2005. december 31-én 207 rendes tagja és 2 pártoló tagja volt körünknek. A 2005. esztendőben 24 új taggal gyarapodott létszámunk. 1 tagtársunkat gyászoljuk: Dr. Kovács Györgyné

2005. január 17-én adtuk ki a Múzeumi Hírlevél III. évfolyamának 1. számát, 2005. április 22-én pedig a 2. számát.
A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) jelöltállítási rendszerébe elektort küldtünk Romsics Imre személyében, aki részt vesz a 2006. évi választásokon.
Elkészült a Kör logója színes és fekete-fehér változatban. Tervezte Deák Gábor és Romsics Imre.
Kiadtunk a Körről és a Viski Károly Múzeumról egy-egy színes (háromba hajtott A/4-es lap) leporellót.
Kiadtuk továbbá a Viski Károly Múzeum új, színes plakátját.
Végleges formát öltött 2005 májusára a Kör honlapja, melyet Deák Gábor tervezett.
A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával két nagyobb beruházást végezhetünk el. Két turnusban vásároltunk 20 sörasztalt 2-2 sörpaddal, amely 160-200 fő leültetését teszi lehetővé. Az átutalások ütemezése miatt csak 2006-ban vásárolunk meg egy kisebb együttesek kihangosítására is alkalmas erősítő rendszert, melyet rendezvényeinken hasznosíthatunk.
Kártyanaptárt adtunk ki 1 %-os kampányunk támogatására.

__________________________________________________________________________

Megvalósult programjaink

2005. január 10. - Grabarits István elnök gépkocsijával 100 db Gyetvai Péter kötetet szállítottunk Szegedre, ahonnan Újvidékre, Temreinbe és Zentára szállították azt tovább. Az NCA segítségével délvidéki intézmények és települések kapták ajándékba.
2005. február 3. - Tréning az NCA pályázatainak elszámolásáról.
2005. február 9. - A 2005. évi rendes közgyűlés.
2005. március 14. - 48-as vacsora. Fáklyás felvonulás keretében megkoszorúztuk Petőfi Sándor és Kossuth Lajos szobrát. Egy XIX. századi hagyományt felelevenítve, kivilágítottuk (gyertyával) a Viski Károly Múzeum ablakait.
A 48-asok terén Tóth Imre szavalt (Petőfi Sándor: Nemzeti dal).
Az ünnepi beszédet Romsics Imre mondta, melyet szavalatokkal fejezett be, megemlékezvén a kettős állampolgárságról megrendezett népszavazásról (Ady Endre: Itt valahol, ott valahol; Wass Albert: A hontalanság hitvallása; Ady Endre: Ha van isten; Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz; Kányádi Sándor: Isten háta mögött).
Közreműködött a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felnőtt kara, Villányi Eszter vezényletével (48-as dalok).
A birkapaprikást Romsics László főzte.

2005. március 24. - Fogadtuk a székelykeresztúri pedagógusokat, akiknek elutazásukkor több száz (1000-2000 között) könyvet adtunk ajándékba.
2005. április 18. - Tréning az NCA 2005. évi pályázati lehetőségeiről.
2005. április 22. - Kecel újratelepítésének 271. évfordulóján Romsics Imre bemutatta Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek című könyvünket.
3. 2005. május 1. - Részvétel a IV. Tóparty-party rendezvényen. Gulyáslevest főzőtt Markóné Fazekas Ildikó és Romsics László.
Romsics Imre titkár, az NCA Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma tagja vezette az "Együtt-működünk?" című civil kerekasztalt.

2005. május 18. - Megjelent önálló kötetként Bárth János Kétvízközi népismeret című könyvünk. Ekkor tartottuk a könyv bemutató ankétját, melyen Dr. Lukács László méltatta a 60 éves szerzőt. Ugyanekkor nyitottuk meg a Bárth János erdélyi néprajzi fényképfelvételei című időszaki kiállításunkat.
2005. május 22. - Színházlátogatás Budapesten - Verdi: Othelló (Operaház). Előtte megnéztük a százhalombattai Régészeti parkot, ahol vaskori lepénnyel vendégeltek meg. Délután meglátogattuk a Múzeumok majálisát a Nemzeti Múzeum kertjében.
2005. május 21-22. Múzeumok majálisa, Budapest.
A Kör programokat szervezett a Viski Károly Múzeum sátrába. Szombaton Romsics Lászlóné, vasárnap Tóth Lászlóné tagtársunk tartott pingáló és tojásfestő foglalkozást. Rideg Ágnes tagtársunk pedig segédkezett a múzeumi alkalmazottaknak.

2005. május 27. - Megrendeztük a Kalocsai Kistérség Civil Egyeztető Fórumának ülését.
2005. június 24-25. - Köri tagjaink, Romsics Lászlóné és Kovács László részt vettek a Vendégségben című pécsi Hagyományőrző Napokon. A Piros Rózsa Táncegyüttes és homokmégyi táncosok közreműködésével a kalocsai népviseletet mutatta be Romsics Imre.
2005. július 1. - Fórum és tájékoztató az NCA döntéshozatali rendszeréről.
2005. szeptember 17. - Vendégül láttuk a kiskunfélegyházi múzeum barátainak körét, akiket homokmégyi pálinkával és paprikás kácsival kínáltunk meg.
2005. szeptember 17. - A Kulturális Örökség Napjai keretében városismereti sétán vehettek részt a köri tagok és az érdeklődők. Romsics Imre múzeumigazgató vezette a sétát az alábbi útvonalon: múzeum - városháza - börtön - bankszékházak - gimnázium - zsinagóga - kisszeminárium - nagyszeminárium - Szentháromság tér - Főszékesegyház - Érseki Palota.
2005. október 6. - Az elfelejtett művész, doromlási Pintér József (1909-1978) kiállításának megnyitója.
__________________________________________________________________________

Előadások

2005. február 2. - Lantos Andrea: A kőbalták kora. Neolit település Harta határában.
2005. február 9. - Romsics Imre: A Viski Károly Múzeum bővítésének koncepciója és terve.
2005. március 30. - V. Székely György: Középkori templom és temető feltárása Dunapataj - Szent Tamáson.
2005. május 4. Dr. Bábel Balázs: Szilárd jellemű társadalom, keresztény erkölcs.
2005. június 1. - Kustár Rozália: Életképek a hartai Babszi-tó partján. Bronzkori, Szarmata és árpád-kori településnyomok.
2005. június 13. - Dr. Hóvári János: Izrael, mint állam és a Szentföld keresztény emlékei.
2005. augusztus 6. - Dr. Dobos Károly: mit köszönhetünk a Kalocsán elhunyt Klauzál Gábornak?
2005. november 16. - Füzi László: A Forrásról. A beszélgetést Romsics Imre vezette.
2005. december 14. - Buda Ferenc író-olvasó találkozója.
A beszélgetést vezette Romsics Imre. Ugyanakkor bemutattuk Árapály című verseskötetét.

_______________________________________________________________________________________________

Vezetőségi ülések

2005. november 10. Viski Károly múzeum

_______________________________________________________________________________________________


EB ülések

2005. február 3. Viski Károly Múzeum

_______________________________________________________________________________________________

Iskolai és óvodai foglalkozások

2005. február 18. - Honfoglalás kori harcmodor és fegyverzet
2005. február 22. - Disznótor
2005. március 1. - A történelmi források feldolgozása
2005. március 1. - A történelmi források feldolgozása
2005. május 12. - Kalocsai cserépedények
2005. május 12. - Kalocsai cserépedények
2005. augusztus 30. - Kalocsa története és néprajza (kollégisták)
2005. szeptember 23. - Városismereti séta
2005. október 5. - A régész munkája: régészeti leletek az őskortól a bronzkorig
2005. október 5. - A régész munkája: régészeti leletek az őskortól a bronzkorig
2005. október 17. - Az őskori ember
2005. október 19. - Az ásványok és a kőzetek világa - felhasználásuk
2005. október 25. - Az őskori ember
2005. november 16. - Kendermunka és gyerekjátékok
2005. november 16. - Kendermunka és gyerekjátékok
2005. december 21. - Karácsonyi népszokások, hagyományok
2005. december 21. - Karácsonyi népszokások, hagyományok
2005. december 21. - Karácsonyi népszokások, hagyományok

Kalocsa, 2006. január 30.

Romsics Imre
titkár

___________________________________________________________________________________________________

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyonának felhasználásával kapcsolatos
kimutatás a 2005. évről


2005. évi bevételek:
Előző évi áthozat 314.003.-
Természetes személyektől származó tagdíjbevétel 102.100.-
Jogi személyektől származó tagdíjbevétel 10.000.-
Kamatbevétel 3.376.-
Készletértékesítés 658.680.-
APEH SZJA 1 %-ának visszautalása 109.234.-
Természetes személyektől származó támogatás 9.500.-
NKA pályázati támogatás a Kétvízközi népismeret
című könyv kiadásához 500.000.-
NCA pályázati támogatás (működés – 1. ütem) 600.000.-
NCA pályázati támogatás (kistérségi civil szervezetek
infrastruktúrális fejlesztése) 300.000,-
Bérleti díj 90.000,-
A 2005. évi gyarapodás 2.382.890.-
A 2005. évi összes bevétel 2.696.893.-


2005. évi kiadások:
NCA támogatás működésre: 634.771.-
20 db sörpadgarnitúra 339.800,-
Rendszergazda 60.000.-
Kártyanaptár (1%-os kampány) 80.000.-
Internet fenntartás 60.000.-
Könyvelő 60.000.-
Banki költség 34.971.-


Egyéb dologi kiadások 124.651.-
Összesen 759.422.-


Kalocsa, 2006. február 23.


Dr. Grabarits István Romsics Imre Kovács László
elnök titkár az EB elnöke

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre vagyona 2005. december 31-én


Pénzeszközök
Bankszámla 1.913.730,-
Pénztár 23.741,-
Összes pénzeszköz 1.937.471,-


Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök 206.239,-


Összes vagyon 2.143.710,-


Készletek:
Kalocsa anno… 630 db 1.890.000.-
A Kalocsai ásványgyűjtemény (II. kiadás) 901 db 270.300.-
A Tiszai Korona-kerület telepítéstörténete 206 db 618.000.-
A kőbe faragott élet 143 db 35.750.-
Kalocsai kontraktusok 185 db 185.000.-
A Kalocsai Sárköz régészeti emlékei 293 db 43.950.-
Szállások, falvak, városok 21 db 21.000.-
Šumo, šumo, visoka ši (Erdő, erdő, de magos vagy) 237 db 237.000.-
A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára 25 db 20.000.-
Képeslapcsomag (Kalocsa anno…, ásványtári) 3410 db 682.000.-
A Kalocsai érseki egyház története I. 150 db 225.000.-
Kiss István: Képeslap 684 db 34.200.-
Kalocsai kiskocsmában CD 1.442 db 2.884.000.-
Kalocsai kiskocsmában kazetta 347 db 347.000.-
Képeslap (gyermekrajzos) 428 db 12.840.-
Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén 647 db 647.000.-
Élő népművészet Kalocsán 334 db 501.000.-
A kalocsai pota nyelvjárássziget 178 db 178.000.-
A kalocsai érseki egyház története II. 348 db 870.000.-
A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép) 216 db 108.000.-
A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség (térkép-plakát) 161 db 96.600.-
Szabó József emlékkönyv 184 db 276.000.-
Fehér Zoltán: Mondták a régi öregek 133 db 199.500.-


Új kiadványok:
Bárth János: Kétvízközi népismeret 267 db 1.335.000.-


Összes készlet 11.717.140.-


Kalocsa, 2006. február 23.


Kovács László az EB elnöke