Titkári jelentés 2001 | EB beszámoló 2001

Titkári jelentés

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre közhasznúsági tevékenysége a 2001. esztendőben


Az ügyészséggel folytatott több mint egy esztendős küzdelem végére tett pontot a 2001. február 28-i közgyűlésünk, melyen elfogadtuk új alapszabályunkat, s megválasztottuk a régi–új vezetőségünket. Remélhetőleg hosszú távra rendeztük jogi ügyeinket, hiszen az ügyészség előzetesen jóváhagyta alapszabályunk szövegezését. 2001. március 21-én küldtük meg a Kalocsai Városi Ügyészségnek a Kör határozatait a T.25/2000/5-I-IX. számú óvásokra, valamint az új, hatályos alapszabályt.
A 2001. évi közgyűlésünk határozatainak értelmében 2001. március 21-én kértük a Bács-Kiskun Megyei Bíróságtól a Kör vezetőségében és alapszabályában bekövetkezett változások nyilvántartásba vételét. A 2001. március 27-i pótlásra való felszólítás után április 9-én küldtük meg a tisztségviselők nyilatkozatait. A Bíróság 2001. április 19-én a Pk.60.188/1990/12. számú határozatában elrendelte a Kör közhasznú fokozatban történő nyilvántartásba vételét a 287. sorszám alatt.
2001. áprilisára elfogyott Tagsági jegyünk, ezért akadozott azok kiállítása. Az új Tagsági jegyeket csak a Katona könyv nyomtatásával egyidejűleg kaptuk kézhez. Ezúton is elnézését kérjük azon tagtársaknak, akik csak az ősz folyamán juthattak hozzá Tagsági jegyükhöz. Az 1000 példányban kinyomott jegy az elkövetkezendő 8–10 évre megoldotta ezen problémánkat.
Többen nem írták alá a 2001. évi közgyűlésen elfogadott új belépési nyilatkozatunkat. Kérjük a tagtársakat, hogy a törvényesség megőrzése végett pótolják ezen hiányosságot.
Összeállítottunk egy kis füzetet a Kör új alapszabályából, melyet kinyomattunk, s a Kör 2002. évi közgyűlésén átadunk a tagtársaknak. Az alapszabályunk értelmében ez minden köri tagot megillet.
A tervezett programjaink közül néhányat nem tudtunk teljesíteni, melynek objektív és szubjektív okai egyaránt voltak.

Megvalósult programjaink:
1. 2001. február 28. A 2001. évi közgyűlés.
2. 2001. április 27. Meglátogattuk a Parlamentet és a Néprajzi Múzeumot, este pedig az Operaházban a Lammermoori Lucia című darabot néztük meg.
3. 2001. augusztus 19. Kalocsa millenniumi évének nyitása, Ezeréves Kalocsa 2001–2002 címmel. Ekkor jelent meg Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1 című kötet. Vendégünk volt Áder János, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és Bábel Balázs érsek.
4. 2001. december 7. Köri vacsora a Viski Károly Múzeumban. A babgulyást Romsics Imre múzeumigazgató főzte.
5. 2001. december 14–16. Karácsonyi könyvvásár (20 % kedvezményt adtunk).

Kiadványok
Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. Kalocsa, 2001. 303 p.

Nyomdai előkészítés alatt volt
1. Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2.
2. Kuczy Károly: A kalocsai pota nyelvjárás
3. Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén

Előadások
2002. február 21. Romsics Ignác: A Monarchia fölbomlása
2002. február 28. Bai Jenő: Istvánffy Miklós történetíró élete és munkássága 1538–1615
2002. március 28. Romsics Ignác: Trianon
2002. május 9. Boros István: Gyöngyhimnusz és matrix.
2002. november 21. Török József: Kalocsa püspökség vagy érsekség?
2002. december 12. Takács Imre: A kalocsai középkori Székesegyház

Vezetőségi ülések
2001. január 31. 900 Viski Károly Múzeum
2001. augusztus 16. 1300 Belvárosi Gyógyszertár
2001. december 5. 1600 Belvárosi Gyógyszertár


Kalocsa, 2001. február 11.

Dr. Grabarits István elnök | Romsics Imre titkár

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának beszámolója a 2001. évről


2001. évi bevételek:

Előző évi áthozat 413.472.-
Természetes személyektől származó tagdíjbevétel 54.000.-
Jogi személyektől származó tagdíjbevétel 25.000.-
Kamatbevétel 29.755.-
Készletértékesítés 723.610.-
APEH SZJA 1 %-ának visszautalása 8.537.-
Kalocsáért Közhasznú Alapítvány
Kuczy Károly könyvének támogatása 50.000.-
NKÖM támogatása Katona István könyvére 1.399.947.-

A 2001. évi gyarapodás 2.290.849.-
A 2001. évi összes bevétel 2.704.321.-

2001. évi kiadások:

A kalocsai érseki egyház története című könyv kiadása 887.040.-
Egyéb dologi kiadások 269.697.-

Összesen 1.156.737.-

Tartozásunk a Print 2000 Nyomda Kft. felé 217.907 forint.


Kalocsa, 2002. február 11.

Dr. Grabarits István Romsics Imre
elnök titkár


Kovács László
az EB elnöke


A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2001. december 31-én

Pénzeszközök
Lekötött bankszámla 805.109.-
Folyószámla 723.317.-
Pénztár 19.158.-

Összes pénzeszköz l.547.584.-

Tartozásunk a Print 2000 Nyomda Kft. felé: 217.907 forint.

Összes pénzvagyon 1.329.677.-

Készletek:
Kalocsa anno… 889 db 2.667.000.-
A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás) 962 db 288.300.-
A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete 327 db 981.000.-
A kőbe faragott élet 162 db 40.500.-
Kalocsai kontraktusok 251 db 251.000.-
A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei 449 db 67.350.-
Szállások, falvak, városok 61 db 61.000.-
Šumo, šumo, visoka ši (Eredő, erdő, de magos vagy) 271 db 271.000.-
A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára 53 db 42.400.-
Képeslapcsomag (Kalocsa anno…, ásványtári) 4271 db 854.200.-

Új kiadványok:
A Kalocsai érseki egyház története I. 320 db 480.000.-
Kiss István: Képeslap 880 db 44.000.-

Összes készlet 6.047.750.-

Kalocsa, 2002. február 11.

Kovács László az EB elnöke


Tisztségviselőknek nyújtott támogatás


A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2001. esztendőben a tisztségviselőknek támogatást nem adott.


Kalocsa, 2002. február 11.

Dr. Grabarits István elnök | Romsics Imre titkár | Kovács László az EB elnöke