Titkári jelentés 2000 | EB beszámoló 2000

Titkári jelentés

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre közhasznúsági tevékenysége a 2000. esztendőben


A 2000. év fontos változásokat hozott a Kör életében. A 2000. február 9-i közgyűlésen új elnököt választottunk Dr. Grabarits István személyében. Szerencsétlen „véletlen” folytán a közgyűlés után ügyészségi vizsgálat kezdődött a Körnél, mely hatályon kívül helyezte a 2000. évi közgyűlésünk határozatait. Az év folyamán folyamatos levelezések és kihallgatások követték egymást. A vezetőség 2000. június 21-én tárgyalta a lehetetlen követeléseket, s meghozta a döntéseket az ügy kezelésére. Végső megoldást a 2001. évi közgyűlésünk hozhat az ügészségi felvetésekkel kapcsolatosan.
A szerencsétlen intermezzók ellenére, a közgyűlési határozatoknak megfelelően végeztük munkánkat, teljesítettük kitűzött céljainkat.
A legfontosabb eredménynek tartjuk, hogy elindult a Kör közösséggé kovácsolása, kovácsolódása. Ennek érdekében különböző közösségi programokat rendeztünk. 2000. március 15-én Budapestre látogattunk, ahol a Magyar Nemzeti Múzeumot néztük meg (a Szent István karddal együtt), este pedig a Bánk bán című operát az Erkel színházban. 2000. május 6-án egy cserépégetéssel egybekötött szalonnasütést rendeztünk Kovács László fazekasműhelyében, a jól sikerült program hajnalig tartott. 2000. október 29-én a kiskunhalasi múzeumot és az Ópusztaszeri Emlékparkot néztük meg, majd este, halászleves vacsorát fogyasztottunk Szegeden. A rendezvények egy új stílus kialakítását jelzik, melyek jótékony hatása hamarosan érzékelhetővé válhat.
Elkészült a Kör új alapszabálya, melyet a 2001. évi közgyűlés elé terjesztünk.
A szórakozás mellett komolyabb feladatokat is elvégzett a Kör. Nem kívánom úntatni a múzeum elvégzett feladataival a közgyűlést, de anélkül is szeretném minden tag támogatását megköszöni.
Csak azokról a feladatokról szólnék, melyeket a Kör finanszírozott, legalább is részben.
1., A Kalocsai Múzeumi Értekezések 5. köteteként kiadtuk Fehér Zoltán: Šumo, šumo, visoka si.
Erdő, erdő, de magos vagy című könyvét.
2., A Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 5. köteteként kiadtuk Grabarits István: A kalocsai
ásványgyűjtemény című kiállításvezetőjének bővített változatát. Ezúton is köszönetet kell
mondanunk a szerzőnek, hiszen a nyomdaköltséget teljes egészében maga finanszírozta.
3., A Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 6. köteteként kiadtuk Gallina Zsolt: Honfoglalás kori
köznép temetője Homokmégyen című kiállításvezetőjét. Ez a füzet a millenniumi kiállításunk
vezetője.
4., Jelentősen előrehaladt Katona István: A Kalocsai Érseki Egyház története című kötetének
kiadásra való előkészítése. Ez a kötet szintén a Kör tisztelgése a Millennium kapcsán, az
elődök ezer éves erőfeszítéseiért.
5., Kiss István tagtársunk kérésünkre megrajzolta az Ezeréves Kalocsa című emblémát. Mivel
Kalocsa 2001-ben ünnepli Millenniumát, ezért az idei rendezvényeink és kiadványaink
mindegyikén szerepeltetjük azt. Ezútán is köszönjük Kiss István szép rajzát.

Kalocsa, 2001. február 28.


Romsics Imre
múzeumigazgató
a kör titkára


Egyesével kell hatázozatot hozni az ügyészségi észrevételekre – 9 határozat

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának beszámolója a 2000. évről


2000. évi bevételek:

Előző évről áthozat 737.628.-
Természetes személyektől származó tagdíjbevétel 65.300.-
Jogi személyektől származó tagdíjbevétel 25.000.-
Kamatbevétel 16.528.-
Készletértékesítés 492.514.-

A 2000. évi gyarapodás 599.342.-
A 2000. évi összes bevétel 1.336.970.-


2000. évi kadások:

Tiszteletdíj kifizetés 550.000.-
Tiszteletdíjak közterhei 181.500.-
Egyéb dologi kiadások 191.998.-

Összesen 923.498.-

Kalocsa, 2001. február 26.


Kovács László
az EB elnöke


A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2000. december 31-én

Pénzeszközök
Lekötött bankszámla 300.000.-
Folyószámla 37.787.-
Pénztár 75.685.-

Összes pénzeszköz 413.472.-

Megelőlegeztünk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 399.000.- forintot, melynek átutalása folyamatban van.

Összes pénzvagyon 812472.-

Rendelkezésre áll még 1.001.000.- forint pályázati pénz, melyet csak a célszerinti fölhasználás után egyenlítenek ki, azonban ez is növeli a Kör vagyonát.


Készletek:
Kalocsai kontraktusok 267 db 267.000.-
Képeslapcsomag 4450 db 890.000.-
A kőbe faragott élet 179 db 44.750.-
Kalocsa anno 986 db 2.958.000.-
A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei 542 db 81.300.-
A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára 60 db 48.000.-
A Tiszai Korona-kerület... 347 db 1.041.000.-
Szállások, falvak, városok 90 db 90.000.-

Új kiadványok:
Šumo, šumo, visoka ši (Erdő, erdő, de magos vagy) 403 db 403.000.-
A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás) 981 db 294.300.-

Összes készlet 6.117.350.-

Kalocsa, 2001. február 26.


Kovács László az EB elnöke