A Kalocsai Múzeumbarátok Körekiadványa Kalocsa, 2003. február 28. I. évfolyam 1. szám


Beköszöntő

Új, rendszeresen, évi két alkalommal megjelenő periodikát indítunk útjára a 2003. esztendőben MÚZEUMI HÍRLEVÉL címmel, melynek célja az, hogy információkkal lássa el a Kalocsai Múzeumbarátok Köre tagjait.
2002. december 31-én 142 rendes tagja és 5 pártoló tagja volt körünknek. Örvendetes, hogy a 2002. esztendőben 24 új taggal gyarapodott létszámunk. Két tagtársunkat gyászoljuk, Nagy Pál 2002. december 26-án, Dr. Kuczy Károly 2003. január 6-án (a Katona István Társaság tagjaként) hunyt el. Emléküket kegyelettel megőrizzük.


Új tagjaink:

Dr. Márkus Ferenc (2002. 02. 01.), Bakos Péter (2002. 02. 04.), Rideg Márta Katalin (2002. 02. 13.), Fekete Ferenc (2002. 02. 20.), Kovács Zsuzsa (2002. 02. 20.), Nagy Csaba (2002. 02. 20.), Dr. Réfy Miklós (2002. 02. 20.), Látó Zsolt (2002. 02. 27.), Tóth Imre (2002. 03. 20.), Mácsai Ferenc (2002. 04. 12.), Mácsai Ferencné
(2002. 04. 12.), Kishegyiné Baráth Ildikó (2002. 04. 21.), Hálóné Erdősi Katalin (2002. 04. 22.), Spuller György (2002. 05. 01.), Túri Tibor (2002. 05. 01.),
Dr. Zahorecz László (2002. 05. 02.), Dr. Farkas Lajos (2002. 05. 29.), Józsa Lászlóné (2002. 06. 02.), Tamás László (2002. 06. 17.), Kákonyi Mátyás (2002. 07. 26.), Dr. Nádor Ervin (2002. 07. 30.), Dr. Nádor Ervinné (2002. 07. 30.), Rideg Rózsa (2002. 08. 27.), Cselik Mária (2002. 09. 06.), Bükkös Judit (2003. 01. 22.), Harangozó Jánosné (2003. 01. 28.).

Köszönjük a baráti kör tagjainak támogatását, kérjük, hogy új tagok toborzásával bővítsék a múzeumot pártoló magánszemélyek és intézmények számát. Tagjaink névsorát először jelentettük meg a Kalocsai pota nyelvjárássziget című könyvünkben.
A 2003. évi közgyűlés alkalmával már többen rendezték tagdíjfizetési kötelezettségüket. Kérjük, hogy befizetéseiket személyesen rendezzék. Munkaidőben (március 16-a után szombat-vasárnap is 9-17 óra között) 8-16 óra közötti időszakban tudjuk fogadni a tagtársakat. Akadályoztatás esetén postai feladóvevényt a múzeumban lehet igényelni. Tagdíjunk összege nem változott, magánszemélyeknek 500 Ft, pártoló tagoknak 10.000 Ft.


Felhívás

A 2002. évi közgyűlés határozata értelmében elkészítette Kovács László fazekasmester tagtársunk a névre szóló tányérokat. 96 tagtársunk kifizette az önköltségi árként meghatározott 1.000 forintot. További 14 tányér készült el, kérjük, hogy az érintett személyek rendezzék tartozásukat. Egyetlen tagtársunk durva reakciója miatt nem közöljük a hátralékosok névsorát, kérjük, érdeklődjenek a Viski Károly Múzeumban. Kovács László a továbbiakban is vállalja a tányérok korongozását, ezért az 1.000 forint befizetése után megrendeljük az eddig elmaradt tagtársak számára is.
A Vezetőség a 2003. január 31-i ülésén a tagok számára nyújtandó kedvezményekről döntött.

A Vezetőség 1/2003/4. számú határozata
A Kalocsai kiskocsmában című népzenei CD új ára 2000 Ft, a kazettáé 1000 Ft. A Kalocsai Múzeumbarátok Köre tagjai 5 példány erejéig 50%-os kedvezménnyel, 1000 Ft-ért vásárolhatják meg a CD-t. A vásárlás tényét aláírásukkal hitelesítik az erre kialakított listán, melyen fel kell tüntetni a vásárlás időpontját is.
A Kalocsa anno… című könyvet a Kalocsai Múzeumbarátok Köre tagjai 5 példány erejéig 50% kedvezménnyel, 1500 forintos áron vásárolhatják meg. A vásárlás tényét aláírásukkal hitelesítik az erre kialakított listán, melyen fel kell tüntetni a vásárlás időpontját is.

A Vezetőség 1/2003/5. számú határozata
A Kalocsai Múzeumbarátok Köre tagjai ,,A kalocsai pota nyelvjárássziget” és ,,Pécsiné Ács Sarolta: Népi gyermekjátékok Kalocsa környékén” című könyveket 50% kedvezménnyel, ,,Romsics Imre: Élő népművészet Kalocsán” című könyvét teljes áron vásárolhatják meg.
Kérjük tagtársainkat, éljenek a kedvezményekkel, s ily módon is terjesszék kiadványainkat.


Kiállítások és rendezvények a 2003. esztendőben

2003. június 2.
Ajándékozzon egy tárgyat a 70 éves Viski Károly Múzeumnak című időszaki kiállítás megnyitása

2003. június 17.
Vidats István emléktáblájának avatása

2003. augusztus 15.
Katona István: A Kalocsai érseki egyház története 2. című könyv bemutató ankétja

2003. augusztus 30.
Égetéssel egybekötött szalonnasütés a Fazekas alkotóházban

2003. szeptember 23.
Ezüstbe öltözött lányok. Regélő sírmező című időszaki kiállítás megnyitása a Hartán feltárt honfoglalás kori temető anyagából.

A 2003. évi előadásainkat a kalocsai múzeum gyűjtőkörében folytatott ásatásokról tartjuk, mindegyik előadás a legelső lesz az adott témában, a feltárások publikációira évekig kell még várnunk.


A Kalocsai Múzeumbarátok Köre kirándulásai

2003. május 24. vagy 25. (az időjárás függvényében) Majális az Őrjegben. Gyalogtúrát teszünk az Őrjeg mocsaraiban, ahol a geológiai, a geomorfológiai és a vízrajzi viszonyokat Romsics Imre, a növényvilágot Molnár Zsolt, a vácrátóti arborétum biológusa mutatja be. A majálison emlékfát ültetünk Menyhárt László, a Kalocsa környéki növényvilág leírójának emlékére.
Ez alkalommal avatjuk fel elkészült tányérjainkat. A megfelelő bejáratás végett birkafaggyúval kenegetjük őket. Evőeszközről és az utazásról mindenki maga gondoskodik.
Kérjük, hogy 2003. április 30-ig jelezzék vissza részvételi szándékukat, s fizessék be a 600 forint részvételi díjat.
2003. októberében tervezzük ez évi színházlátogatásunkat. Az eddig befutott kérések alapján Shakespeare: Vihar című darabját néznénk meg a Nemzeti Színházban. Ezzel párhuzamosan megnézzük a százhalombattai régészeti parkot. Az időpontot a színházi program kiírása után tudjuk pontosítani.


Tervezett kiadványaink

Sorozaton kívül

Katona István: A kalocsai érseki egyház története 2. Lektor: Tóth Gergely, Szerkesztő: Romsics Imre és Thoroczkay Gábor.
A középkori Kalocsa-Bácsi Érsekség főesperességei, birtokai, valamint a területén fekvő apátságok, prépostságok és kolostorok. TÉRKÉP. Tervezte: Thoroczkay Gábor

Kalocsai Múzeumi Értekezések

8. Tanulmányok a Kalocsai Sárközből. Szerkesztő: Romsics Imre.
9. Szabó József emlékkönyv. Szerkesztő: Romsics Imre és Hála József.

Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár

7. Kustár Rozália - Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Kiállításvezető.


Nyitvatartás

2003. március 16-án kezdjük nyári nyitvatartási rendünket. Kiállításaink hétfő kivételével 9-17 óra között látogathatók.


Kiállításaink

Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben (állandó)
A kalocsai éremgyűjtemény (állandó)
Az ásványok és az élet (állandó)
Vízrendezés és vízgazdálkodás a Kalocsai Sárközben 1872-1943/1948 (időszaki)

Kiadja a Viski Károly Múzeum és a Kalocsai Múzeumbarátok Köre
Felelős kiadó: Romsics Imre múzeumigazgató