Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2011. február 23-i tisztújító közgyűlésén

 

Készült 2011. február 23-án a Viski Károly Múzeum közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jöttek el a közgyűlésekre, s mivel a 2011. február 16-ára összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés függetlenül a jelenlévő tagok számától, határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 21 fő.

Szomorú, hogy 2 tagtársunk elvesztését is gyászoljuk: Csekei István 2010. július 4-én, Virág György István 2010. december 8-án hunyt el.

Markó László elnök kéri az egybegyűlteket, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg halottainkról.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényi Gábort és Medgyes Jánost kéri fel. Ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         Dr. Fehér Zoltán: Bátyai kisnemesek

2.         Beszámoló a 2010. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2010. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2011. évi munkaterv

6.         Tisztújítás

7.         Egyéb ügyek

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 21 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Regényi Gábort és Medgyes Jánost választja meg, valamint elfogadta az előterjesztett napirendet.

Felkéri Fehér Zoltánt, hogy a meghirdetett program szerint tartsa meg előadását.

 

1. napirendi pont:

Fehér Zoltán megtartja előadását.

Markó László megköszöni az ismertetőt.

 

2. napirendi pont:

Markó László felkéri Romsics Imrét tartsa meg beszámolóját a 2010. évi tevékenységről.

Romsics Imre részletesen ismerteti a 2010. évi tevékenységet. A beszámoló mellékelve. Kiemelte az elnökkel való jó kapcsolatot, amely napi szintű.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a jelentéshez.

Saját véleménye: Megköszöni a színi előadást és megköszöni a társulat munkáját. Érdekes volt a kiállítás megnyitója alkalmával tett látogatás a Nővérek rendházában. Nagyon szívélyes fogadtatásban volt a látogatóknak részük. Az őszi kirándulás a kis létszám ellenére jól sikerült, tartalmas program volt. A csoportnak kivétel nélkül tetszett a múzeumi látogatás. Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a beszámolóval, fogadják el azt.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 21 igen szavazattal – elfogadta a 2010. évi tevékenységről szóló beszámolót.

 

3. napirendi pont:

Markó László felkéri Somorai Lászlót az Ellenőrző Bizottság beszámolójának ismertetésére.

Somorai László ismerteti a Kör 2010. évi Ellenőrző Bizottság beszámolóját, melyben hangsúlyozza, hogy a 2010. évben kevesebb pénzből gazdálkodott a szervezet.

Markó László megkérdezi, van-e hozzászólás, kérdés.

Hozzászólás nem lévén Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek az Ellenőrző Bizottság Beszámolójával, fogadják el azt.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 21 igen szavazattal – elfogadta a 2010. évi vagyonfelhasználásról szóló beszámolót.

 

4. napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a közhasznúsági jelentést. Romsics Imre ismerteti a közhasznúsági jelentést s elmondja, hogy az előbb elhangzott 2010. évi tevékenységgel és a pénzügyi beszámolóval együtt tekintendő a közhasznúsági jelentés.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a jelentéshez.

Hozzászólás nem lévén Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a közhasznúsági jelentéssel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 21 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2011/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2010. évi közhasznúsági jelentését.

 

5. napirendi pont:

Markó László kéri Romsics Imrét, terjessze elő a 2011. évi terveket.

Romsics Imre elmondja, hogy a hagyományokhoz híven idén is megrendezzük a 48-as vacsorát, melyre vendégeket várunk Kuláról s kéri a tagokat is, hogy jelentkezzenek.

Elmondja, hogy ismét megrendezzük a Múzeumok Éjszakája című programot, csatlakozva az országos rendezvénysorozathoz. Ennek keretében Gyermekrajz pályázatot ír ki a Baráti Kör melynek címe: A múzeumi Háromkirályok.

Az elmúlt évek nagysikerű óvodás programjaihoz hasonlóan tervezünk foglalkozásokat iskolás csoportoknak is a tananyagokhoz kapcsolódva.

Nyár végére tervez a kör Erdélybe kirándulást, mely pályázat függvényében valósulhat meg.

Markó László megkérdezi van-e hozzászólás, kérdés, javaslat.

Regényi Gábor érdeklődik, hogy milyen állomásokkal tervezik az Erdélyi utat.

Romsics Imre ismerteti a programtervezetet és a helyszíneket.

Regényi Gábor megállapítja, hogy nagyon feszített a program, ha szükséges az Enyedi Kollégium könyvtárlátogatásában tud segíteni.

Romsics Imre elmondja az étkezések reggeli, vacsora a helyszíneken, az ebéd útközben. A Múzeumokban az igazgatók várják a csoportot, és szakszerű idegenvezetést nyújtanak. Köszöni a könyvtárlátogatás lehetőségét, de sajnos nem fér bele a feszített programba.

Több hozzászólás nem lévén Markó László bízva a profi szervezésben és a pályázat sikeres elbírálásában megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2011. évi tervekkel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 21 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2011/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2011. évi munkatervét.

 

6. napirendi pont:

Markó László elmondja, hogy ezzel az elmúlt ciklust lezártuk. Annak idején bizonyos „viharok” miatt, melyek nem jellemzőek a Baráti Kör életére, váltás történt. Az elmúlt időszakban végzett munkát eredményesnek tartja. Ezzel a vezetőség mandátuma lejárt.

Felkéri Szabóki Lászlót ismertesse a jelölő bizottság tagjainak névsorát.

A Bizottság nevében Szabóki László elnök előterjeszti javaslatát a Vezetőség tagjaira: (a Jelölő Bizottság hitelesített javaslata mellékelve)

A Bizottság elnöknek Markó Lászlót, titkárnak Romsics Imrét, szervező titkárnak Kustár Rozáliát, gazdasági felelősnek Réz Ildikót javasolja. Megkérdezi a közgyűlés résztvevőit, van-e a Bizottság jelöltjein kívül egyéb javaslat, vélemény.

Egyéb javaslat nem lévén, Szabóki László, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az elnöki tisztet az elkövetkezendő választási időszakban Markó László töltse be.

A Közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangúlag - 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2011/3. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöki tisztét a 2011-2014. közötti időszakban Markó László tölti be.

Szabóki László, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a titkári tisztet Romsics Imre töltse be.

A Közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangúlag - 21 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2011/4. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre titkári tisztét a 2011-2014. közötti időszakban Romsics Imre tölti be.

Szabóki László, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a szervező titkári tisztet Kustár Rozália töltse be.

A Közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangúlag - 21 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

 

A Közgyűlés 1/2011/5. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre szervező titkári tisztét a 2011-2014. közötti időszakban Kustár Rozália tölti be.

Szabóki László, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy a gazdasági felelős tisztet Réz Ildikó töltse be.

A Közgyűlés, nyílt szavazással, egyhangúlag - 21 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2011/6. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre gazdasági felelős tisztét a 2011-2014. közötti időszakban Réz Ildikó tölti be.

A Jelölő Bizottság nevében Szabóki László előterjeszti javaslatát az Ellenőrző Bizottság tagjaira.

A Jelölő Bizottság az Ellenőrző Bizottság elnökének Somorai Lászlót, tagoknak pedig Asbóth Miklóst és Katus Gabriellát javasolja. Megkérdezi a közgyűlés résztvevőit, van-e a Bizottság jelöltjein kívül egyéb javaslat.

Egyéb javaslat nem lévén, Szabóki László, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztét az elkövetkezendő választási időszakban Somorai László töltse be.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 21 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2011/7. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának elnöki tisztét a 2011-2014. közötti időszakban Somorai László tölti be.

Szabóki László, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik tagja Katus Gabriella legyen.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 21 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2011/8. számú határozata

Katus Gabriella a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2011-2014. közötti időszakban.

Szabóki László, miután megállapította a Közgyűlés szavazóképességét, szavazásra bocsátja, hogy az Ellenőrző Bizottság egyik tagja Asbóth Miklós legyen.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag - 21 igen szavazattal - elfogadja az alábbi határozatot.

A Közgyűlés 1/2011/9. számú határozata

Asbóth Miklós a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2011-2014. közötti időszakban.

 

Szabóki László, köszönti a tisztségviselőket és sok munkát, és ahhoz sikereket kíván.

Markó László elnök megköszöni a bizalmat saját és a többi tisztségviselő nevében is. Reméli, hogy mindenki lelkiismeretesen eleget tesz a tisztségének megfelelő munkában. Bízik abban, hogy Kustár Rozália segítségével még színesebb lesz a Baráti Kör élete.

 

7. napirendi pont:

Regényi Gábor megköszöni a vezetőség eddig végzett munkáját.

Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, Markó László megköszöni a Kör tagjainak a megjelenést és bezárja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2011. évi tisztújító közgyűlését.

Kalocsa, 2011. február 23.

 

Markó László elnök  I  Romsics Imre titkár  I  Réz Ildikó jegyzőkönyvvezető

Regényi Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Medgyes János jegyzőkönyv-hitelesítő