A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottsága

2016. évi ülésének jegyzőkönyve

 

Készült 2016. január 29-én 11.00 órakor a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában.

Jelen vannak: Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke

                        Katus Gabriella, az Ellenőrző Bizottság tagja

Schill Tamás, az Ellenőrző Bizottság tagja

Dinnyés Viktória, gazdasági felelős

Jegyzőkönyvvezető: Dinnyés Viktória

Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

            1.)        A Kör 2015. évi pénzügyi jelentésének ismertetése

            2.)        Naplófőkönyv tételes ellenőrzése

            3.)        Készletnyilvántartás ellenőrzése

            4.)        Egyéb

 

1. Napirendi pont:

Dinnyés Viktória ismerteti a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2015. évi működéséről készített pénzügyi jelentést.

 

2. Napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tételesen átnézik a Naplófőkönyv könyvelését. Somorai László elnök aláírja a bizonylatokat. A naplófőkönyv számmisztikai ellenőrzése után a bizottság tagjai egyhangúlag rendben találták és aláírták a naplófőkönyvet.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

 

Az Ellenőrző Bizottság 1/2016/1. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság tagjai elfogadják a 2015. év pénzforgalmáról szóló beszámolót.

            Az Ellenőrző Bizottság a naplófőkönyvet rendben találta.

 

3. Napirendi pont:

Somorai László és Katus Gabriella átnézték a kartonon vezetett készletnyilvántartást, és meghallgatták Dinnyés Viktória beszámolóját a készletekről.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

Az Ellenőrző Bizottság 1/2016/2. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság elfogadja a Kör 2015. december 31-i vagyonáról szóló beszámolót.

A készletnyilvántartást rendben találta.

 

4. Napirendi pont:

Több hozzászólás nem lévén, Somorai László bezárja az ülést.

Kalocsa, 2016. január 29.

 

Somorai László az Ellenörző Bizottság elnöke  I  Katus Gabriella az Ellenörző Bizottság tagja

Schill Tamás az Ellenörző Bizottság tagja  I  Dinnyés Viktória jegyzőkönyvvezető