-án tartotta közgyűlését a Kör, melynek keretében Mácsainé Iván Éva tartott előadást a Kiállítási stratégiák a Városi Galériában címmel.

2018. március 14-én tartottuk a 48-as vacsorát, mely fáklyás fölvonulással és kivilágítással párosult. Az ünnepi beszédet Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke mondta. A műsorban a Kalocsa Kamarakórus és a Jóbarátok Férfikar közreműködött.

Romsics Imre múzeumigazgató Petőfi Sándor Arany Jánoshoz írt leveléből – „Bújj el, Jankó, mert háború lesz” és Széchenyi István Tasner Antalnak írt leveléből – „Egy kis része a kikelteknek engemet is illet” olvasott föl részleteket, s elszavalta Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! című versét. Markó László köri elnök pohárköszöntője után benedeki töltöttkáposztát tálaltunk föl, melyet Vargyas László polgármester megbízásából Vargyas Lászlóné és Felnagyné Marika főzött.

2018. március 21. Gallina Zsolt – Marcsik Antónia előadást tartott Honfoglalók elődei és utódai a Kalocsai Sárközben címmel.

2018. március 28-án Romsics Imre Kalocsai vagy Sárközi? A kalocsai paprika története és termőterülete címmel tartott előadást a Magyar Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztályában az MTA BTK Néprajztudományi Intézet székházában.

2018. március 28-án Romsics Imre ugyanott bemutatta Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete című könyvünket.

2018. március 28-án Dr. Frisnyák Sándor emeritus professzor mutatta be Romsics Imre: A Kalocsai Sárköz XI-XVII. századi településtörténete című könyvünket az MTA BTK székházában.

2018. április 18. Dr. Révész László előadást tartott Honfoglaló temetők vallomásai címmel.

2018. május 13-án részt vettünk a Magyar Nemzeti Múzeum belső tereiben megrendezett Múzeumok majálisán. A kiadványok árusítása mellett (Takács Hajnalka, Réz Ildikó) Farkas Kitti közreműködésével pingálhattak az érdeklődők és Pocsai Regina közreműködésével megismerkedhettek Nicolas Schöffer varetra dobozával.

2018. május 16. Romsics Imre előadást tartott Élet a vizek között. A Kalocsai Sárköz XI-XVII. századi településtörténete címmel.

2018. június 23-án tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a Múzeumok éjszakája című programot. A 1900 órától hajnali 200 óráig tartó rendezvényt 10 helyszínen szerveztük, melyekben 26 különböző program zajlott – Gyúrott sütemények nagyanyáink asztalán című kiállítás, sütemények kóstolása, tárlatvezetés, „Kalocsai virágok” című kiállítás, Múzeumi kirakó, Mézeskalács vásár, Gyurmafigura mézestésztából – sütés, Diaporáma, Ásványtári Google, „A jezsuita rendfőnök és Szűz Mária” – Az NKA támogatásból restaurált képek tárlata, Mézkóstolás, Egy éjszaka – egy tárgy című kiállítás – Őstulok az Örjegi tőzegből, Őstulok figurák készítése természetes anyagokból, Oda nem illő tárgyak – Szentiván éji 24, „Az elveszett kalocsai pénzesláda” című nyomkereső játék, Tűzgyújtás, Tímár Péter: Csinibaba című film vetítése, jövendölő, Lakatos Ervin tárlatvezetése a Városi Galériában, múzeumpedagógiai foglalkozás és kiállítás megnyitó a Nicolas Schöffer Gyűjteményben, csillagászati bemutató az Érsekkertben. A Viski Károly Múzeum udvarán két színdarabot láthatott a közönség. 2200 órától Molnár Ferenc: Ibolya című darabját adta elő a Kalocsai Thália Társulat, 2330 órától pedig a Kalocsai Piros Rózsa Táncegyüttes alkalmi színJátszói adták elő Charles Dickens: A szeretet hatalma című darabját Romsics Imréné rendezésében. A két színdarab között Pogrányi Miklós és barátai szórakoztatták a látogatókat egy népzenei koncert keretein belül.

2018. szeptember 15-én a Kulturális Örökség Napjai keretében nyitottuk meg az „És álljon a domb, a múltak jele…” Dusnok-Halom régészeti kutatása című kiállításunkat. (Rendezte: Lantos Andrea) A kiállítást Romsics Imre múzeumigazgató és Palotai Péter, Dusnok község polgármestere köszöntötte. A kiállítást Dr. Kulcsár Valéria egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék) nyitotta meg.

2018. október 1-én Romsics Imre az Országos Könyvtári Napok keretében, a Tomori Pál Városi Könyvtárban mutatta be a Hagyomány – Szellemi kulturális örökség – Népies rendezvény című új könyvünket, s egyben előadást is tartott a kalocsai szellemi kulturális örökség mai helyzetéről és szerepéről.

2018. október 13-án a Kalocsai Múzeumbarátok Köre a visegrádi Mátyás-palotába szervezett kirándulást, ahol a kalocsai származású Kováts István régész vezette a csoportot. A múzeumlátogatás után Romsics Imre túravezetésével a Rám-szakadékon keresztül másztunk föl a Dobogó-kőre.

 

 

Vezetőségi ülés:

2018. február 06.        Viski Károly Múzeum

 

EB ülések

2018. február 20.        Viski Károly Múzeum

 

Iskolai foglalkozások

2018. május 11. – Kalocsai cserépedények

2018. május 18. – A kalocsai hímzés története

2018. június 8. – Kalocsa múltja és néprajza

2018. október 24. – Honfoglalás-kori ismeretek

2018. november 28. – Őskor, ókor

2018. december 11. – Karácsony régen

2018. december 18. – Karácsony régen (szakiskolai csoport)

2018. október 1-5.: Öltözködés – 6 alkalommal

2018. november 19-23.: Lakodalom – 6 alkalommal

2018. december 3-7.: Születés – 6 alkalommal

2017. október 15-19.: Élet a vizek között ( a Sárköz településtörténete) – 11 alkalommal

 

Óvodás foglalkozások

 

2018. január 17. – Vízkereszt

2018. február 14. – Farsang

2018. március 21. – Húsvét

2018. április 28. – Szent György-nap

2018. szeptember 19. – Szüret

2018. november 14. – Disznótor

2018. december 12. – Karácsony.

 

Családi napok

2018. május 2. – Észak farkasai: a vikingek

2018. május 26. – A kelták nyomában

2018. október 27. – Boszorkányos családi nap

2018. december 8. – Nagymamáink Karácsonya

            A múzeumpedagógiai programokat Romsics Imre tervezte, Pócsai Regina, Takács Hajnalka, Szabóné Lantos Andrea, Dinnyés Viktória és Réz Ildikó szervezte. A lebonyolításban közreműködött: ifjabb Romsics László (tag), Romsics Imréné (tag), Nagy Angéla és a múzeum összes dolgozója.

Kalocsa, 2019. január 31.

                                                                                               Romsics Imre

                                                                                                    titkár

 

 

 

 

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatás a 2018. évről

 

 

 

2017. évről áthozat                                                                                 1.219.959.-

2018. évi bevételek:

            Természetes személyektől származó tagdíjbevétel                            80.000.-

            Kamatbevétel                                                                                                2.-

            Készletértékesítés                                                                              214.030.-

            NAV Adó 1%-a kiutalás                                                                       63.084.-

            Támogatás - NEA - működés                                                              300.000.-

Múzeumpedagógiai programhoz támogatás                                       156.760.-

Egyéb bevétel                                                                                               50.-

                        A 2018. évi növekmény                                                           813.926.-

                        A 2018. évi bevételek nyitóval együtt                                2.033.885.-

2018. évi kiadások:

            Bankköltség                                                                                      14.423.-

            NEA pályázat – működés                                                                      62.439.-

            Múzeumpedagógiai program költségei                                              192.890.-

            48-as vacsora költségei                                                                        57.343.-

            Egyéb költség                                                                                    131.655.-

                        2018. évi kiadások összesen                                                    458.750.-

 

            2018. évi pénzmaradvány                                                            1.575.135.-

 

 

 

Kalocsa, 2018. december 31.

Markó László                         Romsics Imre                         Somorai László

elnök                                        titkár                                     az EB elnöke

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2018. december 31-én

 

Pénzeszközök

            Bankszámla                            1.386.015.-

            Pénztár                                      189.120.-

            Összes pénzeszköz                1.575.135.-

Befektetett eszközök

            Tárgyi eszközök                               0.-

Készletek:

Kalocsa anno…                                                                     295 db            885.000.-

A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás)                           764 db            229.200.-

A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete                           140 db               420.000.-

A kőbe faragott élet                                                               115 db                 28.750.-

Kalocsai kontraktusok                                                           129 db               129.000.-

A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei                                    141 db                 21.150.-

Šumo, šumo, visoka ši (Erdő, erdő, de magos vagy)            179 db               179.000.-

Képeslapcsomag (Kalocsa anno…, ásványtári)                 2.156 db               431.200.-

A Kalocsai érseki egyház története I.                                   15 db                 22.500.-

A Kalocsai érseki egyház története II.                                  213 db               532.500.-

Kalocsai kiskocsmában CD                                               1.029 db            2.058.000.-

Kalocsai kiskocsmában kazetta                                            331 db               165.500.-

Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén                            418 db               418.000.-

Élő népművészet Kalocsán                                                   4 db                   6.000.-

A kalocsai pota nyelvjárássziget                                           101 db               101.000.-

A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép)                      151 db                 75.500.-

A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép-plakát)           133 db                 79.800.-

Szabó József emlékkönyv                                                     114 db               171.000.-

Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek                                               38 db                 57.000.-

Bárth János: Kétvízközi népismeret                                      82 db               410.000.-

Lantos Andrea: Középkori templom és temető…                85 db                 34.000.-

Romsics Imre: Az Öreg-köröszt                                           40 db                60.000.-

Romsics Imre: Kalocsa és vidéke                                         982 db               491.000.-

Kalocsa Kamarakórus: Örömzene CD                                  338 db               507.000.-

A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv                    40 db              60.000.-

Rekviem a parasztságért                                                        326 db            1.630.000.-

Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és nemesi közbirtokosság     58 db              87.000.-

Müller - Schön: Vadalmafácska                                            191 db               955.000.-

Rákóczy Rozália: Dunapataj az I. világháborúban               26 db              39.000.-

Fehér Zoltán: Bátya települése és népi építészete                 428 db            1.284.000.-

                                    Összes készlet                                                        11.567.100.-

 

Összes vagyon                                                                                           13.142.235.-

 

Kalocsa, 2018. december 31.

                                                                          Somorai László

                                                                           az EB elnöke

Tisztségviselőknek nyújtott támogatás

 

            A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2018. esztendőben a tisztségviselőknek támogatást nem adott.

Kalocsa, 2018. december 31.

                             Markó László                                                       Romsics Imre

                                    elnök                                                                     titkár

     Somorai László

     az EB elnöke

Költségvetési támogatás felhasználása

 

 

            A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2018. esztendőben 63.084,- Forint költségvetési támogatást (SZJA 1%) kapott.

Kalocsa, 2017. december 31.

                             Markó László                                                        Romsics Imre

                                    elnök                                                                     titkár

                                                           Somorai László

                                                               az EB elnöke

A cél szerinti juttatások kimutatása a 2018. évről

 

            A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2018. évben cél szerinti juttatásban nem részesült:

Nemzeti Együttműködési Alap – működési támogatás – 300.000 Ft

Kalocsa, 2018. december 31.

                             Markó László                                                        Romsics Imre

                                    elnök                                                                     titkár

                                                                  Somorai László

                                                                    az EB elnöke