A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottsága

2019. évi ülésének jegyzőkönyve

Készült 2019. április 05-én 14.30 órakor a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában.

Jelen vannak: Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke

                        Katus Gabriella, az Ellenőrző Bizottság tagja

Schill Tamás, az Ellenőrző Bizottság tagja

Réz Ildikó, gazdasági felelős

Jegyzőkönyvvezető: Réz Ildikó

Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

            1.)        A Kör 2018. évi pénzügyi jelentésének ismertetése

            2.)        Naplófőkönyv tételes ellenőrzése

            3.)        Készletnyilvántartás ellenőrzése

            4.)        Egyéb

1.) Napirendi pont:

Réz Ildikó ismerteti a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2018. évi működéséről készített pénzügyi jelentést.

2.) Napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tételesen átnézik a Naplófőkönyv könyvelését. Somorai László elnök aláírja a bizonylatokat. A naplófőkönyv számmisztikai ellenőrzése után a bizottság tagjai egyhangúlag rendben találták és aláírták a naplófőkönyvet.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

 

Az Ellenőrző Bizottság 1/2019/1. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság tagjai elfogadják a 2018. év pénzforgalmáról szóló beszámolót.

            Az Ellenőrző Bizottság a naplófőkönyvet rendben találta.

3.) Napirendi pont:

Somorai László és Katus Gabriella átnézték a kartonon vezetett készletnyilvántartást, és meghallgatták Réz Ildikó beszámolóját a készletekről.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

Az Ellenőrző Bizottság 1/2019/2. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság elfogadja a Kör 2018. december 31-i vagyonáról szóló beszámolót.

A készletnyilvántartást rendben találta.

 

4.) Napirendi pont:

Több hozzászólás nem lévén, Somorai László bezárja az ülést.

Kalocsa, 2019. április 05.

       Somorai László                                                                          Katus Gabriella

az Ellenőrző Bizottság elnöke                                                az Ellenőrző Bizottság tagja

         Schill Tamás                                                                                Réz Ildikó

az Ellenőrző Bizottság tagja                                                          jegyzőkönyvvezető