Jegyzőkönyv a Kalocsai Múzeumbarátok Köre

2010. március 03-i rendes közgyűlésén

 

Készült 2010. március 3-án a Viski Károly Múzeum közművelődési termében.

Markó László elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Sajnálatát fejezi ki, hogy kevesen jöttek el a közgyűlésekre, s mivel a 2010. február 17-ére összehívott Közgyűlés e miatt határozatképtelen volt, ezért a ma megtartandó Közgyűlés függetlenül a jelenlévő tagok számától, határozatképes. A jelenlévők száma a jelenléti ív alapján 27 fő.

Markó László a jegyzőkönyv vezetésére Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Fekete Róbertet kéri fel. Ezután előterjeszti a napirendi pontokat, melyek megegyeznek a meghívóban meghirdetettel.

Napirend:

1.         Romsics Imre: A tervezett Bács-Kiskun megye népművészete című kötetről

2.         Beszámoló a 2009. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2009. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2010. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előző előterjesztésekre.

Más javaslat nem lévén, Markó László felkérésére a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – jegyzőkönyvvezetőnek Réz Ildikót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabóki Lászlót és Fekete Róbertet választja meg, valamint elfogadta az előterjesztett napirendet.

 

1. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, előadásának megtartására.

Romsics Imre bemutatja a Bács-Kiskun megyei népművészet kötet tematikáját, és néhány ízelítőt a saját témáiból.

Viszonyításképpen felmutatja a szolnoki népművészeti kötetet. Tehát 2009-ben a kevés program oka a készülő népművészeti könyv.

Markó László megköszöni a beszámolót és elvár mindenkit az előadás sorozatra.

 

2. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, tartsa meg beszámolóját az előző évről.

Romsics Imre ismerteti a beszámolót. A beszámoló mellékelve.

Megemlíti, hogy amikor tagja volt az NCA kuratóriumának sokkal több támogatás érkezett.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkéri a tagokat, szóljanak hozzá, mondjanak véleményt. Hozzászólás nem lévén, véleménye szerint elegendő szavazat volt, hogy részt vettek ezeken a programokon.

Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2009. évi beszámolóval, fogadják el azt. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – elfogadja a 2009. évi tevékenységről szóló beszámolót.

 

3. Napirendi pont

Markó László felkéri Somorai Lászlót az Ellenőrző Bizottság beszámolójára.

Somorai László megtartja beszámolóját. A beszámoló mellékelve.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e vélemény, javaslat, kérdés. Hozzászólás nem lévén, felhívja a figyelmet, hogy később is bárki bármikor jogosult megnézni a beszámolót, kikérni az adatokat. Megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek az Ellenőrző Bizottság Beszámolójával, fogadják el azt.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – elfogadta a 2009. évi vagyonfelhasználásról szóló beszámolót.

 

4. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét hogy ismertesse a közhasznúsági beszámolót.

Romsics Imre ismerteti a közhasznúsági jelentést s elmondja, hogy az előbb elhangzott 2009. évi tevékenységgel és a pénzügyi beszámolóval együtt tekintendő a közhasznúsági jelentés.

Markó László megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a jelentéshez.

Hozzászólás nem lévén Markó László megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a közhasznúsági jelentéssel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2010/1. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2009. évi közhasznúsági jelentését.

 

5. Napirendi pont

Markó László felkéri Romsics Imrét, ismertesse a 2010. évi munkatervet.

Romsics Imre ismerteti a 2010. évi munkatervet. A munkaterv szövege mellékelve.

Összehasonlítja a Tóth Mike könyv és a Zsidóság Kalocsán könyv költségvetését, melyből kiderül, hogy a Tóth Mike könyv egy részét a múzeumi szervezet finanszírozza.

Elmondja, hogy az idén ismét megrendezzük a múzeumok éjszakáját, s bekapcsolódunk az országos programsorozatba. A rendezvény programja részben már megvan, de javaslatokat, ötleteket továbbra is várunk. Színdarabbal készülünk ismét, de sátor és a színpad a pénzhiány miatt nem lesz.

Részt veszünk a Múzeumok Majálisa rendezvényen a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. támogatásával (félterméket biztosítanak), így be tudjuk mutatni a paprikatörést.

Pályázati pénz nélkül is elkészül a Kalácsok a Kalocsai Sárközben c. kiadvány. Kirándulást is tervez a baráti kör ezzel kapcsolatban is várja a javaslatokat.

Tervezzük a múzeumi programsorozat kibővítését az iskolákra is.

Markó László megköszöni a beszámolót, megkérdezi van e javaslat, hozzászólás az elmúlt évvel vagy a következő év programjaival kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén, megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben egyetértenek a 2010. évi tervekkel, fogadják el azt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2010/2. számú határozata

A Közgyűlés elfogadja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2010. évi munkatervét.

 

6. Napirendi pont

Markó László elmondja, hogy egy átmeneti állapothoz érkeztünk a következő közgyűlés tisztújító közgyűlés. Dániel Géza az Ellenőrző Bizottság tagja egészségi állapotára hivatkozva lemond a tisztségéről. Markó László javaslatot tesz Katus Gabriella személyében a tisztség betöltésére az elkövetkező 1 éves ciklusra. Megkérdezi, van e valakinek más javaslata. Nincs. Kéri a jelenlévőket amennyiben egyetértenek hogy az Ellenőrző Bizottság tagja a következő 1 éves ciklusra Katus Gabriella legyen szavazzanak.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 27 igen szavazattal – elfogadja az alábbi határozatot:

A Közgyűlés 1/2010/3. számú határozata

Katus Gabriella a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottságának tagja a 2010. évben.

Markó László köszönti Katus Gabriellát új tisztségében, jó munkát és ahhoz sikereket kíván.

Markó László megkérdezi van e a napirendhez hozzászólás, javaslat.

Bencze Károlyné kéri a tagságot és a közgyűlést, támogassák a Kalocsai kertek alatt című népdalos könyv újrakiadását. Elmondja, hogy jelenleg NCA pályázatból 100 db-ra van pénz.

Markó László megígéri a segítséget.

Több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Kör tagjainak a megjelenést és bezárja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2010. évi rendes közgyűlését.

Kalocsa, 2010. március 3.

 

Markó László elnök  I  Romsics Imre titkár  I  Réz Ildikó jegyzőkönyvvezető

Szabóki László jegyzőkönyv-hitelesítő  I  Fekete Róbert jegyzőkönyv-hitelesítő