A Kalocsai Múzeumbarátok KörekiadványaKalocsa, 2004. február 3.II. évfolyam 1. szám


Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk minden kedves köri tagnak

2003. december 31-én 155 rendes tagja és 3 pártoló tagja volt körünknek. A 2003. esztendőben 17 új taggal gyarapodott létszámunk. Három tagtársunkat gyászoljuk: Karsai István (2003. október 2.), Karsai Istvánné (2003. október 7.), Márkus Ferenc (2003. Október 28.). Emléküket kegyelettel megőrizzük.


Új tagjaink:

Tóth Ignác (2003. 02. 18.), Simon Ignác (2003. 02. 25.), Kalapos István (2003. 03. 05.), Tóth Bernadett (2003. 03. 05.), Bolváriné Gärtner Anikó (2003. 03. 06.), Opauszki Péter (2003. 03. 06.), Virág György István (2003. 03. 18.), Szabó Károlyné (2003. 03. 18.), Kiss Gyuláné (2003. 03. 20.), Batizi László István (2003. 04. 02.), Dr. Szíj Rezső (2003. 08. 15.), Bosznayné Dr. Rákóczi Rozália (2003. 09. 26.), Kovács Anita (2003. 11. 17.), Dr. Márkus Ferencné (2004. 01. 15.), Kákonyi László (2004. 01. 27.), Ivó Mária (2004. 02. 04.), Somorai László (2004. 02. 04.).


Köszönjük a baráti kör tagjainak támogatását, kérjük, hogy új tagok toborzásával továbbra is bővítsék a múzeumot pártoló magánszemélyek és intézmények számát. Tagjaink névsorát a 2004. esztendőben is megjelentetjük egyik kiadványunkban – a tördelés lehetőségének függvényében választjuk ki a kötetet.

KÖSZÖNET

Itt szeretnénk megköszönni a tagtársaknak és az egyéb magánszemélyeknek az 1 %-ok felajánlásával nyújtott támogatást.
A 2001. évben 8.537 forintot kaptunk, melyet Katona István: A kalocsai érseki egyház története 1. című könyv kiadására fordítottunk. A 2002. esztendőben 59.539 forintot ajánlottak föl, melyet Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén című könyv kiadására költöttünk. A 2003. esztendőben 66.263 forintot kaptunk, melyet Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2. című könyv kiadására fordítottunk.
Kérjük a tagtársakat, hogy az idén is tiszteljék meg a kört fölajánlásaikkal, s propagálják barátaik és ismerőseik között a kört. A Hírlevélhez mellékeljük a felajánlási szelvényt, melynek pontos felszerelését az adóbevallás tartalmazza.
A Kalocsai Múzeumbarátok Köre adószáma: 19051846-1-03

Emlékeztető

A Vezetőség 2003. január 31-i ülésén az 1/2003/4. számú határozatában vásárlási kedvezményekről döntött. A Kalocsai kiskocsmában című népzenei CD-t és a Kalocsa anno… című könyvet 5-5 példány erejéig kedvezményesen vásárolhatják meg a köri tagok. Kérjük a tagságot, éljenek a vásárlási lehetőséggel ajándékozási célzattal, esetleg közvetítve azokat barátoknak, rokonoknak, ismerősöknek.

Kiállítások és rendezvények a 2004. esztendőben

2004. február 14.
Színházlátogatás – Verdi: Traviata (Erkel Színház). A „Homok-haza” című kiállítások és a népművészek meglátogatása a Nemzeti Színházban
2004. március 31.
Dr. Bábel Balázs: A kereszténység és az egyesült Európa című előadás
2004. április 30.
„Amit magunkkal viszünk”. Az Európai Uniós csatlakozás
jegyében. Helye: Fazekas Alkotóház
2004. május 30.
„Mit viszek az Európai Unióba?” címmel rajz és esszépályázat gyerekeknek.
2004. június 9.
„Mit viszek az Európai Unióba?” című időszaki kiállítás megnyitása.
2004. augusztus 28.
Kerti parti a Viski Károly Múzeum udvarában. Benne a Tabulatúra régizene-
együttes koncertje
2004. szeptember 10.
Pécsiné Ács Sarolta emlékest – születésnek 100. évfordulóján

Több tagtársunk elmaradt a 2003. évi tagdíj befizetésével. Kérjük a tagtársakat, hogy a 2004. évi tagdíjak befizetése mellett rendezzék az elmaradást is. Felhívjuk a tagtársak szíves figyelmét arra, hogy alapszabályunk szerint a tagdíjfizetés elmaradása a tagsági viszony automatikus megszűnését jelenti. Az elmúlt évi incidens miatt a hátralékosok névsorát nem közöljük, kérjük, érdeklődjenek Réz Ildikónál a múzeumban, 8-16 óra között. Március 16-a után szombaton és vasárnap is fogadjuk a tagtársakat 9-17 óra között. Tagdíjunk összege nem változott, magánszemélyeknek 500 Ft, pártoló tagoknak 5.000 Ft.

FONTOS FONTOS FONTOS FONTOS FONTOS....

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2004. február 18-án 18 órakor tartja a 2004. évi tisztújító közgyűlését.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést

2004. március 3-án 18 órára

hívom össze, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes

Napirend:
1. Fehér Zoltán Fekete faluban fehér torony látszik (ismerteti Alföldi Albert) és Boszorkány a forgószélben (ismerteti Benke Ferenc) című könyveinek bemutatása
2. Beszámoló a 2003. évi tevékenységről
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2003. évről
4. A közhasznúsági jelentés elfogadása
5. A 2004. évi munkaterv
6. Alapszabály módosítása
7. Vezetőségválasztás
8. Egyéb ügyek

Kalocsa, 2004. február 3.

Dr. Grabarits István
elnök

2004. szeptember 17. 100 éve született Tóth Menyhért című kiállítás megnyitása

A 2004. évi előadássorozatunkat a kalocsai múzeum gyűjtőkörében folytatott ásatásokról tartjuk Régészeti feltárások Kalocsa környékén címmel.

2003-ban megjelent kiadványaink

Kalocsai Múzeumi Értekezések
8. Romsics Imre – Hála József (Szerkesztő): A legnagyobb magyar geológus. Szabó József emlékkönyv. Kalocsa, 2003. 160 p.
Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár
7. Kustár Rozália – Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsa, 2003. 48 p.
Sorozaton kívül
Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2. (Szerkesztette: Romsics Imre – Thoroczkay Gábor) Kalocsa, 2003. 376 p.
Thoroczkay Gábor (tervezte): A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség főesperességei, birtokai, valamint a területén fekvő apátságok, prépostságok és kolostorok – térkép. Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2003.

Tervezett kiadványaink

Sorozaton kívül
Bárth János: Kétvízközi népismeret. Emlékkötet Bárth János 60. születésnapjára.
Kalocsai Múzeumi Közlemények
5. Romsics Imre (Szerkesztő): Pécsiné Ács Sarolta emlékezete – születésének 100. évfordulóján (1904-1986)

Nyitvatartás

2004. március 16-án kezdjük nyári nyitvatartási rendünket. Kiállításaink hétfő kivételével 9–17 óra között látogathatók.

Kiállításaink

Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben (állandó)
A kalocsai éremgyűjtemény (állandó)
Az ásványok és az élet (állandó)
Ezüstbe öltözött lányok (időszaki)

Kiadja a Viski Károly Múzeum és a Kalocsai Múzeumbarátok Köre
Felelős kiadó: Romsics Imre múzeumigazgató