A Kalocsai Múzeumbarátok Köre

Közhasznúsági tevékenysége a 2011. esztendőben

            2011. december 31-én 166 rendes tagja volt körünknek. 3 tagtársunkat gyászoljuk: Baranyi Pál (2011. január 26.), Székely László (2011. március 21.), Kressin Herbert (2011. május 17.).

            2011. február 23-án tartottuk tisztújító közgyűlésünket. A tagság három évre újraválasztotta a vezetőséget. Az Ellenőrző Bizottsági tagságáról lemondott Dániel Géza helyett Katus Gabriellát választották tagnak.

            A Múzeumi Hírlevél IX. évfolyamából egy számot adtunk ki – 2011. január 28.

            A Nemzeti Civil Alapprogram a 2011-ben megszűnt, így csak töredék támogatást kaptunk. Ez az összeg beruházásra már nem volt elegendő.

            A Múzeumok Őszi Fesztiválja költségéből adtuk ki az 1 %-os kampány kártyanaptárát. A régészet és az élet, valamint A születéshez kötődő néphagyomány Kalocsán című programok meghívójának része lett a 2012. évi naptár.

            Az 1%-ok felajánlásából 49.196.- forintot kapott a kör, melyet a Rekviem a parasztságért című könyvünk kiadására költünk.

Megvalósult programjaink

1.   2011. február 23 – 2011. évi tisztújító közgyűlés

2.   2011. március 14. – 48-as vacsora. Ebben az esztendőben fogadtuk a Kulai Népkör tagjait. Fáklyás felvonulás keretében megkoszorúztuk a Negyvennyolcasok terén Petőfi Sándor és Kossuth Lajos szobrát, s egy XIX. századi szokást felelevenítve, kivilágítottuk a múzeum ablakait. A város lakói közül többen is csatlakoznak ezen felhívásunkhoz.

      A Negyvennyolcasok terén Romsics Erzsébet szavalta el Petőfi Sándor szobra előtt a Nemzeti dal című verset, majd a Jóbarátok Férfikar és a Kulai Bartók Béla Kamarakórus közreműködésével elénekeltük a Szózatot. Kossuth Lajos szobránál a Kossuth Lajos azt üzente című dal hangzott el, miközben elhelyeztük a koszorúkat.

      A múzeumi vacsora ünnepi beszédét Simon Zoltán alpolgármester tartotta, mely előtt a Bartók Béla Kamarakórus és a Kalocsa Kamarakórus elénekelte a Himnuszt. A beszéd után a Bartók Béla Kamarakórus 48-as dalokat énekelt, majd Romsics Imre múzeumigazgató szavalt. (József Attila: Nem, nem soha; Ady Endre: Itt valahol, ott valahol; Tompa Mihály: A gólyához, Reményik Sándor: Eredj ha tudsz!; Vass Albert: A hontalanság hitvallása; Vass Albert: Üzenet haza; Utassy József: Valaki jár a fák hegyén).

      A műsor végén a Kalocsa Kamarakórus énekelt.

      A vacsora pohárköszöntőjét Valka Károly, a kulai képviselőház alelnöke, a Kulai Népkör elnöke mondta.

      A birkapaprikást Varga István alsómégyi juhász főzte.

3.   2011. március 14. – Fogadtuk a Kulai Népkör delegációját. A városházán fogadtuk az érkező vendégeket, majd Romsics Imre egy városi séta keretében megmutatta Kalocsa 48-as emlékeit a városban és a temetőben. Ezek mellett a Főszékesegyházat és a Viski Károly Múzeumot látogattuk meg, végül a 48-as vacsorán vendégeltük meg a kulaiakat.

4.   2011. április 6. – június 28. - a kör tagjaiból szervezett csoport betanulta és a Múzeumok éjszakáján előadta a Lysistrate című színdarabot, melyet Arisztophanész vígjátéka alapján Romsics Imréné írt és rendezett. Ez idő alatt 16 próbát tartottunk.

Szereposztás: Lysistrate – Ivó Mária, Myrrhine – Katus Gabriella, Kalonike – Romsics Imréné, Stratyllis – Viola, Lampito, spártai nő – Romsicsné Tóth Mária, Női kar vezetője – Jakabné Csóti Csilla, Nők kara – Villányi Eszter és a Kalocsa Kamarakórus női tagjai, Athéni nők – Jakab Johanna, Somorai Anna, Vének kara – Jakab Róbert, Balogh Gábor, Somorai László, Tanácsos – Kapitány Erik, Kinesias – Romsics Imre, Fiacskája – Kapitány Bánk, Spártai hírnök – Romsics László, Spártai követek – Vörös Attila, Jakab Demeter

Díszlet: Fekete Róbert, Romsics Imréné, Jelmez: Romsics Imréné

Zene: Kalocsa Kamarakórus

5.   2011. május 8. – Színházlátogatást szerveztünk Budapestre. Az Operaház fantomját néztük meg a Madách Színházban. Előtte az Iparművészeti Múzeumban látogattuk meg a Főúri öltözetek az Esterházy-kincstárból című időszaki kiállítást.

6.   2011. május 21-22. – Múzeumok majálisa, Budapest. A kör programokat szervezett a Viski Károly Múzeum sátrába. Szombaton Romsics Lászlóné népi iparművész, a Népművészet mestere, vasárnap Tóth Lászlóné népi iparművész tartott bemutatót és foglalkozást a kalocsai pingálásból. Negyedszer rendeztünk paprikatörést, melyet ifj. Romsics Imre irányított, az előző évben készített dekoratív kép előtt.

7.   2011. június 18. – A Múzeumok éjszakája című programot ötödször szerveztük meg. A 1900 órától hajnali 200 óráig tartó rendezvény keretében 7 helyszínen 16 programot szerveztünk. Az estét 388 fő látogatta meg.

      Kalocsai háromkirályok címmel nyitottunk kiállítást az óvodások rajzaiból a közművelődési teremben, mellette diaporáma vetítésen nézhették meg a szülők az óvodás foglalkozásokon fényképezett felvételeket, valamint Czidor Lászlóné gyermekjáték-készítő foglalkozásán körmönfonást tanulhattak a gyerekek. A kiállítást Katus Györgyné óvodavezető nyitotta meg.

      A Tóth Mike teremben a Dallos Mézeskalács árusította termékeit.

      Az emeleti kiállításban megismételtük a nagysikerű szobarégészetet, de a csontváz kiásása mellett lehetőség volt összetört cserépedények összeragasztására is. Az első teremben Rétesek a Kalocsai Sárközből címmel nyitottunk kiállítást, melynek tárgya rövidesen elfogyott az érdeklődő közönség nagy örömére. A kiállítást Török Ferenc polgármester nyitotta meg. A kiállítás kurátora Markóné Fazekas Ildikó volt. A zsűri tagjai: Markó László elnök, Török Andrea Horváth Katalin, Tapolcsányiné Varga Krisztina. A kiállított rétesek versenyét Barna Lajosné Szőnyi Erzsébet nyerte a keserűteleki finom rétesével.

      Dr. András Lászlóné tárlatvezetést tartott az állandó kiállításban, melynek negyedik termét Virágné Hollósi Ilona foglalta el, aki kártyából jósolt a érdeklődőknek. Ez a program a színdarab után a leglátogatottabb.

      Az est egésze alatt totót tölthettek ki a látogatók. A díjakat a kör kiadványaiból állítottuk össze. Nyertesek: I.: Sütő Anita, II.: Sütő Lajos, III: Horváth Krisztián.

      Az udvaron második alkalommal lehetett kipróbálni a paprikatörés nehézségeit.

      A Kalocsa Kamarakórus a Liszt-év tiszteletére válogatta össze műsorát, majd Nemes Levente Szabó Lőrinc estjét hallgathattuk.

      Arisztophanész: Lysistrate című színdarabját több mint kettőszázan nézték meg.

      Az est tűzgyújtással záródott. Az érdeklődők sültkolbászt és különböző italokat is vásárolhattak.

8.   2011. szeptember 17. – A Kulturális Örökség Napjaira rendeztük meg a Helytörténeti kutatások Kalocsán című időszaki kiállítást Katona István történetíró halálának 200. évfordulója tiszteletére.

9.   2011. szeptember 18. – Romsics Imre homokmégyi kertjében fogadtuk a Múzeumok éjszakája szereplőit, megköszönve a sok segítséget.

10.2011. október 15. – Részt vettünk a budapesti Szabó József technikum évfordulós rendezvényén, ahol ifjabb Romsics Imre segítségével árusítottuk a Szabó József emlékkönyvet. Az esten megismerkedtünk Szabó József dédunokájával, akit meghívtunk Kalocsára.

11.2011. október 18. – november 21. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében rendeztük meg A régészet és az élet, valamint A születéshez kötődő néphagyomány Kalocsán című programjainkat.

      A gimnázium 10-12. osztályait a közművelődési teremben fogadtuk, ahol Romsics Imre tartott vetített képes előadást a régészeti feltárások menetéről, majd Fekete Róbert vezetésével régészeti leleteket restauráltak.

      A gimnázium 9. osztályait régészeti terepbejárásra vittük (Homokmégy-Halom, Szakmár-Kisüllés, Homokmégy-Szentegyházpart). Romsics Imre a táj természeti környezetéről és telepítéstörténetéről beszélt, Kustár Rozália vezetésével pedig gyűjtötték és kiértékelték a régészeti leleteket.

12. 2011. november 10-21. Az általános iskolák 8. osztályainak A születéshez kötődő kalocsai népszokásokat mutattuk be. A közművelődési-teremben felépítettük a szülő nő ágyát, a vendégfogadáshoz berendezett szentsarkot, és egyéb tárgyakat is megmutattunk a hozzájuk fűződő hiedelem és hagyományvilággal együtt. A program végén csörögefánkot sütöttek a gyerekek.

13.2011. november 16. – Hivatalosan is megnyitottuk a Kulturális Örökség napjaira megrendezett, Helytörténeti kutatások Kalocsán című kiállításunkat.

14.2011. november 18. – Fogadtuk Szabó József dédunokáját, Farkas Györgyöt, aki egy DVD-vel ajándékozta meg a múzeumot, melyre a birtokában lévő fényképeket és dokumentumokat digitalizálta.

      Romsics Imre megmutatta Szabó József szülőházát és a Viski Károly Múzeumot, majd ebédre hívta a vendégeket. Búcsúzáskor Farkas György ígéretet tett arra, hogy hagyatékában a múzeumra hagyományozza a felbecsülhetetlen értékű családi fotóanyagot (számos fénykép az 1860-as évekből származik).

Előadások

2011. február 16. – Romsics Imre: Szoba- és konyhabútorok Bács-Kiskun megyében

2011. március 3. – Fehér Zoltán: Bátyai kisnemesek

2011. március 23. – Romsics Imre: Szobai Lakástextilek Bács-Kiskun megyében

2011. május 4. – Romsics Imre: Női viseletek Bács-Kiskun megyében

2011. október 5. – Kothencz Kelemen: A földművelés eszközei Bács-Kiskun megyében

2011. november 9. – Mészáros Márta: Szakrális népi emlékek Bács-Kiskun megyében

2011. december 7. – Szakál Aurél: Fejfák Bács-Kiskun megyében

 

Vezetőségi ülések

2011. január 28.          Viski Károly Múzeum

EB ülések

2011. február 22.        Viski Károly Múzeum

Iskolai és óvodai foglalkozások

2011. január 14. – Jobbágyok élete

2011. január 14. – Így éltek régen Kalocsán

2011. február 9. – Ásványok, kőzetek mindennapi életünkben

2011. február 9. – Magyarország kőzetei, ásványkincsei

2011. február 16. – „Kossuth Lajos azt üzente…” 1848 emlékei

2011. február 16. – Így éltek régen – cserépedények

2011. április 1. – A kalocsai lakodalom

2011. április 14. – Húsvéti népszokások

2011. április 14. – Húsvéti népszokások

2011. május 18. – Ásványok, kőzetek

2011. május 18. – Iskola régen

2011. május 24. – Kenyérsütés régen

2011. június 10. – Pünkösd régen

2011. szeptember 7. – Így éltek régen

2011. október 4. – Őskor, ókor a régészeti leletek alapján

2011. október 5. – Pásztorkodás

2011. október 18. – A régészet és az élet

2011. október 18. – A régészet és az élet

2011. október 18. – A régészet és az élet

2011. október 19. – A régészet és az élet

2011. október 19. – A régészet és az élet

2011. október 25. – A régészet és az élet

2011. október 25. – A régészet és az élet

2011. október 25. – A régészet és az élet

2011. október 26. – A régészet és az élet

2011. november 10. – A születéshez kötődő néphagyomány Kalocsán

2011. november 11. – A születéshez kötődő néphagyomány Kalocsán

2011. november 11. – A születéshez kötődő néphagyomány Kalocsán

2011. november 14. – A születéshez kötődő néphagyomány Kalocsán

2011. november 14. – A születéshez kötődő néphagyomány Kalocsán

2011. november 15. – A régészet és az élet

2011. november 16. – A régészet és az élet

2011. november 17. – A régészet és az élet

2011. november 17. – Az ásványok és az élet

2011. november 17. – Az ásványok és az élet

2011. november 17. – Az ásványok és az élet

2011. november 17. – Kalocsa helytörténeti és néprajzi értékei

2011. november 17. – Kalocsa helytörténeti és néprajzi értékei

2011. november 17. – Kalocsa helytörténeti és néprajzi értékei

2011. november 18. – Takácsmesterség

2011. november 21. – A születéshez kötődő néphagyomány Kalocsán

2011. november 21. – A születéshez kötődő néphagyomány Kalocsán

2011. december 7. – A történelem írott forrásai

 

Óvodás foglalkozások

2011. január 12. – Vízkereszt

2011. február 2. – Farsang

2011. április 13.. – Húsvét

2011. május 11. – Szent György-nap

2011. szeptember 28. – Szüret

2011. november 23. – Disznótor

2011. december 14. – Karácsony

            E rendezvényeken részt vett a város összes óvodájának összes nagycsoportosa, valamint Homokmégy, Szakmár és 2 alkalommal Fajsz óvodásai is. A programokat legtöbbször 7 csoportban rendeztük meg. A rendezvények programjait Romsics Imre állította össze, Réz Ildikó szervezte. A lebonyolításban közreműködött: Romsics Lászlóné (tag), ifjabb Romsics László(tag), Romsics Imréné (tag), Katus Gabriella (tag), Markóné Fazekas Ildikó (tag), és a múzeum összes dolgozója.

Kalocsa, 2012. február 10.

                                                                                              Romsics Imre

                                                                                                   titkár

 

 

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyonának felhasználásával kapcsolatos

kimutatás a 2011. évről

 

2010. évről áthozat                                                                         1.756.810.-

2011. évi bevételek:

            Természetes személyektől származó tagdíjbevétel                     127.000.-

            Kamatbevétel                                                                             1.551.-

            Készletértékesítés                                                                   229.350.-

            APEH SZJA 1 %-ának visszautalása                                           49.196.-

            Természetes személyektől származó támogatás                            3.000.-

Óvodás programhoz támogatás                                                  204.760.-

            NCA pályázati támogatás (működés – 2011. év)                          150.000.-

            Kalocsa Város Önkormányzat- támogatás óvodás pr.                  100.000.-

                        A 2011. évi növekmény                                               864.857.-

                        A 2011. évi bevételek nyitóval együtt                       2.621.667.-

2011. évi kiadások:

NCA támogatás működésre (2010. év)                                        260.243.-

NCA támogatás működésre (2011. év)                                         138.014.-

            Bankköltség                                                                               38.549.-

            Óvodás program költségei                                                          277.756.-

            Múzeumok éjszakája program költségei                                        96.355.-

            Egyéb dologi kiadások                                                               194.866.-

                        2010. évi kiadások összesen                                     1.005.783.-

 

            2011. évi pénzmaradvány                                                     1.615.884.-

 

                      

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2011. december 31-én

Pénzeszközök

            Bankszámla                            1.493.054.-

            Pénztár                                      122.830.-

            Összes pénzeszköz                1.615.884.-

Befektetett eszközök

            Tárgyi eszközök                      138.738.-

Készletek:

Kalocsa anno…                                                                     454 db            1.362.000.-

A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás)                                 836 db               250.800.-

A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete                                 173 db               519.000.-

A kőbe faragott élet                                                                133 db                 33.250.-

Kalocsai kontraktusok                                                            159 db               159.000.-

A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei                                       208 db                 31.200.-

Šumo, šumo, visoka ši (Erdő, erdő, de magos vagy)                  221 db               221.000.-

Képeslapcsomag (Kalocsa anno…, ásványtári)                        2539 db              507.800.-

A Kalocsai érseki egyház története I.                                         81 db               121.500.-

A kalocsai érseki egyház története II.                                       277 db               692.500.-

Kiss István: Képeslap                                                             399 db                 19.950.-

Kalocsai kiskocsmában CD                                                   1309 db            1.309.000.-

Kalocsai kiskocsmában kazetta                                               334 db               334.000.-

Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén                                  566 db               566.000.-

Élő népművészet Kalocsán                                                        52 db                78.000.-

A kalocsai pota nyelvjárássziget                                               137 db               137.000.-

A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép)                            188 db                 94.000.-

A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép-plakát)                  141 db                 84.600.-

Szabó József emlékkönyv                                                        153 db               229.500.-

Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek                                           85 db               127.500.-

Bárth János: Kétvízközi népismeret                                           227 db            1.135.000.-

Lantos Andrea: Középkori templom és temető…                        228 db                 92.200.-

Romsics Imre: Az Öreg-köröszt                                                  91 db               136.500.-

Romsics Imre: Kalocsa és vidéke                                            1302 db               651.000.-

Kalocsa Kamarakórus: Örömzene CD                                       458 db               687.000.-

Magóné Tóth Gy.: Zsidók Kalocsán és környékén                        46 db               115.000.-

A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv                              97 db               145.500.-

                                   Összes készlet                                                           9.839.800.-

 

Összes vagyon                                                                                           11.594.422.-

 

 

Tisztségviselőknek nyújtott támogatás

 

            A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2011. esztendőben a tisztségviselőknek támogatást nem adott.

 

                            

Költségvetési támogatás felhasználása

 

 

            A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2011. esztendőben a következő költségvetési támogatásokat kapta:

            NCA pályázati támogatás (működés)                                   150.000.-

            Kalocsa Város Önkormányzat - óvodás programok               100.000.-

 

                                    A cél szerinti juttatások kimutatása a 2011. évről

 

            A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2011. évben kettő cél szerinti juttatással gazdálkodott.

            NCA pályázati támogatás (működés)                                   150.000.-

            Kalocsa Város Önkormányzat - óvodás programok             100.000.-

 

Kalocsa, 2012. február 23.

                             Markó László                                            Romsics Imre                                        Somorai László

                                  elnök                                                         titkár                                                az EB elnöke