Titkári jelentés 2002 | EB beszámoló 2002

Titkári jelentés

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre közhasznúsági tevékenysége a 2002. esztendőben

2002. december 31-én 142 rendes tagja, és 5 pártoló tagja volt Körünknek. A 2002. esztendőben 24 új taggal gyarapodott létszámunk, 5 fő pedig kilépett. 2002. december 26-án elhunyt Nagy Pál tagtársunk.
A 2002. esztendőben megalkottuk a Kör működéséhez elengedhetetlenül szükséges szabályzatokat, nevezetesen a „Leltározási és selejtezési szabályzatot”, valamint a „Pénzkezelési szabályzatot”. Ez utóbbi mellékletként tartalmazza a „Nyilvántartás az elszámolásra kiadott összegekről, és a „Nyilvántartás a házipénztár kazettájának kulcsairól” című nyomtatványt. A szabályzatokat a Vezetőség 2003. január 31-i ülése megtárgyalta, s az 1/2003/1. számú határozatával hatályba helyezte azokat.
Kicsiny füzetbe rendezve kinyomtattuk a Kör alapszabályát, melyet minden tagunk megkapott.
Kovács László tagtársunk elkészítette azon tagtársaink (90 fő) névre szóló tányérját, akik befizették a meghatározott 1.000 forintos költségtérítést.


Megvalósult programjaink

1. 2002. február 27. - A 2002. évi rendes közgyűlés.

2. 2002. február 27. - Kiírtunk egy rajzpályázatot és egy helytörténeti gyűjtőpályázatot.

3. 2002. március 20. - Megvendégeltük a múzeumot meglátogató erdélyi
múzeumigazgatókat, akiknek Kékedi Zoltán tagtársunk főzött paradicsomos marhalábszárpörköltet.

4. 2002. április 5. - Szabó József emlékülés. A résztvevőket Dr. Lakatos Lajos
halászlével vendégelte meg a KAGE Rt. szelídi nyaralójában.

5. 2002. április 13-14. - A „Kalocsai kiskocsmában” című népzenei CD felvétele az
Ifjúsági Házban.

6. 2002. május 1. - Majális a múzeum udvarán. A gulyáslevest Romsics Lászlóné
tagtársunk és Romsics László főzte.

7. 2002. június 2. - 70 éves a Viski Károly Múzeum és 15 éves a Kalocsai
Múzeumbarátok Köre című emléknap, melynek keretében házikonferenciát rendeztünk, kiosztottuk a rajzpályázat díjait, felavattuk Czár János kopjafáját, Kovács László fazekasmester pedig átadta az első 40 db névre szóló tányért. A rendezvényen fellépett a Kalocsai Hagyományőrző Népművészeti Egyesület Palánta és Gyerökök Csoportja, Perityné Farkas Éva vezetésével. A megjelenteket vásári sült kolbásszal vendégeltük meg.

8. 2002. július 17. - Megjelent a Kalocsai kiskocsmában című népzenei CD és
audiokazetta. A felvételen szerepel a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület - Ifjúsági Csoport, a Kalocsai Hagyományőrző Népi Együttes és a Piros Rózsa Táncegyüttes. Önzetlen támogatásukért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

9. 2002. szeptember 20. - A „Kalocsai kiskocsmában” című CD élő bemutatója a
Sportcsarnokban. A rendezvényt Kócziánné Dr. Szentpéteri Erzsébet, a NKÖM főosztályvezetője nyitotta meg. A fellépő táncosoknak 100 liter sört vásároltunk.

10. 2002. szeptember 25. - „Ezer esztendő a gyermekek szemével” címmel rendeztünk
kiállítást a rajzpályázatra beérkezett alkotásokból.

11. 2002. október 29. - Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben (1872-2002)
címmel rendeztünk emléknapot.

12. 2002. november 24. - Megnéztük a Terror Házát, este pedig a Nemzeti Színházban az
Ember tragédiája című színdarabot.

13. 2002. december 24. - Megjelent a Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa
környékén című könyv.

14. 2002. december 24. - Megjelent a Romsics Imre: Élő népművészet Kalocsán című
könyv.


Megjelent kiadványaink

1. Romsics Imre (szerkesztő): Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban). Kalocsa, 2002. Népzenei CD

2. Romsics Imre (szerkesztő): Kalocsai kiskocsmában (Vasárnap este a bálban). Kalocsa, 2002. Népzenei audiókazetta

3. Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén. Kalocsa, 2002. 123 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 6.

4. Romsics Imre: Élő népművészet Kalocsán. Kalocsa, 2002. 40 p.

5. Romsics Imre (szerkesztő): A kalocsai pota nyelvjárássziget (Tanulmányok). Kalocsa, 2002. 108 p. Kalocsai Múzeumi Értekezések 7.

6. Képeslap - Kalocsai leány (Szigeti Adél középső csoportos - Újvárosi Tagóvoda). 70 éves a Viski Károly Múezum című rajzpályázat első helyezettje. [Kalocsa], 2002.


Nyomdai előkészítés alatt

1. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2.

2. Thoroczkay Gábor (tervezte): A középkori Kalocsa-Bácsi érsekség főesperességei, birtokai, valamint a területén fekvő apátságok, prépostságok és kolostorok - térkép

3. Tanulmányok a Kalocsai Sárközből. (Szerkesztő: Romsics Imre)

4. Szabó József emlékkönyv (Szerkesztő: Hála József - Romsics Imre)


Előadások

2002. január 23. - Tóth Endre: A Szent Korona és a magyar koronázási jelvények

2002. február 20. - Gallina Zsolt: A kora-Árpád-kori köznép a Kalocsai Sárközben

2002. február 27. - Szebényi Béla: 300 év a kisiparban. A Schnábel család

2002. április 12. - Kiss Gy. Csaba: 900 éves a magyar-horvát UNIO.

2002. május 29. - Romsics Imre: Kalocsa népművészetének korszakai

2002. június 12. - Romsics Imre: A kalocsai népművészetet befolyásoló társadalmi tényezők

2002. november 6. - Csóka Gáspár: A Szent Benedek rend élete a török hódoltság idején

2002. december 4. - Molnár Antal: A római katolikus egyház szerepe a török hódoltságban


Vezetőségi ülések

2002. február 20. 1030 Viski Károly Múzeum

2002. július 8. 1730 Belvárosi Gyógyszertár


Kalocsa, 2003. február 4.
Dr. Grabarits István elnök | Romsics Imre titkár

 

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának beszámolója a 2002. évről


2002. évi bevételek:

Előző évi áthozat 1.547.584.-
Természetes személyektől származó tagdíjbevétel 75.500.-
Jogi személyektől származó tagdíjbevétel 16.000.-
Kamatbevétel 16.530.-
Készletértékesítés 796.030.-
APEH SZJA 1 %-ának visszautalása 59.539.-
A Kalocsai kiskocsmában című CD melléklete
megjelentetésének támogatása 274.000.-
NKÖM támogatása Pécsiné Ács Sarolta könyvére 649.600.-
NKA támogatása Kuczy Károly könyvére 250.000.-

A 2002. évi gyarapodás 2.137.199.-
A 2002. évi összes bevétel 3.684.783.-

2002. évi kiadások:

Kalocsai kiskocsmában című CD és kazetta kiadásához 1.353.101.-
Népi gyermekjátékok Kalocsa… című könyv kiadása 37.500.-
Egyéb dologi kiadások 261.437.-

Összesen 1.652.038.-

Tartozásunk a Print 2000 Nyomda Kft. felé 217.907.- forint.


Kalocsa, 2003. január 20.

Dr. Grabarits István Romsics Imre
elnök titkár


Kovács László
az EB elnöke

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2002. december 31-én

Pénzeszközök
Lekötött bankszámla 950.000.-
Folyószámla 1.037.764.-
Pénztár 44.981.-

Összes pénzeszköz 2.032.745.-

Tartozásunk a Print 2000 Nyomda Kft. felé: 217.907 forint.

Összes pénzvagyon 1.814.838.-

Készletek:
Kalocsa anno… 840 db 2.524.000.-
A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás) 950 db 285.000.-
A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete 323 db 969.000.-
A kőbe faragott élet 153 db 38.250.-
Kalocsai kontraktusok 241 db 241.000.-
A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei 421 db 63.150.-
Szállások, falvak, városok 35 db 35.000.-
Šumo, šumo, visoka ši (Eredő, erdő, de magos vagy) 258 db 258.000.-
A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára 47 db 37.600.-
Képeslapcsomag (Kalocsa anno…, ásványtári) 4011 db 802.200.-
A Kalocsai érseki egyház története I. 261 db 391.500.-
Kiss István: Képeslap 758 db 37.900.-

Új kiadványok:
Kalocsai kiskocsmában CD 1.641 db 4.102.500.-
Kalocsai kiskocsmában kazetta 376 db 564.000.-
Képeslap (gyermekrajzos) 489 db 14.670.-
Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén 972 db 972.000.-
Élő népművészet Kalocsán 550 db 825.000.-
A kalocsai pota nyelvjárássziget 470 db 470.000.-

Összes készlet 12.630.770.-

Kalocsa, 2003. január 20.

Kovács László
az EB elnöke


Tisztségviselőknek nyújtott támogatás


A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2002. esztendőben a tisztségviselőknek támogatást nem adott.


Kalocsa, 2003. január 20.

Dr. Grabarits István elnök | Romsics Imre titkár