A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottsága

2011. évi ülésének jegyzőkönyve

 

Készült 2011. február 22-én 14.00 órakor a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában.

Jelen vannak:   Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke

                        Asbóth Miklós, az Ellenőrző Bizottság tagja

                        Réz Ildikó gazdasági felelős

Jegyzőkönyvvezető: Réz Ildikó

Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

            1.)        A Kör 2010. évi pénzügyi jelentésének ismertetése

            2.)        Naplófőkönyv tételes ellenőrzése

            3.)        Készletnyilvántartás ellenőrzése

            4.)        Egyéb

 

1. Napirendi pont:

Réz Ildikó gazdasági felelős ismerteti a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2010. évi működéséről készített pénzügyi jelentést.

 

2. Napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tételesen átnézik a Naplófőkönyv könyvelését. Somorai László elnök aláírja a bizonylatokat. A naplófőkönyv számmisztikai ellenőrzése után a bizottság tagjai egyhangúlag rendben találták és aláírták a naplófőkönyvet.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

 

Az Ellenőrző Bizottság 1/2011/1. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság tagjai elfogadják a 2010. év pénzforgalmáról szóló beszámolót.

            Az Ellenőrző Bizottság a naplófőkönyvet rendben találta.

 

3. Napirendi pont:

Somorai László és Asbóth Miklós átnézték a kartonon vezetett készletnyilvántartást, és meghallgatták Réz Ildikó beszámolóját a készletekről.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

Az Ellenőrző Bizottság 1/2011/2. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság elfogadja a Kör 2010. év december 31-i vagyonáról szóló beszámolót.

A készletnyilvántartást rendben találta.

 

4. Napirendi pont:

Több hozzászólás nem lévén, Somorai László bezárja az ülést.

Kalocsa, 2011. február 22.

Somorai László az Ellenőrző Bizottság elnöke  I  Asbóth Miklós az Ellenőrző Bizottság tagja                                                            

Réz Ildikó gazdasági felelős, jegyzőkönyvvezető