A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottsága

2013. évi ülésének jegyzőkönyve

 

Készült 2013. február 26-án 15.00 órakor a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában.

Jelen vannak: Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke

                        Katus Gabriella, az Ellenőrző Bizottság tagja

Asbóth Miklós, az Ellenőrző Bizottság tagja

                        Réz Ildikó gazdasági felelős

Jegyzőkönyvvezető: Réz Ildikó

Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

            1.)        A Kör 2012. évi pénzügyi jelentésének ismertetése

            2.)        Naplófőkönyv tételes ellenőrzése

            3.)        Készletnyilvántartás ellenőrzése

            4.)        Egyéb

 

1. Napirendi pont:

Réz Ildikó gazdasági felelős ismerteti a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2012. évi működéséről készített pénzügyi jelentést.

 

2. Napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tételesen átnézik a Naplófőkönyv könyvelését. Somorai László elnök aláírja a bizonylatokat. Néhány formai hibára felhívja Réz Ildikó figyelmét, melyek számszakilag nem befolyásolják a végeredményt. A hibák kijavításra kerülnek. A naplófőkönyv számmisztikai ellenőrzése után a bizottság tagjai egyhangúlag rendben találták és aláírták a naplófőkönyvet.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

 

Az Ellenőrző Bizottság 1/201/1. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság tagjai elfogadják a 2012. év pénzforgalmáról szóló beszámolót.

            Az Ellenőrző Bizottság a naplófőkönyvet rendben találta.

 

3. Napirendi pont:

Somorai László, Katus Gabriella és Asbóth Miklós átnézték a kartonon vezetett készletnyilvántartást, és meghallgatták Réz Ildikó beszámolóját a készletekről.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

Az Ellenőrző Bizottság 1/2013/2. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság elfogadja a Kör 2012. év december 31-i vagyonáról szóló beszámolót.

A készletnyilvántartást rendben találta.

 

4. Napirendi pont:

Több hozzászólás nem lévén, Somorai László bezárja az ülést.

Kalocsa, 2013. február 26.

 

Somorai László az Ellenörző Bizottság elnöke  I  Katus Gabriella az Ellenörző Bizottság tagja

Asbóth Miklós az Ellenörző Bizottság tagja  I  Réz Ildikó gazdasági felelős, jegyzőkönyvvezető