A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Ellenőrző Bizottsága

2008. évi ülésének jegyzőkönyve

 

Készült 2008. január 28-án 13.30 órakor a Viski Károly Múzeum igazgatói irodájában.

Jelen vannak:   Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke

                        Asbóth Miklós, az Ellenőrző Bizottság tagja

                        Dániel Géza, az Ellenőrző Bizottság tagja

                        Réz Ildikó gazdasági felelős

Jegyzőkönyvvezető: Réz Ildikó

Somorai László, az Ellenőrző Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, s javasolja, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja az ülés.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:

            1.)        A Kör 2007. évi pénzügyi jelentésének ismertetése

            2.)        Naplófőkönyv tételes ellenőrzése

            3.)        Készletnyilvántartás ellenőrzése

            4.)        Egyéb

 

1. Napirendi pont:

Réz Ildikó gazdasági felelős ismerteti a Kalocsai Múzeumbarátok Köre 2007. évi működéséről készített pénzügyi jelentést.

 

2. Napirendi pont:

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tételesen átnézik a Naplófőkönyv könyvelését. Somorai László elnök aláírja a számlabizonylatokat. A naplófőkönyv számmisztikai ellenőrzése után a bizottság tagjai egyhangúlag rendben találták és aláírták a naplófőkönyvet.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

 

Az Ellenőrző Bizottság 1/2008/1. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság tagjai elfogadják a 2007. év pénzforgalmáról szóló beszámolót.

            Az Ellenőrző Bizottság a naplófőkönyvet rendben találta.

 

3. Napirendi pont:

Somorai László, Asbóth Miklós és Dániel Géza átnézték a kartonon vezetett készletnyilvántartást, és meghallgatták Réz Ildikó beszámolóját a készletekről.

Az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

Az Ellenőrző Bizottság 1/2008/2. számú határozata

            Az Ellenőrző Bizottság elfogadja a Kör 2007. év december 31-i vagyonáról szóló beszámolót.

A készletnyilvántartást rendben találta.

 

4. Napirendi pont:

Több hozzászólás nem lévén, Somorai László bezárja az ülést.

Kalocsa, 2008. január 28.

 

Somorai László az Ellenörző Bizottság elnöke  I  Asbóth Miklós az Ellenörző Bizottság tagja

Dániel Géza az Ellenörző Bizottság tagja  I  Réz Ildikó gazdasági felelős, jegyzőkönyvvezető