A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyonának felhasználásával

kapcsolatos kimutatás a 2010. évről

2009. évről áthozat 1.486.146.-

2010. évi bevételek:

Természetes személyektől származó tagdíjbevétel 135.000.-

Jogi személyektől származó tagdíjbevétel 10.000.-

Kamatbevétel 1.914.-

Készletértékesítés 320.300.-

APEH SZJA 1 %-ának visszautalása 87.615.-

Természetes személyektől származó támogatás 1.500.-

Jogi személyektől származó támogatás 30.000.-

Óvodás programhoz támogatás 222.100.-

NCA pályázati támogatás (működés – 2009. év) 99.000.-

NCA pályázati támogatás (működés – 2010. év) 300.000.-

A 2009. évi növekmény 1.207.429.-

A 2009. évi bevételek nyitóval együtt 2.693.575.-

2010. évi kiadások:

NCA támogatás működésre (2009. év): 248.560.-

Honlap karbantartás díja 30.000.-

Kiadványszerkesztő szoftver 218.560.-

NCA támogatás működésre (2010. év) 2.500.-

Domain név éves díja 2.500.-

Bankköltség 37.848.-

Óvodás program költségei 269.974.-

Múzeumok éjszakája program költségei 90.345.-

Egyéb dologi kiadások 287.538.-

2010. évi kiadások összesen 936.765.-

2010. évi pénzmaradvány 1.756.810.-

Kalocsa, 2011. február 21.

Markó László Romsics Imre Somorai László

elnök titkár az EB elnöke

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2010. december 31-én

Pénzeszközök

Bankszámla 1.613.544.-

Pénztár 143.266.-

Összes pénzeszköz 1.756.810.-

Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök 235.923.-

Készletek:

Kalocsa anno… 468 db 1.404.000.-
A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás) 847 db 254.100.-

A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete 179 db 537.000.-

A kőbe faragott élet 134 db 33.500.-

Kalocsai kontraktusok 162 db 162.000.-

A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei 214 db 32.100.-

Šumo, šumo, visoka ši (Erdő, erdő, de magos vagy) 221 db 221.000.-

Képeslapcsomag (Kalocsa anno…, ásványtári) 2620 db 524.000.-

A Kalocsai érseki egyház
története I. 85 db 127.500.-
A kalocsai érseki egyház története II. 281 db 702.500.-

Kiss István: Képeslap 404 db 20.200.-

Kalocsai kiskocsmában CD 1318 db 1.318.000.-
Kalocsai kiskocsmában kazetta 334 db 334.000.-

Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén 571 db 571.000.-

Élő népművészet Kalocsán 105 db 157.500.-

A kalocsai pota nyelvjárássziget 140 db 140.000.-

A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép) 188 db 94.000.-

A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép-plakát) 145 db 87.000.-

Szabó József emlékkönyv 165 db 247.500.-

Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek 86 db 129.000.-

Bárth János: Kétvízközi népismeret 232 db 1.160.000.-

Lantos Andrea: Középkori templom és temető… 230 db 92.000.-

Romsics Imre: Az Öreg-köröszt 99 db 148.500.-

Romsics Imre: Kalocsa és vidéke 1334 db 667.000.-

Kalocsa Kamarakórus: Örömzene CD 473 db 709.500.-

Magóné Tóth Gy.: Zsidók Kalocsán és környékén 52 db 130.000.-

A kalocsai polihisztor. Tóth Mike-emlékkönyv 102 db 153.000.-

Összes készlet 10.155.900.-

Összes vagyon 12.148.633.-

Kalocsa, 2011. február 21.

Somorai László

az EB elnöke

Tisztségviselőknek nyújtott támogatás

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2010. esztendőben a tisztségviselőknek támogatást nem adott.

Kalocsa, 2011. február 21.

Markó László Romsics Imre
elnök titkár

Somorai László
az EB elnöke

Költségvetési támogatás felhasználása

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2010. esztendőben a következő költségvetési támogatásokat kapta:

NCA pályázati támogatás (működés – 2009. év/2. ütem) 99.000.-

NCA pályázati támogatás (működés – 2010. év) 300.000.-

Kalocsa, 2011. február 21.

Markó László Romsics Imre

elnök titkár

Somorai László
az EB elnöke

 

A cél szerinti juttatások kimutatása a 2010. évről

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre a 2010. évben kettő cél szerinti juttatással gazdálkodott.

NCA pályázati támogatás (működés – 2009. év/2. ütem) 99.000.-

NCA pályázati támogatás (működés – 2010. év) 300.000.-

Kalocsa, 2011. február 21.

Markó László Romsics Imre

elnök titkár

Somorai László
az EB elnöke