2007. december 31-én 216 rendes tagja és 2 pártoló tagja volt körünknek. A 2007. esztendőben 14 új taggal gyarapodott létszámunk. 2 tagtársunkat gyászoljuk: Baranyi Pál János (2007. január 20.) és Dr. Nádor Ervin (2007. december 21.).

2007. január 31-én tartottuk tisztújító közgyűlésünket, mely újraválasztotta a Vezetőséget és az Ellenőrző Bizottságot.

A vezetőség tagjai: Markó László elnök

Romsics Imre titkár

Kustár Rozália szervezőtitkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Az EB tagjai: Somorai László elnök

Asbóth Miklós

Dániel Géza

A Múzeumi Hírlevél V. évfolyamából 1 számot adtunk ki – 2007. január 16.

A Kör honlapjának frissítése folyamatos volt, amit Tarr Sándor tagtársunknak köszönhetünk, aki vállalta e feladatot. Ez azért örvendetes, mert a korábbi években problematikus volt a frissítés.

A Nemzeti Civil Alapprogram 2006. évi támogatásából vásároltunk egy Sony televíziót, melyet a közművelődési teremben helyeztünk el, valamint antennát szereltettünk föl a földi sugárzású adások vételére. Továbbá egy szünetmentes tápot vásároltunk számítógépünkhöz, valamint ki kellett cserélnünk számítógépünk monitorát.

Költségvetésünkből vásároltunk 5 db térhatású mikrofont és 3 db reflektort – a szükséges vezetékekkel –, amelyek a Múzeumok éjszakája című programhoz váltak szükségessé.

A Nemzeti Civil Alapprogram működési pályázatán 200.000 forintot nyertünk, melyet – a kései szerződéskötés miatt – a 2008. esztendő elején költünk el.

A Nemzeti Kulturális Alapprogramtól 200.000 forintot nyertünk a Romsics Imre: Az Öreg-köröszt című könyvünkre, mellyel el is számoltunk.

Kalocsa Város Önkormányzatától 180.000 forintot kaptunk az óvodások programjának szervezésére. Az ezirányú pályázatunkat az NKA visszautasította.

Kártyanaptárt adtunk ki 1 %-os kampányunk támogatására.

A Kör működését a 2007. esztendőben is Markó László elnök támogatta különböző javak adományozásával, fölajánlásával.

Megvalósult programjaink

2007. január 31. – A 2007. évi tisztújító közgyűlés.
2. 2007. január 31. – Rajzpályázatot írtunk ki „Az én múzeumom” címmel a kalocsai nagycsoportos óvodások részére, akik részt vettek a múzeumi foglalkozásokon.

3. 2007. február 21. – Sajtótájékoztató keretében jelentettük meg új kiadványunkat, a Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján című ismeretterjesztő könyvet, mely sorozaton kívüli, önálló kötet. A sajtótájékoztatót Schőn Ferenc kistérségi elnök, Markó László elnök és Romsics Imre szerző tartották.

4. 2007. március 14. – 48-as vacsora. Fáklyás felvonulás keretében megkoszorúztuk Petőfi Sándor és Kossuth Lajos szobrát a Negyvengyolcasok terén. Egy XIX. századi hagyományt felelvenítve, ebben az esztendőben is gyertyával világítottuk ki a Viski Károly Múzeum ablakait. A sajtón keresztül a város lakóit is kértük a kivilágításra, mely felhívásunkat többen visszaigazolták.

A Negyvennyolcasok terén Bolvári Ferdinánd szavalt (Petőfi Sándor: Nemzeti dal), s elénekeltük a Himnuszt és a Szózatot (Petőfi szobor), majd a Kossuth Lajos azt üzente című dalt (Kossuth szobor).

A közművelődési teremben tartott vacsora ünnepi beszédét Markó László elnök mondta, majd Romsics Imre szavalt (Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger, Tompa Mihály: Gólyához, Juhász Ferenc: Himnusz-töredék, Utassy József: Tüzem lobogóm, Utassy József: Hurrá!)

Közreműködött a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Felnőttkara, Villányi Eszter vezetésével (48-as dalok). Bejelentett meglepetésként a férfikar 48-as témájú kórusműveket énekelt.

A marhapörköltet (lábszár és pofa) Tarr Sándor tagtársunk főzte, a bort Markó László elnök úr hozta.

5. 2007. március 28. – Sajtótájékoztatón mutattuk be a sármégyi középkori templom restaurált vezérleletét, mely program keretében jelentettük be (Markó László, Romsics Imre), hogy régészeti bemutatóhelyet építünk ki a föltárt templomból.

6. 2007. március 31. – Részt vettünk a XXVI. Országos Táncháztalálkozó és kirakodóvásár-on, melynek keretében jelent meg A kalocsai szállások táncai és táncélete című DVD. A bevezető beszédet Romsics Imre, a DVD néprajzi szakértője és a szövegek írója tartotta. A rendezvény keretében a kör kiadványait árusítottuk, melyben Réz Ildikó segédkezett.

7. 2007. április 20. – A kertvárosi Általános Iskola 6.b. osztályát vittük el egy őrjegi kirándulásra, ahol Romsics László és Romsics Lászlóné segítségével megvendégeltük őket a tőzeggödröket árnyékoló fák alatt.

8. 2007. április 25. – június 24. A kör tagjaiból szervezett csoport betanulta és a Múzeumok éjszakáján előadta a Szentivánéji álom című darabokat, melyet Shekaspeare vígjátéka nyomán Romsics Imréné írt és rendezett.

Ez idő alatt 8 olvasópróbát és 6 próbát tartottunk.

Szereplők: Theseus – Romsics László; Hippolyta – Romsicsné Tóth Mária; Hermia – Dunai Rita; Heléna – Jakab Johanna; Lysander – Jakab Demeter; Demetrius – Romsics Marcell; Vackor – Somorai László; Gyalu – Jakab Róbert; Zuboly – Romsics Imre; Dudás – Balogh Gábor; Orrondi – Vörös Attila, Ösztövér – Jenei Gábor, Oberon – Bolvári Ferdinánd, Titánia – Bolváriné Gärtner Anikó; Puck, vagy Robin – Romsics Erzsébet; Tündér – Somorai Anna; Pókháló – Matos István; Babvirág – Szabó Norbert; Moly – Bagó Tamás; Mustármag – Putnoki Roland; Theseus szolgája – ifj. Romsics Imre; Hippolyta udvarhölgyei – Dunainé Kollár Erzsébet, Ivó Mária.

Jelmez: Romsics Imréné, Romsics Lászlóné; Ének: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Felnőttkara; Karvezető: Villányi Eszter; Furulya: Jakab Róbert; A táncot betanította: Jakabné Csóti Csilla; Hangosítás: Romsics Dániel.

9. 2007. május 2. – A Kör alakulásának 20. évfordulójára emlékeztünk egy mini konferenciával. A házigazda Markó László elnök volt, aki röviden megemlékezett a körről, majd a polgármestert helyettesítő Loibl László alpolgármester köszöntötte a kört, s beszélt a városban betöltött szerepéről. A fő előadást Dr. Bárth János tartotta, érdekes és élményekkel dúsított beszámolóval a kör megalakulásáról. Ezen a rendezvényen mutatta be Dobos Beáta szerekesztő és Romsics Imre néprajzi szakértő, író A kalocsai szállások táncai és táncélete című DVD-t. A DVD kivetítése mellett meglepetésként, élőben mutatott be Romsics Imre öt viseletrekonstrukciót, melyben közreműköddött Molnár Gábor, Markó Fruzsina, Bagó Anikó, Dunai Rita és Terbe Sándorné. A bemutató uátn Réz Ildikó és Romsics Imre a kör elmúlt 20 évéből vetített képeket, fölelvenítve a kör tevékenységét, tudományos, ismeretterjesztő és szórakoztató rendezvényeit.

Végül a születésnapi torta föltörésével záródott a program, melyet a homokmégyi Kerekes Tiborné készített dióstortából (grillázs), s amely a múzeum épületét ábrázolta.

10. 2007. május 7. – Fogadtuk a Kalocsai Hímző Szakkör tagjait. Bemutattuk nekik a múzeum textílgyűjteményét, s egyeztettünk a két Kör együttműködési lehetőségéről.

11. 2007. május 19–20. Múzeumok majálisa, Budapest. A kör programokat szervezett a Viski Károly Múzeum sátrába. Szombaton Romsics Lászlóné, vasárnap Tóth Lászlóné tagtársunk tartott pingáló és tojásfestő foglalkozást. Petrovicsné Katus Gabriella tagtársunk segédkezett a múzeum alkalmazottainak. A rendezvényen árusítottuk kiadványainkat, nagyon sokan érdeklődtek a múzeum után. Tablón mutattuk be a sármégyi ásatást.

12. 2007. június 15. – Fogadtuk a régészeti társulat tagjait (80-100 fő) bemutattuk nekik a múzeumot.

13. 2007. június 24. – Múzeumok éjszakája. Első alkalommal rendeztük meg, s nem várt, de reményelt sikert hozott. A 18 órától hajnali 3 óráig tartó rendezvényt 6 helyszínen rendeztük meg, melynek keretében 18 különböző program zajlott. A rendezvényen 471 fő vett részt.

Az óvodások rajzaiból rendezett, Az én múzeumom című kiállítást Markó László elnök nyitotta meg (18 óra, közművelődési terem). Ugyanekkor nyílt az ásványtárban a gyógynövények árusítása és tanácsadás, melyet az Aranykígyó Gyógyszertár vezetett. Ugyancsak 18 órai kezdettel lehetet sültkolbászt és italokat vásárolni az udvaron fölállított büfében.

A Bemutatkozik a Kalocsai Hímző Szakkör című időszaki kiállításunkat 1830-kor nyitotta meg Török Gusztáv Andor polgármester. Ekkor kezdődött az emeleti kiállítótermekben a Portréfestés, melyen Köhler Péter és Látó Endre közreműködött, a modell Romsics Gitta volt. A másik teremben a Dunatáj Fotókör vezette a Nosztalgiafotózást, melyben Terbe Sándorné közreműködött. A közművelődési teremben Dallos Zsolt és Dallos Zsoltné mézeskalácsosoknál lehetett vásárolni, s ugyan akkor mindenki elkészíthette saját mézeskalácsát. Az emeleti folyosó végén lefüggönyözött sarokban Virágné Hollósi Ilona tartott jövendőmondást a nagyszámú érdeklődőnek.

19 órakor András Lászlóné, 0115 órakor Romsics Imre múzeumigazgató tartott tárlatvezetést.

A fő programok az udvaron zajlottak 20 órai kezdettel. Schőn Ferenc, a Kalocsai Kistérség Többcélú Társulása elnöke nyitotta meg a rendezvényt, az est háziasszonya Vörös Laura volt, a 2007. évi Miss-Kalocsa választás tini szépségkirálynője.

Először a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Felnőttkara adott fél órás koncertet, majd a Tabulatura Régizene-együttes muzsikált másfél órán keresztül. Ezután következett az est csúcsa, a már említett Szentivánéji álom című darab, melyet a Kör alkalmi színjátszói adtak elő. A színdarab idején 350 látogató tartózkodott a múzeumban. A színdarab után a Vizin Tamburazenekar adott koncertet, majd a táncházuk keretében gyújtotta meg Dudás Bertalan, a Horváth Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Szentiváni tüzet.

14. 2007. szeptember 1. – Romsics Imre homokmégyi kertjében fogadtuk a Múzeumok éjszakája szereplőit, megköszönve nekik a szereplést, s ekkor jelentettük be, hogy tervezzük a folytatást.

15. 2007. szeptember 15. – A kör közreműködésével nyílt meg a Homokmégy-Szentegyházpart középkori temploma és temetője című időszaki kiállítás a Kulturális Örökség Napjai keretében, a Viski Károly Múzeumban.

16. 2007. október 19. – Tóth Mike halálának 75. és a „Magyarország ásványai” című kötet megjelenésének 125. évfordulóján rendeztünk emlékülést a Viski Károly Múzeum közművelődési termében. Hat előadás hangzott el: Asbóth Miklós, Dr. Finta József, Romsics Imre, Dr. Szakáll Sándor, Dr. Nagy Béla, Dr. Kecskeméti Tibor. Az előadások után a kalocsai temetőben megkoszorúztuk Tóth Mike sírját. A budapesti előadókat és vendégeket halászléval vendégeltük meg. A halat a kalocsai Fűszerpaprika Rt. ajándékozta, az ételt Fekete Róbert közreműködésével Romsics Imre főzte.

17. 2007. október 28. – Kirándulás Zircre.

A rossz, esős idő miatt át kellett szerveznünk a tervezett programot, így két vár megtekintésével indult a nap. Simontornyán Gergely István, Ozorán Schranz Mónika fogadott bennünket. Innen kis kerülővel mentünk Zircre, ahol Kasper Ágota múzeumigazgató vezetésével megnéztük az apátsági könyvtárat, az apátsági templomot, majd a Bakonyi Természettudományi Múzeum állandó kiállítását, végül az újonnan kiépített, mammutokat bemutató tárlatot.

Már sötétben érkeztünk meg a Zirci Ciszterci Apátság Barokk udvarházába, ahol a tulajdonos, Vajda Eszter néprajzkutató kalauzolt bennünket, s házilag sütött rétessel és meleg teával vendégeltek meg. A Patkó Vendéglőben fogyasztott vacsora után indultunk haza.

18. 2007. október 31. – Matos Attila polgármester és Romsics Imre múzeumigazgató nyitotta meg a Homokmégy külterületén kiépített Sármégyi templom régészeti bemutatóhelyét.

19. 2007. november 23. – Sajtótájékoztatón mutattuk be új kiadványunkat – Romsics Imre: Az Öreg-köröszt. Útmenti keresztek Homokmégyen. Bábel Balázs érsek kimentette magát, helyette Mészáros István érseki titkár érkezett meg. Markó László elnök vezette a sajtótájékoztatót, s Romsics Imre, a szerző mutatta be a kiadványt.

20. 2007. november 28. – 2007-ben a Viski Károly Múzeum rendezte a Múzeumi kutatások Bács-Kiksun megyében című konferenciát. A konferencia estéjén a Kör látta vendégül a résztvevőket. Romsics László tagtársunk főzte a birkapaprikást.

Előadások

2007. január 24. – Langó Péter – Mende Balázs: Egy honfoglaló közösség titkai. Régészeti és archeogenetikai kutatások a hartai 10. századi temetőben.

2007. január 31. – P. Katus Gabriella – Romsics Imréné: Beszámoló a „Tengertánc” című óvodás-foglalkozásokról.

2007. február 21. – Szentpétery József: Castrum Tetel Körtvélyes? A solt-tételhegyi kutatások első eredményei.

2007. március 28. – Lantos Andrea: A középkori Sármégy temploma és temetője. Régészeti szenzáció Homokmégy-Szentegyházparton.

2207. október 26. – Romsics Imre: Kalocsa néprajzi és régészeti emlékei

2007. október 26. – Lantos Andrea: Homokmégy-Szentegyházpart középkori temploma és temetője.

Vezetőségi ülések

2007. január 22. Viski Károly Múzeum

2007. május 31. Viski Károly Múzeum

Az új elnök rendszeresen látogatja a múzeumot, így folyamatossá vált a kapcsolattartás és az egyeztetés.

EB ülések

2007. január 29. Viski Károly Múzeum

Iskolai és óvodai foglalkozások

2007. január 17. – Kalocsa népviselete

2007. január 17. – Kalocsa népviselete

2007. január 24. – A kalocsai parasztok életvitele

2007. január 25. – A kalocsai lakóház

2007. január 26. – Kalocsai kézműipar a XVIII-XIX. században

2007. február 22. – Kalocsai ház

2007. február 22. – Kalocsai lakodalom

2007. február 22. – Kalocsa társadalma

2007. március 7. – Így éltek régen

2007. március 7. – Török kori fegyverek – 1848 történelmi emlékei

2007. március 29. – 1848 dokumentumai, iparosok az 1860-as években

2007. március 30. – A II. világháború korának kalocsai dokumentumai

2007. április 20. – Az Örjeg földrajzi környezete és élővilága

2007. szeptember 21. – A régészek munkája, régészeti leletek

2007. szeptember 21. – Így éltek régen…

2007. szeptember 21. – Így éltek régen…

2007. szeptember 25. – A régészek munkája

2007. szeptember 25. – Tisztaszoba régen

2007. szeptember 26. – Régészeti leletek

2007. szeptember 26. – Régészeti leletek

2007. szeptember 26. – Régészeti leletek

2007. október 10. – Az őskor

2007. október 10. – Az őskor

2007. október 11. – Az őskor

2007. október 27. – Kalocsai hímzések

2007. október 27. – Kalocsai hímzések

2007. november 14. – I. világháborús dokumentumok elemzése

2007. december 7. – Kalocsai cserépedények és fazekas mesterré válás

2007. december 7. – Ételkészítés és téli étrend 100 évvel ezelőtt

2007. december 18. – A régi karácsony

2007. december 18. – A régi karácsony

Óvodás foglalkozások

2007. január 10. – Vízkereszt

2007. február 7. – Farsang

2007. március 20. – Húsvét

2007. április 25. – Szent György-nap

2007. november 22. – Szüret

2007. december 11. - Disznótor

E rendezvényekre meghívtuk a város összes óvodájának összes nagycsoportosát. Forgószínpad szerűen, általában 6-7 csoportban, tavasszal négy, ősszel három helyszínen rendeztük meg a foglalkozásokat. A rendezvények programját Romsics Imre állította össze. A lebonyolításban közreműködött: Romsics László (tag), Romsics Lászlóné (tag), Markóné Fazekas Ildikó (tag), Romsics Imréné (tag), Petrovicsné Katus Gabriella (tag), Vácz Péterné, Czidor Lászlóné (tag), Dallos Zsoltné, Bencze Károlyné (tag), Sztankovics Mariann és zenekara, Romsics Imre (tag) és a múzeum összes munkatársa.

Kalocsa, 2007. január 18.

Romsics Imre

titkár

__________________________________________________________________________

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyonának felhasználásával kapcsolatos
kimutatás a 2007. évről2006.évről áthozat 2.657.595.-


2007. évi bevételek:
Természetes személyektől származó tagdíjbevétel 136.500.-
Jogi személyektől származó tagdíjbevétel 10.000.-
Kamatbevétel 5.284.-
Készletértékesítés 594.965.-
APEH SZJA 1 %-ának visszautalása 64.802.-
Természetes személyektől származó támogatás
Tóth Mike szoborra 150.000.-
Múzeumok éjszakája 27.000.-
Óvodás program 53.100.-
Romsics I.: Öreg-köröszt c. könyvre 77.000.-
NKA pályázati támogatás : Romsics I.: Öreg-köröszt könyv 200.000.-
NCA pályázati támogatás (működés – 2007. év) 200.000.-
Kalocsa Város Önkormányzat – óvodás program 2007 180.000.-
A 2007. évi növekmény 1.698.651.-
A 2007. évi bevételek nyitóval együtt 4.356.246.-


2007. évi kiadások:
NCA támogatás működésre (2006. év): 246.940.-
Könyvelői díj 60.480.-
1 %-os kampány nyomdaköltsége 48.000.-
TV, szünetmentes táp vásárlás 116.220.-
Munkavédelmi szemüveg vásárlás 22.240.-
Romsics Imre: Az Öreg-köröszt c. könyv (NKA támogatás) 436.200.-
Óvodás program 2007 (Kalocsa Város Önkormányzat) 189.352.-
Tengertánc program pályázat 347.111.-
Kalocsa és Vidéke c. könyv nyomdaköltség 260.400.-
Lantos Andrea: Középkori templom és temető … könyv 111.778.-
Múzeumok éjszakája program költségei 338.502.-
Készletbeszerzés (evőeszközök, monitor, mikrofon, pohár,
hosszabbító, reflektor, sátor) 209.839.-
Egyéb dologi kiadások 284.950.-
Összesen 2.425.072.-
2007. évi pénzmaradvány 1.931.174,-


Kalocsa, 2008. január 25.

Markó László Romsics Imre Somorai László
elnök titkár az EB elnöke


A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2007. december 31-én


Pénzeszközök
Bankszámla 1.854.079,-
Pénztár 77.095,-
Összes pénzeszköz 1.931.174,-


Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök 295.131,-


Készletek:
Kalocsa anno… 549 db 1.647.000.-
A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás) 864 db 259.200.-
A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete 184 db 552.000.-
A kőbe faragott élet 138 db 34.500.-
Kalocsai kontraktusok 165 db 165.000.-
A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei 252 db 37.800.-
Šumo, šumo, visoka ši (Erdő, erdő, de magos vagy) 228 db 228.000.-
Képeslapcsomag (Kalocsa anno…, ásványtári) 2972 db 594.400.-
A Kalocsai érseki egyház története I. 99 db 148.500.-
A kalocsai érseki egyház története II. 294 db 735.000.-
Kiss István: Képeslap 679 db 33.950.-
Kalocsai kiskocsmában CD 1379 db 2.758.000.-
Kalocsai kiskocsmában kazetta 339 db 339.000.-
Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén 607 db 607.000.-
Élő népművészet Kalocsán 223 db 334.500.-
A kalocsai pota nyelvjárássziget 148 db 148.000.-
A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép) 197 db 98.500.-
A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép-plakát) 151 db 90.000.-
Szabó József emlékkönyv 175 db 262.500.-
Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek 97 db 145.500.-
Bárth János: Kétvízközi népismeret 242 db 1.210.000.-
Lantos Andrea: Középkori templom és temető… 266 db 106.400.-
Romsics Imre: Az Öreg-köröszt 182 db 273.000.-
Romsics Imre: Kalocsa és vidéke 1457 db 728.500.-
Összes készlet 11.536.050. -


Összes vagyon 13.762.355. -


Kalocsa, 2008. január 25.


Somorai László az EB elnöke