Jegyzőkönyv

 

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2010. február 09-én, 1000 órakor.

Jelen vannak: Markó László elnök

Romsics Imre titkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2009. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2010. évi munkatervének ismertetése

3.)        Új tagok felvétele

4.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása

5.)        Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2009. évről.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2009. évi tevékenységéről.

 

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2010. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2010. évi munkatervet. Elmondja, hogy a tervek között szerepel kirándulás és színházlátogatás az idei évben is, mellyel kapcsolatban javasolja, hogy a közgyűlésen kérjünk ötleteket.

Markó László egyetért ezzel.

 

3. napirendi pont

Markó László kéri Réz Ildikó gazdasági felelőst, ismertesse a 2009. évben belépett új tagok névsorát.

Réz Ildikó ismerteti a vezetőséggel a legutóbbi tagfelvétel óta jelentkezők névsorát.

A jelentkező személyekkel kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2010/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre felveszi tagjai sorába:

Kákonyi László (2009. február 25.)

Kovács Aranka (2009. február 25.)

Balogh Imre (2009. március 02.)

Kalapos István (2009. március 05.)

Dr. Magóné Tóth Gyöngyi (2009. március 10.)

Ihracska Andrásné (2009. április 07.)

Dostyicza Helga (2009. június 09.)

Kressin Herbert (2009. július 30.)

Kressin Anna Elisabeth (2009. július 30.)

 

4. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A vezetőség 1/2010/2. számú határozata

Az elnök a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2010. évi rendes közgyűlését március 3-án 18 órára hívja össze. A közgyűlés napirendje a következő:

1.         Romsics Imre: A tervezett Bács-Kiskun megye népművészete című kötetről

2.         Beszámoló a 2009. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2009. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2010. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

Romsics Imre megkérdezi, van-e a közgyűlés egyéb napirendi pontjára javaslat.

 

5. Napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén, Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2010. február 09.

Markó László                                     Romsics Imre                               Réz Ildikó

                          elnök                                                    titkár                                gazdasági felelős