Titkári jelentés 2003 | EB beszámoló 2003

Titkári jelentés

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre közhasznúsági tevékenysége a 2003. esztendőben

2003. december 31-én 155 rendes tagja és 3 pártoló tagja volt körünknek. A 2003. esztendőben 17 új taggal gyarapodott létszámunk Három tagtársunkat gyászoljuk: Karsai István (2003. október 2.). Karsai Istvánné (2003. október 7.), Márkus Ferenc (2003. október 28.).
2003. február 28-án elindítottuk a Múzeumi Hírlevél című kiadványunkat, melyben aktuális témákról tájékoztatjuk a tagtársakat. A hírlevelet évente legalább kétszer szeretnénk a továbbiakban kiadni.
A Vezetőség a 2003. január 31-i ülésén az 1/2003/4. számú határozatával kedvezményes vásárlási lehetőségről döntött, melynek értelmében a tagság a Kalocsa anno… című könyvet és a Kalocsai kiskocsmában című CD-t 50%-os kedvezménnyel vásárolhatja meg 5-5 példány erejéig.
A Vezetőség a 2003. december 3-i ülésén a 2/2003/1. számú határozatával megalkotta a Viski Károly Múzeum és a Kalocsai Múzeumbarátok Köre közötti „Együttműködési megállapodás”-t. A megállapodás értelmében lehetővé válik, hogy a kör kiemelten közhasznú fokozatba kerülhessen, amihez az alapszabály módosítására van szükség.


Megvalósult programjaink

1. 2003. január 22. – Az Élő népművészet Kalocsán című könyvünket bemutattuk a sajtónak és a benne szereplő népművészeknek.

2. 2003. február 2. – A kalocsai pota nyelvjárássziget című könyv bemutató ankétja, egyben megemlékezés a 2003. január 6-án elhunyt Kuczy Károlyról. A Kör kezdeményezésére adtuk át – sajnos már csak a családnak – Kuczy Károly gyémántdiplomáját.
Az ünnepségen adtuk át továbbá Kovács Szimonettának és Tóth Tímeának az előző évben meghirdetett helytörténeti pályázatra beküldött írásukért a 10-10 ezer forint értékű könyvcsomagot.

3. 2003. február 19. – A 2003. évi rendes közgyűlés

4. 2003. február 19. – A Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén és Romsics Imre: Élő népművészet Kalocsán című kiadványainak bemutatója.

5. 2003. június 4. – Város és múzeuma című időszaki kiállítás megnyitója, melyen bemutattuk az „Ajándékozzon egy tárgyat a 70 éves Viski Károly Múzeumnak” című felhívásunkra beérkezett tárgyakat. Matskási István, a Pulszky Társaság elnöke ekkor köszöntötte a szakma nevében Az év múzeuma 2002 díjat nyert kalocsai múzeumot.

6. 2003. augusztus 15. – Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2. kötetének bemutató ankétja. Ugyanekkor jelent meg, részben a könyv mellékleteként a főegyházmegye középkori állapotát bemutató térképünk.

7. 2003. május 24. – Majális az Őrjegben. Gyalogtúrán jártuk be az őrjegi mocsarak jellegzetes területeit, majd Varga István juhász birkapörköltjét fogyasztottuk. A kellemes együttlét mellett fárasztó focicsatát vívtunk a gyerekekkel.

8. 2003. szeptember 20. – Kovács László fazekasműhelye megnyitásának 20. évfordulója. Az augusztus végére tervezett szalonnasütés helyett ezen vettünk részt.

9. 2003. szeptember 24. – Az Ezüstbe öltözött lányok című kiállítás megnyitója. A megnyitót megelőzően avatta föl Alföldi Albert, a megyei közgyűlés alelnöke Az év múzeuma 2002 emléktáblát.

10. 2003. szeptember 30. – A kalocsai Civil Szervezetek Napján bemutató előadást tartott Romsics Imre a Kalocsai Múzeumbarátok Köréről.

11. 2003. december 12. – Megjelent „A legnagyobb magyar geológus” Szabó József-emlékkönyv című kiadványunk.

12. 2003. december 15. – A Magyar Állami Földtani Intézetben bemutattuk (Romsics Imre) a Szabó József-emlékkönyvet.

13. 2003. június 17-ére tervezett emléktábla – Vidats István tiszteletére – felavatása a város ellenállása miatt elmaradt.


Előadások

2003. január 29. – Balogh Margit: Egyházpolitika a XX. században

2003. március 5. – Kustár Rozália: Honfoglalás kori temető Harta-Freifelten

2003. április 2. – Kustár Rozália: Települések Harta-Freifelten az őskortól az újkor hajnaláig

2003. május 7. – Bíró László: Az egyház a 3. évezred kihívásai közepette.

Az őszre tervezett előadások a múzeum felújítása miatt elmaradtak.


Vezetőségi ülések

2003. január 31. 900 Viski Károly Múzeum

2003. december 3. 900 Viski Károly Múzeum


Megjelent kiadványaink

1. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2. Kalocsa, 2003. 376 p. Szerkesztette: Romsics Imre – Thoroczkay Gábor

2. Thoroczkay Gábor (tervezte): A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség föesperességei, birtokai, valamint a területén fekvő apátságok, prépostságok és kolostorok – térkép. Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2003.

3. Kustár Rozália – Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsa, 2003. 48 p. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 7. [A MÚZEUM KIADVÁNYA]

4. Romsics Imre – Hála József (Szerkesztő): „A legnagyobb magyar geológus”. Szabó József-emlékkönyv. Kalocsa, 2003. 160 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 8.


Nyomdai előkészítés alatt

1. Bárth János: Kétvízközi népismeret

2. Romsics Imre: Pécsiné Ács Sarolta emlékezete – születésének 100. évfordulóján (1904–1986)

Kalocsa, 2004. január 29.


Romsics Imre titkár

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának beszámolója a 2003. évről


2003. évi bevételek:

Előző évi áthozat 2.032.745.-
Természetes személyektől származó tagdíjbevétel 50.000.-
Jogi személyektől származó tagdíjbevétel 30.000.-
Kamatbevétel 106.996.-
Készletértékesítés 1.185.660.-
APEH SZJA 1 %-ának visszautalása 66.263.-
Újtelek Önkormányzat támogatása az Élő
népművészet Kalocsán című könyvhöz 15.000.-
Drágszél Önkormányzat támogatása az Élő
népművészet Kalocsán című könyvhöz 5.000.-
NKÖM támogatása a Szabó József emlékkönyv
megjelentetésére 200.000.-

A 2003. évi gyarapodás 1.658.919.-
A 2003. évi összes bevétel 3.691.664.-

2003. évi kiadások:

Élő népművészet Kalocsán című könyv költsége 231.498.-
Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén című könyv költsége 734.499.-
A kalocsai pota nyelvjárássziget című könyv költsége 339.248.-
Kalocsai érseki egyház… I. című könyv hátralékának kifizetése 217.907.-
Kalocsai érseki egyház története II. című könyv 1.021.967.-
Szabó József emlékkönyv nyomdaköltsége 340.682.-
Egyéb dologi kiadások 162.450.-

Összesen 3.048.251.-


Kalocsa, 2004. január 20.


Dr. Grabarits István elnök | Romsics Imre titkár | Kovács László az EB elnöke