Kalocsai Múzeumbarátok Köre vezetőségi ülése

Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2019. április 10-én, 800 órakor.

Jelen vannak:                          Markó László, elnök

                                               Romsics Imre, titkár

                                                               Réz Ildikó, gazdasági felelős, jegyzőkönyvvezető

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2018. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2019. évi munkatervének ismertetése

3.)        Új tagok felvétele

4.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

7.)        Egyéb ügyek

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2018. évről.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2018. évi tevékenységéről, ismertetve a Kör 2018. évi vagyoni helyzetét. Külön említi, hogy a 2018. évben az 1%-ok felajánlásából 63.084,- forintot kapott a Kör, melyet Romsics Imre: Nem messze van ide Kalocsa című könyv kiadására fordítunk.

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2019. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2019. évi munkatervet.

Markó László egyetért ezzel.

3. napirendi pont

Markó László kéri Réz Ildikó gazdasági felelőst, ismertesse a 2018. évben belépett új tagok névsorát.

Réz Ildikó ismerteti a vezetőséggel a legutóbbi tagfelvétel óta jelentkezők névsorát.

A jelentkező személyekkel kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2019/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre felveszi tagjai sorába:

 

Huszák Elizabet (2018. február 01.)

Gerzsi Anita (2018. március 01.

Czárné Sebestyén Erika (2019. március 01.)

Baranyai Edina (2018. április 01.)

Szeitz Roland (2018. április 01.)

4. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy vannak olyan tagok, akik már 4 éve nem fizették be a tagdíjat. Őket 2016, 2017. és 2018-ban felszólítottuk, hogy fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. E szerint 2018. december 31-én 4 fő volt, aki 2016 óta elmaradt a tagdíj befizetésével. Ezért az Alapszabály ide vonatkozó pontja alapján javasolja, hogy töröljük őket a tagnyilvántartásból. Továbbá két tag egészségi okokra hivatkozva telefonon kérte tagsági viszonyának megszüntetését.

Markó László egyetért a javaslattal.

Réz Ildikó felolvassa azon tagok névsorát, akik tagsági viszonyuk megszüntetését kérték, és akik tagsági viszonyuk megszüntetésének kérelmét külön nyilatkozatban ugyan nem jelezték, de a 2016. esztendő óta, a felszólítás ellenére sem fizették be a tagsági díjat, ezért az Alapszabály 8. fejezete, 7. bekezdése c.) pontja alapján tagsági viszonyuk megszűnik.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A Vezetőség 1/2019/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Vezetősége az Alapszabály 8. fejezete, 7. bekezdése c) pontja alapján tudomásul veszi a következő személyek tagsági viszonyának megszűnését:

Bükkös Judit

Dr. Halasy Kálmán

Havasi László

Illés Zoltán

Piukovics Lajos

Berauer Béláné

 

A Vezetőség elrendeli a tagsági viszonyok megszűnésének bevezetését a tagnyilvántartásba.

7. napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2019. április 10.

                 Markó László                                                                                  Romsics Imre

                        elnök                                                                                               titkár

Réz Ildikó

gazdasági felelős