A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottsága

2020. évi ülésének jegyzőkönyve

Készült 2020. február 18-án 13.30 órakor a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában.

Jelen vannak: Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Schill Tamás, az Ellenőrző Bizottság tagja

Réz Ildikó, gazdasági felelős

Jegyzőkönyvvezető: Réz Ildikó

Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

            1.)        A Kör 2019. évi pénzügyi jelentésének ismertetése

            2.)        Naplófőkönyv tételes ellenőrzése

            3.)        Készletnyilvántartás ellenőrzése

            4.)        Egyéb

1.) Napirendi pont:

Réz Ildikó ismerteti a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2019. évi működéséről készített pénzügyi jelentést.

2.) Napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tételesen átnézik a Naplófőkönyv könyvelését. Somorai László elnök aláírja a bizonylatokat. A naplófőkönyv számszaki ellenőrzése után a bizottság tagjai egyhangúlag rendben találták és aláírták a naplófőkönyvet.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

 

Az Ellenőrző Bizottság 1/2020/1. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság tagjai elfogadják a 2019. év pénzforgalmáról szóló beszámolót.

            Az Ellenőrző Bizottság a naplófőkönyvet rendben találta.

3.) Napirendi pont:

Somorai László és Schill Tamás átnézték a kartonon vezetett készletnyilvántartást, és meghallgatták Réz Ildikó beszámolóját a készletekről.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

Az Ellenőrző Bizottság 1/2020/2. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság elfogadja a Kör 2019. december 31-i vagyonáról szóló beszámolót.

A készletnyilvántartást rendben találta.

 

4.) Napirendi pont:

Több hozzászólás nem lévén, Somorai László bezárja az ülést.

Kalocsa, 2020. február 18.

       Somorai László                                                                            Schill Tamás

az Ellenőrző Bizottság elnöke                                                az Ellenőrző Bizottság tagja

                  

                                                        Réz Ildikó

                                                 jegyzőkönyvvezető