A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottsága

2017. évi ülésének jegyzőkönyve

 

Készült 2017. február 7-én 13.00 órakor a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában.

Jelen vannak: Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke

                         Katus Gabriella, az Ellenőrző Bizottság tagja

      Schill Tamás, az Ellenőrző Bizottság tagja

      Dinnyés Viktória, gazdasági felelős

Jegyzőkönyvvezető: Dinnyés Viktória

 

Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

            1.)        A Kör 2016. évi pénzügyi jelentésének ismertetése

            2.)        Naplófőkönyv tételes ellenőrzése

            3.)        Készletnyilvántartás ellenőrzése

            4.)        Egyéb

 

1.) Napirendi pont:

Dinnyés Viktória ismerteti a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2016. évi működéséről készített pénzügyi jelentést.

 

2.) Napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tételesen átnézik a Naplófőkönyv könyvelését. Somorai László elnök aláírja a bizonylatokat. A naplófőkönyv számmisztikai ellenőrzése után a bizottság tagjai egyhangúlag rendben találták és aláírták a naplófőkönyvet.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

 

Az Ellenőrző Bizottság 1/2017/1. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság tagjai elfogadják a 2016. év pénzforgalmáról szóló beszámolót.

            Az Ellenőrző Bizottság a naplófőkönyvet rendben találta.

 

3.) Napirendi pont:

Somorai László és Katus Gabriella átnézték a kartonon vezetett készletnyilvántartást, és meghallgatták Dinnyés Viktória beszámolóját a készletekről.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

Az Ellenőrző Bizottság 1/2017/2. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság elfogadja a Kör 2016. december 31-i vagyonáról szóló beszámolót.

A készletnyilvántartást rendben találta.

 

4.) Napirendi pont:

Több hozzászólás nem lévén, Somorai László bezárja az ülést.

 

Kalocsa, 2017. február 7.

 

 

       Somorai László                                                                          Katus Gabriella

az Ellenőrző Bizottság elnöke                                                 az Ellenőrző Bizottság tagja

        

 

           Schill Tamás                                                                           Dinnyés Viktória

az Ellenőrző Bizottság tagja                                                          jegyzőkönyvvezető