Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2008. január 28-án, 1000 órakor.

Jelen vannak: Markó László elnök

Romsics Imre titkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2007. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2008. évi munkatervének ismertetése

3.)        Új tagok felvétele

4.)        A tagdíjat nem fizetők problematikája, határozathozatal

5.)        A közgyűlés napirendjének megtárgyalása, az egyéb ügyek kijelölése

6.)        A 48-as vacsora programjának egyeztetése

7.)        A múzeumok éjszakája programjainak elindítása

8.)        Egyéb ügyek

                        Kirándulás

 

1. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imre titkárt, hogy tartsa meg beszámolóját a 2007. évről.

Romsics Imre megkérdezi, felolvassa-e az egész beszámolót.

Markó László javasolja, hogy vázlatosan ismertesse azt.

Romsics Imre vázlatosan beszámol a Kör 2007. évi tevékenységéről.

Markó László kéri, hogy a közgyűlésen olvassuk fel a beszámolót. Nem volt ott minden tag a programokon, így ők is tudomást szerezhetnek róla. Ebből láthatja mindenki, hogy él, intenzíven működik a kör.

Romsics Imre elmondja, hogy rendszeresen fenn van a honlapon a beszámoló, ott bárki meg tudja nézni. Ezzel kapcsolatban beszámol róla, hogy mióta átvette a honlap szerkesztését Tarr Sándor, azóta rendszeresen frissítve van.

 

2. napirendi pont:

Markó László elnök felkéri Romsics Imrét, hogy ismertesse a 2008. évi munkatervet.

Romsics Imre felolvassa a 2008. évi munkatervet. Megemlíti, hogy február 20-án Az Öreg-köröszt című könyv bemutatója lesz a múzeumban.

Markó László megkérdezi, hogy a szokásos este 6 órai időpontban lesz-e.

Romsics Imre elmondja, hogy Kecskeméten is lesz egy bemutatója a könyvnek február 28-án.

Színházzal kapcsolatosan elmondja, hogy az áprilisi műsorokra elfogytak a jegyek, ezért szeptemberre áttesszük. Réz Ildikó talált egy szervező irodát, akik nagyobb csoportoknak szervezik a színházjegyeket, velük fogjuk felvenni a kapcsolatot.

Romsics Imre elmondja, hogy a múzeumok majálisán az idén is részt veszünk. Szeptember 19-20-án a Sóstói Múzeumfalu ételbemutatóra hívott bennünket a Kulturális Örökség Napjai alkalmából.

Markó László megkérdezi, hogy hány fő tudna menni.

Romsics Imre elmondja, hogy a múzeumban 3-4 főt tudnak elszállásolni. Természetesen jöhetne más is, de abban az esetben szállást kellene keresni. Októberre tervezzük a Tóth Mike szobor avatását, melynek bronzba öntésére Dr. Nagy Béla már átutalt a Kör számlájára 150.000 forintot. A költsége a szobornak kb. 700.000 forint, erre kellene szerezni még pénzt.

Markó László kérdezi, hogy ki készítené el.

Romsics Imre elmondja, hogy a szekszárdi kiállítás készítésekor lett ez az ügy megbeszélve, ott ajánlotta fel a restaurátor, hogy elkészíti a gipszszobrot.

Markó László kérdezi Romsics Imrét, hogy ismeri-e azt a személyt, aki elkészítené a szobrot bronzból.

Romsics Imre nem ismeri, Szekszárdon javasolták az illetőt. Romsics Imre javasolta, hogy csak mellszobor legyen kiöntve bronzból. Erre a célra még pénzt kellene szerezni valahonnan, s az ásványtárban helyeznénk el a szobrot. Anyagi forrásként pl. lehetőség lenne, hogy a tagdíj másik felét erre fordítanánk, ahogy azt az előző évben a közgyűlés megszavazta. Szeretné a Kalocsáért Alapítvány segítségét is kérni, melynek Trapp Márton az elnöke. Beszámol róla, hogy készül a megyei népművészeti kötet is.

Markó László megkérdezi, hogy a megyei önkormányzat finanszírozza-e a könyvet?

Romsics Imre elmondja, hogy igen, de véleménye szerint fizikailag lehetetlen év végére befejezni, valamint nagyon nagy a költsége. Felsorolja tervezett kiadványainkat, s elmondja, hogy folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. Véleménye szerint az idei Föld éve miatt van esély rá, hogy a Tóth Mike tanulmánykötetre nyerünk pályázatot.

Megkérdezi, hogy van-e ötlet más programra.

Markó László szerint a közgyűlésen lehet, hogy még lesznek javaslatok. Véleménye szerint felolvasni sem kevés munka az elmúlt év programját, melynek alapján elmondhatjuk, hogy letettünk valamit az asztalra.

Romsics Imre szerint még hatékonyabban tudnánk működni, ha lenne még több ambíciózus ember a körben. Olyanok, mint pl. Romsics Imréné vagy Katus Gabriella, akik tevékenyen segítik a Kör munkáját.

Markó László megemlíti, hogy egyszer tettünk ígéretet a Klauzál Gábor Társaságnak arra, hogy meglátogatjuk őket. Megkérdezi, hogy megyünk-e valamikor Budakalász irányába. Meg lehetne nézni ott a Törley pincészetet, valamint van helytörténeti kiállítás is.

Romsics Imre szerint fel kell vennünk velük a kapcsolatot, hogy lesz-e valamilyen programjuk szeptember környékén. Például a színházzal egybe lehetne kötni ezt a programot.

Markó László elmondja, hogy tavaly nagyon sok látogatója volt a helytörténeti kiállításnak. Szerinte a társaság biztosan szívesen látna bennünket.

Romsics Imre szerint október 6-val összekapcsolva megtervezhetjük ezt a látogatást.

 

3. napirendi pont

Markó László kéri Réz Ildikó gazdasági felelőst, ismertesse a 2007. évben belépett új tagok névsorát.

Réz Ildikó ismerteti a vezetőséggel a legutóbbi tagfelvétel óta jelentkezők névsorát.

A jelentkező személyekkel kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2008/1. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre felveszi tagjai sorába:

Kozóné Baksa Edit (2007. február 8.)

Romsics László (2007. február 22.)

Romsicsné Tóth Mária (2007. február 22.)

Romsics Dániel (2007. február 24.)

Romsics Marcell (2007. február 26.)

Zimler Sarolta (2007. március 14.)

Kormos Ervin (2007. március 14.)

Gottschall Márton (2007. márius 14.)

Dunai László (2007. április 25.)

Dunainé Kollár Erzsébet (2007. április 25.)

Havasi László (2007. május 15.)

Miklós György (2007. június 8.)

Miklós Györgyné (2007. június 8.)

 

4. napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy eddig egy alkalommal határoztunk a tagdíjat nem fizetők tagságának megszűnéséről. Most nagy számban vannak olyan tagok, akik 1-2 éve nem fizették be a tagdíjat, ezért az alapszabály szerint felszólítottuk őket, hogy március 31-ig fizessék be a tagdíjakat, vagy nyilatkozzanak a tagsági viszonyukról. Megkérdezi, hogy érvényesítsük-e a szabályt most, vagy érdemes-e tovább görgetni a neveket.

Markó László említi, hogy őket nem kizárjuk, hanem automatikusan megszűnik a tagságuk.

Romsics Imre egyetért, ezért ez lenne a kérdés, hogy megszűnjön-e a tagságuk automatikusan, vagy várjunk-e még ezzel a határozattal.

Markó László most nem szeretne állást foglalni ebben. Javasolja, hogy a befizetés határideje, március 31-e után tartsunk ismét vezetőségi ülést, s akkor döntsünk ez ügyben. Tehát most elnapoljuk ezt a kérdést a májusi vezetőségi ülésre.

5. napirendi pont

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A vezetőség 1/2008/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre január 30-ra összehívott 2008. évi rendes közgyűlésének napirendje a következő:

1.         Asbóth Miklós bemutatja „Romsics Imre: Kalocsa és vidéke. Sárközi települések a Duna bal partján” című könyvünket.

2.         Beszámoló a 2007. évi tevékenységről

3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2007. évről

4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5.         A 2008. évi munkaterv

6.         Egyéb ügyek

 

Romsics Imre megkérdezi, van-e a közgyűlés egyéb napirendi pontjára javaslat. Például vetítsük-e le a tavalyi múzeumok éjszakáján bemutatott színdarabot, mert akkor előkészülünk rá.

Markó László szerint erről kérdezzük meg a közgyűlésen jelenlévőket. Megkérdezi, van-e ilyen program, amivel meg lehet szerkeszteni a felvételt.

Romsics Imre elmondja, hogy megkértük Kübler Lászlót, mutassa meg nekünk a szerkesztés technikáját, az erre szolgáló program használatát. Mivel a szerkesztés hosszabb folyamat lenne, ezért most a közgyűlésen vágatlan formát vetítenénk le. A múlt évi beszámolót írásvetítőn fogjuk bemutatni.

 

6. Napirendi pont

A 48-as vacsorával kapcsolatban Romsics Imre elmondja, hogy a program hasonlóképpen fog lezajlani, mint az elmúlt évben is. Felkérte Pécsi Lászlót a vacsorán való szereplésre, az ünnepi beszéd megtartására, aki elvállalta a felkérést. Felveti a kérdést, hogy ki mondja el a verset a 48-asok terén. Erről is el kell gondolkodni.

 

7. Napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy a múzeumok éjszakája időpontja miatt Asperján Istvánnéval egyeztetni szeretnénk. Bejelentkezünk az országos programba, így valószínűleg a minisztériumtól kapunk anyagi támogatást a rendezvényre. Emellett belépőt is kérnünk kell, mert a tavalyi tapasztalatok alapján magas költsége lesz a rendezvénynek.

Markó László javasolja, hogy próbáljunk meg szponzorokat szerezni.

Romsics Imre jó ötletnek tartja, mert pl. a sátor bérleti díja nagyon sokba került, s ha lenne, aki szponzorálja ezt, az már nagy segítség lenne. Megkérdezi Markó Lászlót, van-e erre ötlete.

Markó Lászlónak vannak ötletei erre, majd utána néz.

Romsics Imre elmondja, hogy az énekkar az idén is elvállalja a szereplést a színdarabban. Ezen a hétvégén lesz a szereposztás a darabhoz. Koncertet is szeretnénk ismét szervezni. Ezzel kapcsolatban már beszélt a Kalocsai Színház igazgatójával.

Markó László elmondja, hogy ismeri a Kiskőrösi Közúti Múzeum igazgatóját, aki tagja a „Szürke verebek” nevű együttesnek. Tavaly rész vett az egyik koncertjükön, ami nagyon tetszett neki.

Romsics Imre jó ötletnek tartja, kéri, hogy vegye fel a kapcsolatot velük.

Markó László a következő hétre ígéri, hogy felveszi velük a kapcsolatot, s ha igent mondanak, akkor valamiféle hivatalos formában felkérjük őket a szereplésre. Biztos benne, hogy sikert fognak aratni, az „élet zenéjét” a dixit játszák, igazi örömzene véleménye szerint.

Romsics Imre keltkalács sütő versenyt is szeretne hirdetni, amelynek a zsűrijét meg kellene választani. Többek között szeretné felkérni Markó László feleségét a szervezési feladatra. A fényképezést újra megszerveznénk, s a jósnőt mindenképpen felkérnénk ismét, mert nagy sikere volt. Megkérdezi, hogy festészet kell-e újra.

Réz Ildikó elmondja, hogy a fotózáshoz a tavalyról maradt anyagokat újra fel lehet használni, csak az évszámot kell megváltoztatni.

Romsics Imre továbbá elmondja, hogy szeptemberben vannak a kulturális örökség napjai, amit mi előre hozunk augusztus 24-ére. Megkérdezi, hogy legyen-e festés.

Réz Ildikó szerint most valami más jellegű képzőművészeti program kellene, hogy ne ugyanaz legyen, mint tavaly.

Romsics Imre szerint jó az ötlet, pl. az idén beülhetne a látogatók közül, aki szeretné lerajzoltatni magát. A gyógynövényekre most is szükség lenne, olyasvalakire, aki tanácsokat tud adni mindenféle betegségek gyógyítására. Tárgyalt ez ügyben Dr. Berta Zoltánnal.

Markó László szerint többnyire kevés kalocsai vásárolja a bio élelmiszereket, elsősorban az áruk miatt. Javasolja, hogy Dr. Berta Zoltánnal beszéljünk ez ügyben.

Rosmics Imre kéri Markó Lászlót, hogy a feleségét kérje fel a keltkalács sütő verseny szervezésére.

Markó László beszélne ez ügyben Ó. Horváth Györggyel, egy gasztronómiai magazin szerkesztőjével. Szerinte szívesen elvállalná a zsűrizést, ebben az esetben viszont őt kellene felkérni a zsűri elnökének.

 

8. Napirendi pont

Romsics Imre elmondja, hogy megcseréljük a kirándulás és a színház időpontját, s a tavaszi időpontra áthozzuk a gemenci kirándulást, a kisvasút talán májusban ki is nyit.

Markó László tudomása szerint a gemenci kisvasút télen-nyáron működik.

Romsics Imre elmondja, hogy érdeklődött a megyeházán, ahol azt mondták, hogy májusban nyit a vasút. A hajó ára 36.000Ft/óra. A tervek szerint Veránkán állnánk meg, ahol halászlevet ennénk. Számításai szerint az összes költség kb. 4.000 Ft lenne fejenként.

Markó László szerint a május esetleg azért lenne kicsit problémás, mert abban az időszakban magasan van a víz és sok a szúnyog.

Romsics Imre a vasút árát nem tudta még megkérdezni. A májusi időpont pedig éppen a magas vízállás miatt jó, mert akkor a hajó több helyre tud bemenni.

Markó László beszámol róla, hogy tudomása szerint mostanában újították fel a kisvasutat, erdei iskola is működik ott, a honlapjukon biztos megtalálhatók a szükséges információk. Véleménye szerint biztosan lesz forgalom abban az időszakban az erdei iskola miatt.

 

9. Napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén, Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2008. január 28.

Markó László                                    Romsics Imre                              Réz Ildikó

                          elnök                                                   titkár                                gazdasági felelős