Kalocsai Múzeumbarátok Köre vezetőségi ülése

Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2020. február 12-én, 1000 órakor.

Jelen vannak:                          Markó László, elnök

                                               Romsics Imre, titkár

                                                               Réz Ildikó, gazdasági felelős, jegyzőkönyvvezető

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2019. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2020. évi munkatervének ismertetése

3.)        Új tagok felvétele

4.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

5.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása

6.)        Jelölő bizottság kijelölése

7.)        Egyéb ügyek

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2019. évről.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2019. évi tevékenységéről, ismertetve a Kör 2019. évi vagyoni helyzetét. Külön említi, hogy a 2019. évben az 1%-ok felajánlásából 47.060,- forintot kapott a Kör, melyet Romsics Imre: Nem messze van ide Kalocsa című könyv kiadására fordítunk.

Markó László javasolja, hogy szerkesszünk egy levelet, melyben reklámozhatnánk a könyvet, és így támogatókat szerezhetnénk.

Romsics Imre tájékoztatja, hogy erről készült egy szórólap, melyet visz magával a lehetséges támogatók megkeresésekor.

Markó László kér a szórólapból, hogy tudja propagálni mindenfelé.

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2020. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2020. évi munkatervet.

Markó László egyetért ezzel.

3. napirendi pont

Markó László kéri Réz Ildikó gazdasági felelőst, ismertesse a 2019. évben belépett új tagok névsorát.

Réz Ildikó ismerteti a vezetőséggel a legutóbbi tagfelvétel óta jelentkezők névsorát.

A jelentkező személyekkel kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2020/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre felveszi tagjai sorába:

 

Budai Viktória (2019. szeptember 15.)

Marosi Mária (2019. november 01.)

Országh Mónika (2020. január 01.)

4. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy vannak olyan tagok, akik már 3 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2017, 2018. és 2019-ben felszólítottuk, hogy fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2019. december 31-én 3 fő volt, aki 2017 óta elmaradt a tagdíj befizetésével. Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy töröljük őket a tagnyilvántartásból. Továbbá két tag egészségi okokra hivatkozva telefonon kérte tagsági viszonyának megszüntetését.

Markó László egyetért a javaslattal.

Réz Ildikó felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetését kérték, és akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2017. esztendő óta, a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat, ezért az Alapszabály 8. fejezete, 7. bekezdése c.) pontja alapján tagsági viszonyuk megszűnik.

Elmondja, hogy Harangozóné Tordi Mária 2020. január 28-án e-mailben jelezte, hogy szeretné megszüntetni tagsági viszonyát.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A Vezetőség 1/2020/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége az Alapszabály 8. fejezete, 7. bekezdése c) pontja alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:

Bukor Bernadett

Gergely Imre

Simon Jánosné

Harangozóné Tordi Mária

 

A Vezetőség elrendeli a tagsági viszonyok megszűnésének bevezetését a tagnyilvántartásba.

5. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A Vezetőség 1/2020/3. számú határozata

Az elnök a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2020. évi tisztújító közgyűlését február 19-én 18 órára hívja össze. Határozatképtelenség esetén az új Tisztújító Közgyűlés időpontja 2020. február 26-án 18 óra. A közgyűlés napirendje a következő:

 

 

Napirend:

 

  1. Romsics Imre: „Nem messze van ide Kalocsa…” A kalocsai szállások dalai a 20. században című könyvünk a megjelenés előtt
  2. 2.Beszámoló a 2019. évi tevékenységről
  3. 3.Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2019. évről
  4. 4.Tisztújítás
  5. 5.A 2020. évi munkaterv
  6. 6.Egyéb ügyek

6. napirendi pont

Romsics Imre titkár felhívja a Vezetőség figyelmét, hogy az utolsó tisztújítás óta eltelt három év, tehát lejár a tisztségviselők mandátuma. Javasolja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Jelölő Bizottsága megválasztását. Egyben elmondja, hogy Somorai László jelezte felé, hogy lemondana az Ellenőrző Bizottság elnöki posztjáról.

Markó László kéri Romsics Imrét, tegye meg javaslatát a tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottságára.

Romsics Imre Szebényi Bélát és Szabóki Lászlót javasolva a Jelölő Bizottság tagjainak.

Egyéb javaslat nem lévén a Vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A Vezetőség 1/2020/4. számú határozata

 

A 2020. február 19-i tisztújító Közgyűlésre kiküldött Jelölő Bizottság tagjai:

                                    Szebényi Béla, elnök

                                    Szabóki László

 

7. napirendi pont

Markó László megkérdezi, hogy elkészült-e már a tervezett kiránduláshoz a lista, s máris jelentkezik.

Romsics Imre felveti, hogy a korábbi tapasztalatok alapján valószínűleg elég egy kisbuszt rendelni, valamint javasolja feltenni facebookra a kirándulás felhívását.

Egyéb ügy nem lévén Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2020. február 12.

                 Markó László                                                                                  Romsics Imre

                        elnök                                                                                               titkár

Réz Ildikó

gazdasági felelős