MÚZEUMI HÍRLEVÉL  	 A Kalocsai Múzeumbarátok Köre kiadványa Kalocsa, 2022. február 23. XIX. évfolyam 1. szám Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk minden kedves köri tagnak 	2021. december 31-én 115 rendes tagja volt körünknek. A 2021. esztendőben a múzeum arra kényszerült, hogy 6 fővel csökkentse személyi állományát. Ez számos területen szűkítette lehetőségeinket. A 2022. esztendőben 1 fővel növekedhet létszámunk, ami feladatbővüléssel jár, ennek részletei még tisztázatlanok. A 2020–2021. években 9 fő új taggal bővült a kör: Arnold Edit, Battayné Németh Zsuzsanna, Csorba Csaba Renátó, Mészárosné Szabadi Amália, Farkasné Rideg Teréz, Ferkovics Annamária, Ridegné Csordás Irén, Szabó Andrea, Farkasné Rideg Teréz és Tóth Ferencné. A járványügyi korlátozások miatt elmaradtak programjaink, a 2021. esztendőre valódi terveket sem állítottunk össze. Reméljük, hogy a korlátozások időszaka hamarosan véget ér, s újra megtarthatjuk visszatérő és alkalmi programjainkat. Köszönjük a köri tagok támogatását, kérjük, hogy továbbra is népszerűsítsék szervezetünket, toborozzanak új tagokat, vegyenek részt rendezvényeinken, vásárolják kiadványainkat. Kérjük tagtársainkat, hogy 2022. évi tagdíjaikat az alapszabály 10. szakasza 1. bekezdésének értelmében március 31-ig rendezzék személyesen Réz Ildikónál a Viski Károly Múzeumban (8-16 óra között hétköznapokon), vagy banki átutalással. Ez utóbbi esetben kérjük, hogy a megjegyzés rovatban szerepeltesse, melyik esztendő tagdíját fizeti be.   A tagdíj összege 1.000 forint/fő/év Számlaszámunk: 11732040-20021771-00000000 Kérjük azon tagtársakat, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, hogy küldjék el azt a Viski Károly Múzeum alábbi e-mail címére: FONTOS	  FONTOS	  FONTOS	  FONTOS	  FONTOS A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2022. március 30-án 18 órakor tartja a 2022. évi rendes közgyűlését. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2022. április 6-án 18 órára hívom össze, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Napirend: 1.	A Viski Károly Múzeum jelentősebb pályázati programjai. Előadók: Romsics Imre múzeumigazgató, Szabóné Lantos Andrea régész főmúzeológus, Budai Viktória művészettörténész segédmúzeológus 2.	Beszámoló a 2021. évi tevékenységről 3.	Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2021. évről 4. 	A 2022. évi munkaterv 5. 	Egyéb ügyek Kalocsa, 2022. február 23.													Markó László 					    elnök	 FONTOS	  FONTOS	  FONTOS	  FONTOS	  FONTOS 1 % 	Ezúton köszönjük mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették a Kalocsai Múzeumbarátok Körét. 	A 2021. évben 46.843 forintot kaptunk, mely összeget Schőn Mária – Harmath Lajosné: A hajósi táj földrajza és története Hajós sváb földrajzi neveiben című könyv kiadására fordítjuk. 	Kérjük tagtársainkat, hogy a továbbiakban is támogassák a Kört felajánlásaikkal. Kérjük továbbá, hogy ismerőseik és barátaik között is népszerűsítsék Körünket. 	A Hírlevélhez mellékeljük a felajánlási szelvényt, melynek pontos felszerelését az adóbevallás tartalmazza. Az elektronikus bevallásnál az adószámot fel kell tüntetni. A Kalocsai Múzeumbarátok Köre adószáma: 19051846-1-03 1 % adó = 1 új könyv 2022-ben tervezett kiadványaink Kalocsai Múzeumi Értekezések 22. Schőn Mária – Harmath Lajosné: A hajósi táj földrajza és története Hajós sváb földrajzi neveiben Sorozaton kívül Budai Viktória: Kalocsa art 2022 KÉRÉS 	KÉRÉS		KÉRÉS		KÉRÉS		KÉRÉS 	Felhívjuk a tagtársak figyelmét arra, hogy néhányan elfelejtették rendezni a 2021. évi tagdíjat. A hátralékosoknak egy kis cédulát helyeztünk el a Múzeumi Hírlevél mellékleteként. Arra kérjük őket, hogy tagsági viszonyuk megtartása esetén a visszamenőleges tagdíjat is fizessék be. A 2021. évi tagdíjfizetés elmaradása esetén az alapszabály 8. szakasza 8. bekezdésének értelmében a tagsági viszony 2022. március 31-e után megszűnik. 	Arra kérjük a tagtársakat, hogy tagsági viszonyuk esetleges megszüntetését írásban jelezzék a kör felé, ezzel segítve az adminisztráció egyszerűbb nyilvántartását. KÉRÉS 	KÉRÉS		KÉRÉS		KÉRÉS		KÉRÉS 48-AS VACSORA 	A 2022. esztendőben ismét megrendezzük a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 48-as vacsoráját – 2022. március 14-én 18 órakor. A múzeum közművelődési termében terítünk, ahol a jelen körülményekre tekintettel ritkábban ültetünk, ezért csak 54 főt tudunk fogadni. A helyfoglalást a részvételi díj befizetésének sorrendjében rögzítjük. A részvételi díj tagtársaknak és vendégeiknek is 3.000 Ft/fő. 	Jelentkezni Marosi Máriánál lehet, hétköznapokon 8–16 óra között. Program:  Kivilágítás 	Fáklyás felvonulás a 48-asok terére 	Ünnepi megemlékezés Beszédet mond: DR.FILVIG GÉZA polgármester 		Vers, próza: ROMSICS IMRE múzeumigazgató 		Közreműködik a MEZEI VIRÁGOK NÉPDALKÖR 			VÉN FERENCNÉ vezetésével 		Pohárköszöntő: MARKÓ LÁSZLÓ elnök 	Vacsora 	Birkáskáposzta 		Főszakács: MATOS PÉTER Arra kérjük a rendezvényen részt venni nem tudó tagtársakat, hogy a Kör felhívásának eleget téve, világítsák ki otthonaik ablakait egy-egy szál gyertyával. 	A vendégeket a hatályos járványügyi szabályok betartásával fogadjuk.KIRÁNDULÁS     KIRÁNDULÁS     KIRÁNDULÁS     KIRÁNDULÁS 2022. május 21-én (szombaton) kirándulást szervezünk az Örjegbe. A Császártöltésről induló tanösvény bejárása után a tőzeggödrök között sétálunk a Magaspart szomszédságában, majd közösen uzsonnázunk a mocsár egyik szigetén. A program részleteinek szervezése folyamatban van. Érdeklődni és jelentkezni Réz Ildikónál lehet, hétköznapokon 8-16 óra között. KIRÁNDULÁS     KIRÁNDULÁS     KIRÁNDULÁS     KIRÁNDULÁS Múzeumbarátok Mariházán 2022. július – augusztus hónapokban tervezzük Mariháza templomának régészeti föltárását. Az ásatás időpontjának pontos meghatározása után külön értesítjük a tagtársakat a látogatás idejéről. Program: Kerékpártúra Mariházára (9 km) Indulás 800 Idegenvezetés az ásatáson – vezeti Szabóné Lantos Andrea régész Ásatási segédmunka Uzsonna bográcsból – meglepetés menü Hazautazás 1600 2022-ban tervezett kiállítások 2022. június 25. – „Farsang az óvodában” – rajzkiállítás óvodásoknak. 2022. június 25. – „Egy éjszaka – egy tárgy” – Tranovsky Juraj: Cithara Sanctorum (szlovák nyelvű imakönyv) 2022. szeptember 17. – Iparosok múlt időben – 150 éve szűnt meg a kalocsai céhes ipar  Előadások, könyvbemutatók A könyvbemutató időpontját a könyv megjelenésétől függően, év közben tűzzük ki. Jelenleg látható időszaki kiállítás „A régi új – Az új régi város” (100 esztendővel ezelőtt kapta vissza városi rangját Kalocsa) Állandó kiállításaink Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben. A kalocsai éremgyűjtemény. Az ásványok és az élet. Kiadja a Viski Károly Múzeum Kalocsa és a Kalocsai Múzeumbarátok Köre  Felelős kiadó: Romsics Imre múzeumigazgató