Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2007. január 22-én, 09.00 órakor.

Jelen vannak: Markó László elnök

Romsics Imre titkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi beszámolójának ismertetése

2.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2007. évi munkatervének ismertetése

3.)        A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Jelölő Bizottságának választása

4.)        Új tagok felvétele és Dr. András Lászlóné tagságának kérdése

5.)        A közgyűlés napirendjének meghatározása

6.)        Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont

Romsics Imre titkár részletesen beszámol a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2006. évi tevékenységéről. Elmondja, hogy az 1%-os kampányra nyomtatott kártyanaptár hibásan lett kinyomva, ezért a nyomda újranyomtatta nekünk. Részletesen beszámol a 2006. évi NCA választásokról. Elmondja, hogy tavaly nem volt új kiadvány megjelentetve, de az idén több kisebb könyvet is kiadunk, mint például a hagyatéki leltárakat, aminek a munkálatai félúton vannak, valamint a kistérségi füzet hamarosan kikerül a nyomdából.

 

2. napirendi pont

Romsics Imre titkár ismerteti a 2007. évre tervezett programokat. Beszámol róla, hogy előkészítés alatt van egy könyv a hímes tojásokról, valamint a homokmégyi Öreg-körösztről. Ez utóbbihoz Ridegné Markó Mártától vár még anyagot.

Markó László elnök felajánlja, hogy ha találkozik vele, akkor említi neki az anyagot.

Romsics Imre titkár megemlíti, hogy Homokmégy-Székes X-XI. századi temetőjéről egy könyv előkészületei folynak. A szerző, Gallina Zsolt tájékoztatta, hogy az antropológiai, és egyéb szükséges vizsgálatok készen vannak.

Elmondja, hogy szeretnénk folytatni az óvodások múzeumi foglalkozásait szeptembertől is.

Markó László megkérdezi, hogy az óvodások kérik-e a folytatást?

Romsics Imre elmondja, hogy nagyon jó visszhangja van a programnak, például. Kecelen egy nagypapa mesélte neki, hogy óvodás unokája szerint jobb az a kolbász, amit a múzeumban ettek, mint az otthoni. Vagy például a focicsapatban, ahol focizik, a szülők elmondták, hogy milyen nagy lelkesedéssel mesélték a gyerekek múzeumi élményeiket. Figyelni fogjuk a pályázatokat, ha a minisztérium újra kiírja ezt a pályázatot, akkor pályázunk. Ha nem, akkor is szeretnénk mindenképpen tovább folytatni a programot, például az egyik óvónő javasolta, hogy legyen fizetős a program a résztvevők számára.

Idén 20 éves a Baráti Kör, szeretnénk erre rajzpályázatot kiírni gyerekeknek.

A március 14-i koszorúzáskor Tóth Imre szokott verset mondani, most nem tudja, kit kérjen fel, mert ő tavaly nem vállalta.

A Tóparti-party rendezvényen szeretné felkérni Markó László feleségét, hogy újra főzzön valamit.

Markó László megígéri, hogy tolmácsolja a kérést, de biztos benne, hogy el fogja vállalni a felesége.

Romsics Imre elmondja, hogy idén először szeretnénk megrendezni a múzeumok éjszakáját, amit Szent Iván éjjelén szoktak tartani évek óta az országban, elsősorban Budapesten. Olyan programokat kellene kitalálni, melyek nem kerülnek sok pénzbe. Ilyen lehetőség lenne pl. a rajzverseny díjkiosztója, vagy a kalocsai hímzőszakkör kiállításának megnyitója.

Markó László azt javasolja, hogy ezek a programok a városi Szent Iván éji mulatság megnyitója előtti időpontban legyenek, hogy az ne vigye el a tömeget, illetve az óvodásoknak mindenképpen korábban kellene megtartani a díjkiosztót.

Romsics Imre újabb ingyenes programlehetőségnek tartja, hogy felkérjük a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Felnőttkarát egy koncertre. Továbbá javasolja, hogy a Tabulatúra zenekart hívjuk el újra, a hangosításért most már nem kell majd fizetnünk, hiszen van berendezésünk hozzá. Étkezési lehetőségként egy kolbászsütőt hívnánk, aki az udvaron árulná a sültkolbászt.

Markó László jó ötletnek tartja, szerinte az időjárás június végén erre már alkalmas lehet.

Romsics Imre a Szent Iván éji boszorkányűzéssel kapcsolatos programnak tartaná egy jósnő meghívását. Úgy gondolná, hogy olyan személyt kellene keresni, akit vagy ingyen felkérnénk, vagy egy egyszeri jelképes összeget fizetnénk neki, s itt mindenkinek ingyen jósolna.

Markó László egyetért az ötlettel.

Romsics Imre elmondja, hogy többen javasolták neki, hogy az előző évi kecskeméti példához hasonlóan, itt is kérjünk fel egy festőt aktfestésre. A Közlekedési Múzeumban lévő botrányok után nem javasolja az aktfestést, de egy fürdőruhás megjelenést elfogadhatónak tartana.

Markó László szerint ha nem is aktfestés lenne, de felkérhetnénk a tavalyi Kalocsa szépét, hogy egy dekoratív ruhában legyen a festő modellje.

Romsics Imre javasolja, hogy felkérhetnénk több festőt is, mint pl. Dániel Gézánét, Lakatos Ervint.

Markó László Balogh Györgyi főiskolást is javasolná.

Romsics Imre példaként részletesen ismerteti a tavalyi Múzeumok éjszakája programjait.

Markó László kérdezi, hogy van-e Kiskunhalasnak annyi embere, akikkel ezt a sok-sok programot megvalósíthatták?

Romsics Imre elmondja, hogy az ottani baráti kör tagjai tevékenyen részt vettek a programok megvalósításában. Ezért véleménye szerint ilyen programokon a tagjainknak többet kellene segíteni, részt venni a lebonyolításban.

Markó László szerint ehhez jobban kellene ismerni a tagságot, pl. a szóban forgó programhoz kapcsolódóan ki ismeri a gyógynövényeket.

Romsics Imre ezért azt gondolta, hogy kiírnánk egy hírlevelet, melyben mindenki leírhatná, hogy mihez ért, mivel tud hozzájárulni a Kör életéhez, programjaihoz.

Markó László szerint mindenképpen meg kellene hagyni a lehetőséget azoknak is, akik csak sima, mezei tagok akarnak lenni, csak tagdíjat fizetnek, és ezzel segítik a Kört.

Romsics Imre az említett programmal kapcsolatosan jó ötletnek tartaná, ha felkérnénk Dr. Kasziba Istvánnét tanácsadással egybekötött gyógynövény árusítást tartson.

Éjfélkor tűzugrás lenne az udvaron. Megkérdezi, hogy a Tabulatúra zenekart meghívjuk-e?

Markó László szerint mindenképpen el kell indítani a szervezést, hiszen nem biztos, hogy mindenki el tudja vállalni, akit felkérünk.

Romsics Imre javasol borárusítást is, ezért kéri Markó László elnököt, hogy ha van a hajósi bortermelő vidéken ismerőse, akkor szervezzen egy személyt.

Markó László vállalja, hogy utána néz a dolognak.

Romsics Imre összefoglalja, hogy a programmal kapcsolatban a jósnő és a Tabulatúra zenekar kerülhet pénzbe, tehát viszonylag alacsony költségvetéssel megrendezhetjük a programot.

A Baráti Kör 20 éves évfordulója alkalmából kedvezményes könyvárusítást, a kör eddigi életének eseményeiről készült képekről diavetítést javasol, valamint szeretné, ha készíttetnénk egy tortát.

Elmondja, hogy Tóth Mike emlékülést szervezünk októberben, ekkor megkoszorúznánk Tóth Mike sírját a temetőben. Szeretné felkérni Asbóth Miklóst, hogy tartson egy Tóth Mike életrajzát méltató előadást. Több előadást fognak tartani Budapestről érkezett vendégeink is. Szeretnénk majd kiadni a konferencia anyagát egy Tóth Mike emlékkönyvben.

Kirándulást szerveznénk az idén is, lehetőségek között felmerült a Pilis, Visegrád, vagy Szekszárd, Gemenc. Ez utóbbi esetében a megyei önkormányzat hajóját kérnénk el egy hajókirándulásra.

Az idén szeretnénk színházat is szervezni. Itt felmerül a Rómeó és Júlia című musical, vagy a kecskeméti színházban néznénk meg valami darabot, és ezt egybekötnénk a Cifra Palotában kiállított kunbábonyi aranylelet megtekintésével.

 

3. napirendi pont

Romsics Imre titkár felhívja a vezetőség figyelmét, hogy letelt a három év, tehát lejár a tisztségviselők mandátuma. Javasolja a Kalocsai Múzeumbarátok Köre Jelölő Bizottsága megválasztását.

Markó László kéri Romsics Imrét, tegye meg javaslatát a tisztújító közgyűlés Jelölő Bizottságára.

Romsics Imre Szebényi Bélát és Benke Ferencet javasolja a Jelölő Bizottság tagjainak.

Egyéb javaslat nem lévén a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2007/1. számú határozata

A 2007. január 31-i tisztújító közgyűlésre kiküldött Jelölő Bizottság tagjai:

Szebényi Béla elnök

Benke Ferenc

 

4. napirendi pont

Markó László kéri Réz Ildikó gazdasági felelőst, ismertesse a 2006. évben belépett új tagok névsorát.

Réz Ildikó ismerteti a vezetőséggel a legutóbbi tagfelvétel óta jelentkezők névsorát.

A jelentkező személyekkel kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2007/2. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre felveszi tagjai sorába:

Szalóki Istvánné (2006. március 14.)

Szörényi Tamás (2006. március 14.)

Tóth László (2006. március 21.)

ifj. Kripta István (2006. május 25.)

ifj. Kripta Istvánné (2006. május 25.)

Madarász Lászlóné (2006. május 25.)

Madarász László (2006. május 25.)

Virágné Hollósi Ilona (2006. május 25.)

Kis-Vén Attiláné (2006. június 1.)

Asperján István (2006. június 7.)

Czidor Lászlóné (2006. június 22.)

Szabadiné Takács Mária (2006. augusztus 10.)

Pécsi Ildikó (2006. szeptember 12.)

Beke Tamásné (2006. szeptember 12.)

Nemes Zsuzsanna (2006. szeptember 16.)

Vastag Erzsébet (2006. szeptember 6.)

 

Romsics Imre felveti, hogy Dr. András Lászlóné munkaviszonya 2006. december 31-vel megszűnt a Viski Károly Múzeumnál, ezáltal hivatalból, tagdíj fizetés nélkül már nem a Kör rendes tagja. Ezért javasolja, hogy a múzeumnál éveken keresztül végzett munkája miatt maradhasson továbbra is tagdíj fizetés nélküli tagja a Körnek.

A javaslattal kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2007/3. számú határozata

Dr. András Lászlóné 2007. december 1-től a Kalocsai Múzeumbarátok Köre tagja, a tagdíjfizetés alól mentesül.

 

5. napirendi pont

A vezetőség úgy határozott, hogy Markó László elnök 2007. január 24-ére hívja össze a Kör közgyűlését, határozatképtelenség esetén január 31-ére.

Romsics Imre titkár javaslatot tett a közgyűlés napirendjére.

A közgyűlés időpontjára és napirendjére tett javaslatot a vezetőség egyhangúlag elfogadta:

A vezetőség 1/2007/4. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2007. évi tisztújító közgyűlését január 24-ére hívja össze az elnök, melynek napirendje a következő:

            1.         P. Katus Gabriella – Romsics Imréné: Vetített képes beszámoló az esztendő jeles napjaihoz kötődő, óvodásoknak rendezett múzeumi foglalkozások programjairól.

            2.         Beszámoló a 2006. évi tevékenységről

            3.         Az Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2006. évről

            4.         A közhasznúsági jelentés elfogadása

            5.         A 2007. évi munkaterv

            6.         Tisztújítás

            7.         Egyéb ügyek

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést változatlan napirenddel, február 31-én 18 órára hívja össze.

 

6. Napirendi pont

Markó László elnök megkérdezi, hogy van-e javaslat egyéb napirendre.

Romsics Imre felveti, hogy a tagok évek óta javasolják, hogy emeljük fel a tagdíjat 1.000 Ft-ra. Így a tagdíj egyik felét működésre, a másik felét beruházásokra költhetnénk, mint pl. poharakat kellett vásárolnunk a rendezvényekhez, vagy 2006-ban vásároltunk egy gáztűzhelyt a Tengertánc program megvalósításához. Ezért javasolja ezt beterjeszteni a közgyűlés elé az egyéb napirendi pontok között.

Markó László egyetért a javaslattal, s véleménye szerint utána lehetne nézni, hogy a Salgótarjáni Üveggyár kiskunhalasi lerakatában milyen áron lehetne vásárolni poharakat.

Felhívja a figyelmet, hogy a tagdíj emelését külön napirendként kell megszavaztatni a közgyűlésen.

Romsics Imre javasolja, hogy 2007. évi tervek között említett 20. évfordulóra tervezett kedvezményes könyvárusításról hozzunk egy határozatot.

A javaslattal kapcsolatos kifogás nem lévén, a vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

A vezetőség 1/2007/5. számú határozata

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre 20 éves évfordulójára tervezett rendezvényen a Kör kiadványai 50%-os kedvezménnyel megvásárolhatók.

 

Romsics Imre ezek után beszámol a pénzügyi helyzetünkről, és elmondja, hogy szeretnénk a Kör pénzéből 1-1 millió forintot lekötni, így azok kamatai legalább a banki költségeket biztosan fedeznék.

Markó László felsorol néhány lehetőséget a banki lekötésekre.

Egyéb ügy nem lévén, Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2007. január 22.

Markó László                              Romsics Imre                              Réz Ildikó

                          elnök                                             titkár                               gazdasági felelős

 

 

Jegyzőkönyv

 

Készült a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában, 2007. május 31-én, 09.00 órakor.

Jelen vannak: Markó László elnök

Romsics Imre titkár

Réz Ildikó gazdasági felelős

Markó László elnök köszönti a vezetőség tagjait, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

A vezetőség egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

Napirend:

1.)        A Múzeumok éjszakája című rendezvény programja

6.)        Egyéb ügyek

 

1. napirendi pont

Romsics Imre titkár elmondja, hogy az idén először június 24-én megrendezzük a múzeumok éjszakáját a Viski Károly Múzeumban is. Beszámol róla, hogy ezt a programot az ország számos múzeumában évről-évre megrendezik, az idén országosan június 23-ára lett hirdetve. Mi azért tartjuk 24-én, hogy ne ütközzön a városi rendezvényekkel, valamint mert valójában 24-én van Iván napja.

Romsics Imre felsorolja a médiapartnerek neveit, valamint hogy Schőn Ferencet, a Kalocsai Kistérség Többcélú Társulása elnökét kérte fel a program megnyitására. Megemlíti, hogy az Én múzeumom című rajzpályázat rajzaiból kiállítást szervezünk, s ezzel kapcsolatosan megkérdezi, hogy a jelenlévők kit javasolnak a pályázat zsűrijének?

Markó László Dániel Gézáné tanárnőt javasolja.

A jelenlévők megegyeznek abban, hogy Dániel Gézáné egyszemélyben fogja zsűrizni a rajzokat, melynek időpontját június 18-án 10 órára tervezik.

Romsics Imre elmondja, hogy A Kalocsai Hímzőkör tagjainak munkáiból is kiállítást nyitunk, melyet Török Gusztáv Andor polgármester nyit meg. Továbbá hogy a portréfestés modelljének személyéhez az Angelface Modellügynökségtől kért segítséget, melynek vezetője, Szanyi Ica a 2007. évi tini-szépségkirálynőt, Vörös Laurát javasolta. Megkérdezi, van-e más javaslat a modell személyére.

Markó László javasolja Romsics Gittát, aki néhány évvel idősebb kora miatt talán alkalmasabb a feladatra.

Romsics Imre megkéri Markó Lászlót, tájékozódjon arról, hogy elvállalná-e a hölgy a feladatot, s utána felveszi vele a kapcsolatot.

Markó László javasolja, hogy Vörös Laurát tegyük meg az est háziasszonyává.

Romsics Imre a felsorolás között említi, hogy borárusítás is szerepel a programban, megkérdezi Markó Lászlót, tud-e ezzel kapcsolatban segíteni.

Markó László elvállalja a borárusítás ügyintézését, melyet tervei szerint Hajósról fog beszerezni.

Romsics Imre elmondja, hogy a koncertekhez és a színdarabhoz szükség lenne sátorra. Tájékozódott az árak felöl. Kalocsán magánszemélytől 100.000 forintért lehetne bérelni, ennél jóval olcsóbb a foktői önkormányzat sátra, melyről azonban most derült ki, hogy június 24-ére már le van foglalva. Végül a solti önkormányzat sátrát sikerült elkérni.

A nosztalgiafotózásra két lehetőség közül a Dunatáj Fotókört kértük fel.

Shakespeare: Szentivánéji álom című színdarabját a Kör tagjaiból verbuválódott színjátszócsoport fogja előadni, melyre Romsics Imréné készíti fel őket.

 

2. napirendi pont

Egyéb ügy nem lévén, Markó László elnök bezárja a vezetőség ülését.

Kalocsa, 2007. május 31.

Markó László                                  Romsics Imre                              Réz Ildikó

                         elnök                                                  titkár                               gazdasági felelős